Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik
Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim

Licytacje ruchomości

Przedmiot aukcji: Maszyny i urządzenia przemysłowe: wiertarki, półautomaty spawalnicze z zespołami podającymi
Numer sprawy: KM 1435/14
Data: 2015-10-21, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-10-2015r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości                      Ilość     Wartość szacunkowa   Cena wywołania
________________________________________________________________
1. Półautomat spawalniczy BESTER MAGSTER 351
nr P1040200015, prąd spawania 270-350A wraz z zespołem podającym
drut spawalniczy OZAS ZP-22 nr 3910501

rękojmia 350,00zł                              1 [szt.]            3 500,00zł **)               1750,00zł

2. Półautomat spawalniczy OZAS DPS-403 nr 8320503,
prąd spawania 315-400A wraz z zespołem podającym
drut spawalniczy OZAS ZP-22 nr 5571101

rękojmia 350,00zł                              1 [szt.]             3 500,00zł **)              1750,00zł

3. Półautomat spawalniczy OZAS DPS-403 nr 7811202,
prąd spawania 315-400A wraz z zespołem podającym
drut spawalniczy OZAS ORIGO FEED 30 nr 638-742-6587

rękojmia 350,00zł                              1 [szt.]             3 500,00zł **)              1750,00zł

4. Półautomat spawalniczy BESTER MAGSTER 351
nr P1040200019, prąd spawania 270-350A wraz z zespołem podającym
drut spawalniczy OZAS ORIGO FEED 30 nr 638-742-6590

rękojmia 350,00zł                              1 [szt.]             3 500,00zł **)              1750,00zł

5. Półautomat spawalniczy BESTER OPTYMAG 501
nr 10500001, prąd spawania 400-500A  wraz z zespołem podającym
drut spawalniczy BESTER PDE 5LT nr 10100030

rękojmia 300,00zł                              1 [szt.]             3 000,00zł **)              1500,00zł

6. Wiertarka magnetyczna PROMOTECH PRO100/2e
moc 1800W

rękojmia 250,00zł                               1 [szt.]             2 500,00zł **)             1250,00zł

7. Wiertarka kolumnowa AB ARBOGA MASKINER ER 1830
nr 112997

rękojmia 600,00zł                               1 [szt.]              6 000,00zł **)            3000,00zł

8. Wiertarka kadłubowa 3-wrzecionowa ASEA LP-3
nr K-40699, silnik elektryczny MKE7 380V

rękojmia 700,00zł                               1 [szt.]              7 000,00zł **)            3500,00zł

9. Wiertarka promieniowa LODIFLEX CASER, dł. ramienia
1500 mm, max śred. wiercenia 35mm

rękojmia 1000,00zł                             1 [szt.]           10 000,00zł **)            5000,00zł
________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomość można oglądać na terenie firmy HOLOWANIE RADEK, Strachocin 50. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Licytacje nieruchomości

Przedmiot aukcji: ziałkę gruntu nr 539/5, obręb 06, o łącznej powierzchni 2009,00m2, zabudowaną częścią budynku użytkowego oraz garażem, położoną: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Rzeźnicza nr 11
Numer sprawy: Km 1471/13
Data: 2015-10-13, godzina: 14:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 620.135.00zł
Cena wywoławcza: 465.101.25zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-10-2015r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17-19 w sali nr 27,  odbędzie się pierwsza licytacja  praw wieczystego użytkowania należących do dłużnika: Przedsiębiorstwo Handlowe Fox Tołoczmański Jarosław Spółka Jawna w Stargardzie Szczecińskim
nieruchomości stanowiących:

- działkę gruntu nr 539/5, obręb 06, o łącznej powierzchni 2009,00m2, zabudowaną częścią budynku użytkowego oraz garażem, położoną: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Rzeźnicza nr 11,  dla której  Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00079748/2, 

- działkę gruntu nr 539/16, obręb 06, o łącznej powierzchni 0,0124ha, zabudowaną częścią budynku użytkowego, położoną w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Rzeźniczej
, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00075886/3.

Nieruchomości stanowią zorganizowaną całość gospodarczą.


Suma oszacowania wynosi 620.135,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   465.101,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62.013,50zł.

 Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 12-10-2015r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: Lokal mieszkalny nr 3, położony w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Kuśnierzy 2, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania, o łącznej powierzchni 45,83m2
Numer sprawy: KM 3180/09
Data: 2015-11-10, godzina: 8:30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 178.777.00zł
Cena wywoławcza: 119.184.66zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  10-11-2015r. o godz. 08:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17-19 w sali nr 25,  odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużników Dariusz Matuszak, Elżbieta Matuszak stanowiącej:

 - lokal mieszkalny nr 3,  położony w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Kuśnierzy 2, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania, o łącznej powierzchni 45,83m2, dla którego  Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW nr SZ1T/00068871/3

Uwaga! W odpisie z księgi wieczystej nieruchomości KW nr SZ1T/00068871/3 budynek położony przy ul. Kuśnierzy, w którym znajduje się lokal będący przedmiotem licytacji, jest oznaczony numerem 2/3. Natomiast z informacji uzyskanych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim budynek położony przy ul. Kuśnierzy, w którym znajduje się lokal będący przedmiotoem licytacji jest oznaczony numerem 2.


Suma oszacowania wynosi 178.777,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  119.184,66zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.877,70zł.  

Rękojmia powinna być złożona w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia 09-11-2015r. do godz. 16.00  w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Wyszukiwanie licytacji:


Wybierz kategorię:
Szukane słowo:
Data licytacji od:
  
Data licytacji do:
  

 

Copyright © 2007-2015 by Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim.