Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik
Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim

Licytacje ruchomości

Przedmiot aukcji: Samochód Renault Clio III 1.5 dCi nr rej. CW-825-AS, rok prod. 2006
Numer sprawy: KMP 164/96
Data: 2014-11-25, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 7.400.00zł
Cena wywoławcza: 5.550.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-11-2014r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                               Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
_________________________________________________________________
Samochód Renault Clio III 1.5 dCi
nr rej. CW-825-AS, rok prod. 2006    1 [szt.]           7 400,00zł **)           5 550,00zł

_________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomość można oglądać na terenie firmy HOLOWANIE RADEK, Strachocin 50. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Aparat cyfrowy BENQ GH600
Numer sprawy: KM 2001/14
Data: 2014-11-25, godzina: 10:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 300.00zł
Cena wywoławcza: 225.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-11-2014r. o godz. 10:30 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_____________________________________________________________
Nazwa ruchomości                   Ilość   Wartość szacunkowa   Cena wywołania
_____________________________________________________________
Aparat cyfrowy BENQ GH600 nr IDT3D00692992
koloru czarnego                        1 [szt.]            300,00zł **)                225,00zł

_____________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.:

1. Aparat cyfrowy BENQ GH600 nr IDT3D00692992 koloru czarnego - wysokość rękojmi wynosi 30,00zł


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telewizor LED SAMSUNG UE40F5500AW, Telewizor LCD SAMSUNG LE32A330J1N
Numer sprawy: KM 4386/13
Data: 2014-11-25, godzina: 11:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-11-2014r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
____________________________________________________________________
Lp.  Nazwa ruchomości                           Ilość     Wartość szacunkowa   Cena wywołania
____________________________________________________________________
1. Telewizor LED SAMSUNG UE40F5500AW
wraz z pilotem i kablem zasilającym   1 [szt.]             850,00zł **)               637,50zł

2. Telewizor LCD SAMSUNG LE32A330J1N
wraz z pilotem i kablem zasilającym   1 [szt.]             550,00zł **)               412,50zł
____________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.


Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.:

1. Telewizor LED SAMSUNG UE40F5500AW wraz z pilotem i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 85,00zł
2. Telewizor LCD SAMSUNG LE32A330J1N wraz z pilotem i kablem zasilającym- wysokość rękojmi wynosi 55,00zł


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Licytacje nieruchomości

Przedmiot aukcji: nieruchomość zabudowana (działka numer 230/8) o łącznej powierzchni 0,0429ha będąca przedmiotem użytkowania wieczystego do dnia 05.12.2089r. położona: 73-110 Stargard Szczeciński, ul.Kochanowskiego
Numer sprawy: KM 3648/10
Data: 2014-11-13, godzina: 12:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 58.186.00zł
Cena wywoławcza: 38.790.67zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-11-2014r. o godz. 12:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 25, odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do dłużnika: Tadeusza Chirkowskiego i Honoraty Chirkowskiej stanowiącej:

nieruchomość zabudowana (działka numer 230/8) o łącznej powierzchni 0,0429ha będąca przedmiotem użykowania wieczystego do dnia 05.12.2089r. położona: 73-110 Stargard Szczeciński, ul.Kochanowskiego, dla której  Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00049970/8 

Suma oszacowania wynosi 58.186,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     38.790,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.818,60zł. 

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 12-11-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: Niewydzielone części nieruchomości stanowiące własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 15, o łącznej powierzchni 50,2300 m2 położonego: 74-240 Lipiany, ul. Jedności Narodowej 17 B
Numer sprawy: KM 4246/10
Data: 2014-11-14, godzina: 14:30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-11-2014r. o godz. 14:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17-19, w sali nr  27 odbędzie się druga licytacja

- 4/6 niewydzielonej części nieruchomości dłużnika  Zygmunta Karweckiego stanowiącej  własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 15, o łącznej powierzchni 50,2300 m2  położonego: 74-240 Lipiany, ul. Jedności Narodowej 17 B, wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipianach, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ2T/00026528/5

Suma oszacowania wynosi 52.869,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   35.246,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.286,90zł.

-  1/6 niewydzielonej części nieruchomości dłużnika Tomasza Karweckiego stanowiącej  własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 15, o łącznej powierzchni 50,2300 m2  położonego: 74-240 Lipiany, ul. Jedności Narodowej 17 B, wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipianach, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ2T/00026528/5

Suma oszacowania wynosi 13.217,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     8.811,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.321,70zł.

-  1/6 niewydzielonej części nieruchomości dłużnika Wiesława Karweckiego stanowiącej  własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 15, o łącznej powierzchni 50,2300 m2  położonego: 74-240 Lipiany, ul. Jedności Narodowej 17 B, wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipianach, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ2T/00026528/5

Suma oszacowania wynosi 13.217,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     8.811,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.321,70zł.

Nabycie udziałów w wysokości 1/6, 1/6 i 4/6 będzie skutowało nabyciem całego własnościowego spółdzielczego  prawa do lokalu mieszkalnego nr 15 położonego: 74-240 Lipiany, ul. Jedności Narodowej 17B.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 13-11-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: Nieruchomość gruntowa, zabudowana działka nr 827, o łącznej powierzchni 0,0800 ha położona w miejscowości Brzesko nr 122, gmina Pyrzyce
Numer sprawy: KMP 91/06
Data: 2014-11-21, godzina: 14:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 77.005.00zł
Cena wywoławcza: 57.753.75zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-11-2014r. o godz. 14:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 27, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika: Wojciecha Czarneckiego stanowiąca:

nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr 827 o powierzchni 800m2 położona w miejscowości 74-211 Brzesko, gmina Pyrzyce dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ2T/00019947/6 

Suma oszacowania wynosi 77.005,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     57.753,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 700,50zł.

Rękojmia powinna być złożona w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia 20-11-2014r. do godz. 15.00  w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: 1/12 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa, niezabudowana, działka oznaczona nr 162/14 o powierzchni 0,3004 HA położona w miejscowości Tychowo, gmina Stargard Szcz.
Numer sprawy: KM 2415/13
Data: 2014-11-26, godzina: 8:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 11.918.00zł
Cena wywoławcza: 8.938.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  26-11-2014r. o godz. 08:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17- 19 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja udziału należącego do dłużnika: Wojciech Grzegorz Kłaczkiewicz w wysokości:

- 1/12 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej  nieruchomość gruntowa,  niezabudowana, działka oznaczona nr 162/14 o powierzchni 0,3004 HA położona w miejscowości Tychowo, gmina Stargard Szczeciński, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00121461/6 

Suma oszacowania wynosi 11.918,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    8.938,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.191,80zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 25-11-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Lokal mieszkalny oznaczony numerem 17, o łącznej powierzchni 32,4700m2, położony w miejscowości Pyrzyce, ul. Kilińskiego 1c, 74-200 Pyrzyce
Numer sprawy: KM 6045/09
Data: 2014-11-26, godzina: 9:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 78.640.00zł
Cena wywoławcza: 52.426.67zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  26-11-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 25, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika: Ryszard Antczak stanowiącej:

- lokal mieszkalny oznaczony numerem 17, o łącznej powierzchni 32,4700m2, położony w miejscowości Pyrzyce, ul. Kilińskiego 1c, 74-200 Pyrzyce, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ2T/00025062/3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości 15/1000.

Suma oszacowania wynosi 78.640,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     52.426,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.864,00zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 25-11-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: Lokal mieszkalny oznaczony numerem 2, o łącznej powierzchni 43,2000m2, położony w miejscowości Mogilica 4, gmina Dolice, powiat Stargard Szczeciński
Numer sprawy: KM 4689/12
Data: 2014-11-26, godzina: 10:30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 43.933.00zł
Cena wywoławcza: 29.288.67zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  26-11-2014r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17- 19 w sali nr 25, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Stanisław Zawiłowski stanowiącej:

lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 43,2000m2 położony w miejscowości Mogilica 4, gmina Dolice, powiat Stargard Szczeciński dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ2T/00017227/9  
Właścicielowi lokalu nr 2 przysługuje udział związany z własnością lokalu w wysokości 50/100 nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą  o nr 68481

Suma oszacowania wynosi 43.933,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    29.288,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.393,30zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 25-11-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Wyszukiwanie licytacji:


Wybierz kategorię:
Szukane słowo:
Data licytacji od:
  
Data licytacji do:
  

 

Copyright © 2007-2014 by Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim.