Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik
Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim

Licytacje ruchomości

Przedmiot aukcji: Samochód marki Opel Vectra nr rej. ZS8817V, rok prod. 1998
Numer sprawy: KMP 80/05
Data: 2014-08-06, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 1500.00zł
Cena wywoławcza: 1125.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-04-2015 r. o godz. 10:00  w kancelarii komornika:Stargard Szczeciński, ul.Piłsudskiego 64 A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
___________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                         Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
___________________________________________________________________
Samochód marki Opel Vectra
nr rej. ZS8817V, rok prod. 1998 
1 [szt.]         1 500,00zł **)         1 125,00zł
___________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać na terenie firmy HOLOWANIE Radek, Strachocin 50. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Samochód RENAULT Scenic II 1.9 dCi nr rej. FSL67TM
Numer sprawy: KM 5055/14
Data: 2014-12-18, godzina: 10:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 8200.00zł
Cena wywoławcza: 4100.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-04-2015 r. o godz. 10:30 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_______________________________________________________________
Nazwa ruchomości                          Ilość      Wartość szacunkowa  Cena wywołania
_______________________________________________________________
Samochód RENAULT Scenic II 1.9 dCi
nr rej. FSL67TM, rok prod. 2004    1 [szt.]            8 200,00zł **)            4 100,00zł

_______________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomość można oglądać na terenie firmy HOLOWANIE RADEK, Strachocin 50. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 820,00zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Samochód Volkswagen Passat B6 2.0 TDI rok prod. 2006, nr rej. ZST39625
Numer sprawy: KMP 73/01
Data: 2015-04-28, godzina: 11:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 23.500.00zł
Cena wywoławcza: 17.625.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-04-2015 r. o godz. 11:30 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
__________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                             Ilość    Wartość szacunkowa    Cena wywołania
__________________________________________________________________
Samochód Volkswagen Passat B6 2.0 TDI
rok prod. 2006, nr rej. ZST39625    1 [szt.]          23 500,00zł **)             17 625,00zł

__________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomość można oglądać na terenie firmy HOLOWANIE RADEK, Strachocin 50. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Samochód Opel Vectra C 1.8 MR'02 rok prod. 2002, nr rej. ZPY76CL
Numer sprawy: KM 794/12
Data: 2015-04-28, godzina: 12:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 7200.00zł
Cena wywoławcza: 5400.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2015r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
______________________________________________________________
Nazwa ruchomości                         Ilość   Wartość szacunkowa  Cena wywołania
______________________________________________________________
Samochód Opel Vectra C 1.8 MR'02
rok prod. 2002, nr rej. ZPY76CL    1 [szt.]         7 200,00zł **)           5 400,00zł

______________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomość można oglądać na terenie firmy HOLOWANIE RADEK, Strachocin 50. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczeni

Licytacje nieruchomości

Przedmiot aukcji: Nieruchomość gruntowa rolna, działka niezabudowana nr 251 o powierzchni 1.76 ha położonej: obręb 03 Ryszewko, gmina Pyrzyce
Numer sprawy: KM 5523/09
Data: 2015-04-10, godzina: 9:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 33.677.00zł
Cena wywoławcza: 22.451.33zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-04-2015r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul.Wojska Polskiego 17-19 w sali nr 29, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużników Andrzej Olejniczak i Elżbieta Olejniczak stanowiącej

 - działka niezabudowana nr 251 o powierzchni 1,76 ha położona: obręb 03, miejscowość Ryszewko, gmina Pyrzyce, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ2T/00008448/8 .

Suma oszacowania wynosi 33.677,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 22.451,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.367,70zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 09-04-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: Nieruchomość gruntowa, zabudowana bydynkiem mieszkalnym, działka nr 248 o powierzchni 0,1005ha, położona: 73-130 Dobrzany, ul. Ogrodowa 8
Numer sprawy: KM 2567/12
Data: 2015-04-23, godzina: 14:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 161.628.00zł
Cena wywoławcza: 107.752.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  23-04-2015r. o godz. 14:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 29, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika: Anna Wawrzyniak stanowiącej:

 -nieruchomość gruntowa, działka nr 248 o powierzchni 0,1005ha, położona: 73-130 Dobrzany, ul. Ogrodowa 8, zabudowana bydynkiem mieszkalnym, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ1T/00105569/5 .

Suma oszacowania wynosi 161.628,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    107.752,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.162,80zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 22-04-2015r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr 130/1, o łącznej powierzchni 0,0754ha, położonej: 73-130 Dobrzany, Szadzko 36
Numer sprawy: KMP 111/11
Data: 2015-04-23, godzina: 14:30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 55.495.00zł
Cena wywoławcza: 36.996.66zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  23-04-2015r. o godz. 14:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 19 w sali nr 29, odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Tomasz Mijas stanowiącej:

nieruchomość gruntowa, działka nr 130/1 o powierzchni 754,00 M2  położona: w miejscowości Szadzko 36, gmina Dobrzany, zabudowana budynkiem mieszkalnym, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T / 00048570 / 7 

Suma oszacowania wynosi 55.495,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     36.996,66zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.549,50zł.

Rękojmia powinna być złożona w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia 22-04-2015r. do godz. 16.00  w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Wyszukiwanie licytacji:


Wybierz kategorię:
Szukane słowo:
Data licytacji od:
  
Data licytacji do:
  

 

Copyright © 2007-2015 by Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim.