Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik
Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim

Licytacje ruchomości

Przedmiot aukcji: Telewizor LCD JVC LT-42P80BU
Numer sprawy: KM 3994/13
Data: 2014-10-07, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 1000.00zł
Cena wywoławcza: 500.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-10-2014r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_________________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                            Ilość   Wartość szacunkowa  Cena wywołania
_________________________________________________________________________
1. Telewizor LCD JVC LT-42P80BU wraz z pilotem
i kablem zasilającym                            1 [szt.]          1 000,00zł**)            500,00zł
_________________________________________________________________________

 **) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1. TelewizorLCD JVC LT-42P80BU wraz z pilotem i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 100,00zł  

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telewizor LED OK. OLE 398 B-D4S
Numer sprawy: KM 3816/12
Data: 2014-10-07, godzina: 10:20
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 700.00zł
Cena wywoławcza: 525.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-10-2014r. o godz. 10:20 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
______________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                           Ilość  Wartość szacunkowa Cena wywołania
______________________________________________________________________
Telewizor LED OK. OLE 398 B-D4S
wraz z pilotem i kablem zasilającym    1 [szt.]        700,00zł **)             525,00zł
______________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

Telewizor LED OK. OLE 398 B-D4S wraz z pilotem i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 70,00zł  


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Laptop HP PAVILION dv6
Numer sprawy: KM 1324/13
Data: 2014-10-07, godzina: 10:40
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 650.00zł
Cena wywoławcza: 487.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-10-2014r. o godz. 10:40 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
___________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                      Ilość Wartość szacunkowa  Cena wywołania
___________________________________________________________________
Laptop HP PAVILION dv6, nr ser. 1000924949
koloru czarnego                             1 [szt.]        650,00zł **)             487,50zł
___________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1. Laptop HP PAVILION dv6, nr ser. 1000924949 koloru czarnego - wysokość rękojmi wynosi 65,00zł 


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczeni

Przedmiot aukcji: Laptop TOSHIBA SATELLITE L300-2CL
Numer sprawy: KM 1046/14
Data: 2014-10-07, godzina: 11:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 600.00zł
Cena wywoławcza: 450.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-10-2014r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
___________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                 Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
___________________________________________________________________
Laptop TOSHIBA SATELLITE L300-2CL nr 79140883Q
wraz z kablem zasilającym       1 [szt.]        600,00zł**)             450,00zł
___________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

Laptop TOSHIBA SATELLITE L300-2CL nr 79140883Q wraz z kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 60,00zł  


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczeni

Przedmiot aukcji: Wyposażenie mieszkania, meble, sprzęt RTV
Numer sprawy: KM 2521/12
Data: 2014-10-07, godzina: 11:20
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-10-2014r. o godz. 11:20 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_____________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości                                     Ilość      Wartość      Cena
                                                                                  szacunkowa wywołania

_____________________________________________________________________
1. Krzesła tapicerowane (skóra ekologiczna)
koloru czarnego (4 szt.)                                       4 [szt.]    720,00zł **)  360,00zł
rękojmia 72,00zł

2. Telewizor LCD LG 47LK950 111WRKG 8T173
wraz z pilotem                                                    1 [szt.]  1 250,00zł **)  625,00zł
rękojmia 125,00zł

3. System sześcio-głośnikowy kina domowego WATSON
AS5101 (4 kolumnowe, 1 centralny, 1 subwoofer)   1 [szt.]     250,00zł **) 125,00zł
rękojmia 25,00zł

4. Komoda z 4 szufladami i 2 drzwi
 koloru ciemnobrązowego (lite drewno)                  1 [szt.]     350,00zł **) 175,00zł
rękojmia 35,00zł

5. Regał z 5 półkami koloru ciemnobrązowego       1 [szt.]     250,00zł **) 125,00zł
rękojmia 25,00zł

6. Stolik ze szklanym blatem  na 4 nogach
koloru brązowego                                                1 [szt.]     300,00zł **) 150,00zł
rękojmia 30,00zł

7. Zestaw 3 głośników CREATIVE A300 (2 satelitarne,
1 subwoofer) koloru czarnego                               1 [szt.]       60,00zł **)  30,00zł
rękojmia 6,00zł

8. Komoda z 5 szufladami koloru kremowego        1 [szt.]      150,00zł **)  75,00zł
rękojmia 15,00zł

9. Szafka z 3 półkami koloru kremowego              1 [szt.]      110,00zł **)  55,00zł
rękojmia 11,00zł

10. Szafka z jednymi drzwiczkami
koloru kremowego                                               1 [szt.]     120,00zł **)  60,00zł
rękojmia 12,00zł

11. Biurko z 1 szufladą koloru kremowego             1 [szt.]     180,00zł **)  90,00zł
rękojmia 18,00zł

12. Szafka nocna z 2 szufladami
koloru kremowego (komplet szt. 2)                        2 [szt.]      50,00zł **)  25,00zł
rękojmia 5,00zł

13. Gra PS3 RATCHET CLANK (płyta z etui)          1 [szt.]      30,00zł **)  15,00zł
rękojmia 3,00zł

14. Gra PS3 SSX (płyta z etui)                              1 [szt.]      30,00zł **)  15,00zł 
rękojmia 3,00zł


15. Gra PS3 RESISTANCE 3 (płyta z etui)             1 [szt.]      30,00zł **)  15,00zł
rękojmia 3,00zł

16. Gra PS3 F1 2010 (płyta z etui)                         1 [szt.]     30,00zł **)  15,00zł
rękojmia  3,00zł

17. Komoda pod telewizor z 2 szufladami
koloru brązowego                                                  1 [szt.]   150,00zł **)  75,00zł
rękojmia 15,00zł

18. Komoda z szufladą i drzwiami
koloru brązowego                                                   1 [szt.]  130,00zł **)  65,00zł
rękojmia 13,00zł

19. Pad do PS3 SONY CONTROLER
koloru czarnego                                                      1 [szt.]   50,00zł **)  25,00zł
rękojmia 5,00zł
__________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telewizor plazmowy SAMSUNG PS43D450A2W
Numer sprawy: KM 2751/14
Data: 2014-10-14, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 800.00zł
Cena wywoławcza: 600.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-10-2014r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
___________________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                               Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
___________________________________________________________________________
Telewizor plazmowy SAMSUNG PS43D450A2W
wraz z pilotem i kablem zasilającym  1 [szt.]         800,00zł **)              600,00zł

___________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1. Telewizor plazmowy SAMSUNG PS43D450A2W wraz z pilotem i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 80,00zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczeni

Przedmiot aukcji: Telewizor LED SAMSUNG UE40EH5300WXXH
Numer sprawy: KM 395/14
Data: 2014-10-14, godzina: 10:20
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 650.00zł
Cena wywoławcza: 487.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-10-2014r. o godz. 10:20 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
________________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                              Ilość    Wartość szacunkowa   Cena wywołania
________________________________________________________________________
Telewizor LED SAMSUNG UE40EH5300WXXH
wraz z pilotem i kablem zasilającym  1 [szt.]          650,00zł **)               487,50zł

________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1. Telewizor LED SAMSUNG UE40EH5300WXXH wraz z pilotem i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 65,00zł


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczeni

Przedmiot aukcji: Telewizor LED TOSHIBA 32AV933G
Numer sprawy: KM 979/14
Data: 2014-10-14, godzina: 10:40
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 450.00zł
Cena wywoławcza: 337.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-10-2014r. o godz. 10:40 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
________________________________________________________________
Nazwa ruchomości            Ilość     Wartość szacunkowa      Cena wywołania
________________________________________________________________
Telewizor LED TOSHIBA 32AV933G
wraz z pilotem                 1 [szt.]            450,00zł **)                  337,50zł

________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1. Telewizor LED TOSHIBA 32AV933G wraz z pilotem- wysokość rękojmi wynosi 45,00zł


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczeni

Przedmiot aukcji: Telewizor marki Panasonic Viera TX-P42U10E, Zestaw kina domowego 5.1 marki Panasonic SA-PT475 wraz z 4 głośnikami
Numer sprawy: KM 2822/12
Data: 2014-10-14, godzina: 11:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-10-2014r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ____________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości                     Ilość  Wartość szacunkowa Cena wywołania
_____________________________________________________________________
1.    Telewizor marki Panasonic Viera TX-P42U10E koloru czarnego
z pilotem i kablem zasilającym          1 [szt.]       1 300,00zł  **)           650,00zł

2.    Zestaw kina domowego 5.1 marki Panasonic SA-PT475
wraz z 4 głośnikami marki Panasonic koloru czarnego oraz
odtwarzaczem DVD model SA-PT475 z pilotem i kablem
zasilającym                                         1 [szt.]          600,00zł  **)           300,00zł

_____________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1. Telewizor marki Panasonic Viera TX-P42U10E koloru czarnego z pilotem i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 130,00zł
2. Zestaw kina domowego 5.1 marki Panasonic SA-PT475 wraz z 4 głośnikami marki Panasonic koloru czarnego oraz odtwarzaczem DVD model SA-PT475 z pilotem i kablem zasilającym  - wysokość rękojmi wynosi 60,00zł


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Monitor LCD Samsung 2243LNX, Zestaw kina domowego PHILIPS HTS3300/12
Numer sprawy: KM 3456/11
Data: 2014-10-14, godzina: 11:20
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-10-2014r. o godz. 11:20 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_________________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                           Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
_________________________________________________________________________
1. MonitorLCD Samsung 2243LNX nrLS22MYLKF/EDC
koloru czarnego z kablem zasilającym  1 [szt.]         300,00zł **)            150,00zł

2. Zestaw kina domowego PHILIPS HTS3300/12
składający się z: odtwarzacza DVD HTS3300/12 oraz 4 głośników
wraz z pilotem, koloru srebrnego          1 [szt.]          400,00zł **)           200,00zł

_________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.


Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: Telewizor marki SHARP, Odtwarzacz Blu-ray LG, Konsola XBOX 360
Numer sprawy: KM 3486/12
Data: 2014-10-14, godzina: 11:40
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-10-2014r. o godz. 11:40 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ___________________________________________________________________________
Lp.   Nazwa ruchomości                                   Ilość Wartość szacunkowa  Cena wywołania
____________________________________________________________________________
1. Telewizor marki SHARP, model LC42X20E, nr ser.
710015225 wraz z pilotem                                 1 [szt.]     2 200,00zł  **)         1 100,00zł
2. Odtwarzacz Blu-ray marki LG, model BD560, nr ser.
BD561-PBPOLLLK wraz z pilotem                     1 [szt.]        300,00zł  **)           150,00zł
3. Konsola marki XBOX 360, nr ser. 207077593005
wraz z 2 padami                                               1 [szt.]        350,00zł  **)            175,00zł

____________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00.
Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.:
1. Telewizor marki SHARP, model LC42X20E, nr ser. 710015225 wraz z pilotem - wysokość rękojmi wynosi 220,00zł
2. Odtwarzacz Blu-ray marki LG, model BD560, nr ser. BD561-PBPOLLLK wraz z pilotem - wysokość rękojmi wynosi 30,00zł
3. Konsola marki XBOX 360, nr ser. 207077593005 wraz z 2 padami - wysokość rękojmi wynosi 35,00zł


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: Laptop SAMSUNG N150 Plus
Numer sprawy: KM 730/12
Data: 2014-10-14, godzina: 12:10
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 350.00zł
Cena wywoławcza: 262.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-10-2014r. o godz. 12:10 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
___________________________________________________________________
Nazwa ruchomości               Ilość    Wartość szacunkowa   Cena wywołania
___________________________________________________________________
Laptop SAMSUNG N150 Plus koloru czarnego z zasilaczem,
nr ser. 2QN193L2701760Y    1 [szt.]           350,00zł **)                  262,50zł

___________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczeni

Przedmiot aukcji: Telewizor plazmowy PANASONIC TX-P42C2E
Numer sprawy: KMS 148/13
Data: 2014-10-14, godzina: 12:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 800.00zł
Cena wywoławcza: 600.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-10-2014r. o godz. 12:30 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_________________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                      Ilość     Wartość szacunkowa     Cena wywołania
_________________________________________________________________________
Telewizor plazmowy PANASONIC TX-P42C2E
z pilotem i kablem zasilającym  1 [szt.]            800,00zł **)                   600,00zł

_________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.

Telewizor plazmowy PANASONIC TX-P42C2E z pilotem i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 80,00zł


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczeni

Przedmiot aukcji: Telewizor LCD SAMSUNG LE37S62B
Numer sprawy: KMS 210/12
Data: 2014-10-14, godzina: 12:50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 750.00zł
Cena wywoławcza: 562.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-10-2014r. o godz. 12:50 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
________________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                             Ilość  Wartość szacunkowa Cena wywołania
________________________________________________________________________
Telewizor LCD SAMSUNG LE37S62B
wraz z pilotem i kablem zasilającym 1 [szt.]       750,00zł **)                562,50zł

________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.:

Telewizor LCD SAMSUNG LE37S62B wraz z pilotem i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 75,00zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczeni

Przedmiot aukcji: Telewizor LED marki JVC LT-32HG35, Telewizor LED marki PHILIPS 42PFL3207H12
Numer sprawy: KM 3250/12
Data: 2014-10-14, godzina: 13:10
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-10-2014r. o godz. 13:10 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_________________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                        Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
_________________________________________________________________________
1. Telewizor LED marki JVC LT-32HG35E
nr ser. 14613166AV wraz z pilotem     1 [szt.]       600,00zł **)              450,00zł

2. Telewizor LED marki PHILIPS 42PFL3207H12
wraz z pilotem i kablem zasilającym 1 [szt.]       750,00zł **)             562,50zł

_________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.


Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.:

1. Telewizor LED marki JVC LT-32HG35E nr ser. 14613166AV wraz z pilotem - wysokość rękojmi wynosi 60,00zł
2. Telewizor LED marki PHILIPS 42PFL3207H12 wraz z pilotem i kablem zasilającym- wysokość rękojmi wynosi 75,00zł


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczeni

Przedmiot aukcji: Telewizor LCD marki LG 42LC46-ZC
Numer sprawy: KM 700/14
Data: 2014-10-14, godzina: 13:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 600.00zł
Cena wywoławcza: 450.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-10-2014r. o godz. 13:30 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
__________________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                              Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
__________________________________________________________________________
Telewizor LCD marki LG 42LC46-ZC
wraz z pilotem i kablem zasilającym  1 [szt.]        600,00zł **)              450,00zł

__________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.:

Telewizor LCD marki LG 42LC46-ZC wraz z pilotem i kablem zasilającym- wysokość rękojmi wynosi 60,00zł


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczeni

Przedmiot aukcji: Telewizor LCD marki PHILIPS 32PFL7762D, Monitor SAMSUNG Synkmaster 943NW
Numer sprawy: KM 4393/13
Data: 2014-10-14, godzina: 13:50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-10-2014r. o godz. 13:50 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
____________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                        Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
____________________________________________________________________
1. Telewizor LCD marki PHILIPS 32PFL7762D
wraz z pilotem i kablem zasilającym 1 [szt.]      600,00zł **)               450,00zł

2. Monitor SAMSUNG Synkmaster 943NW
nr ser. MY19H9FQA11701F                   1 [szt.]      150,00zł **)              112,50zł

____________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.:

1. Telewizor LCD marki PHILIPS 32PFL7762D wraz z pilotem i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 60,00zł
2. Monitor SAMSUNG Synkmaster 943NW nr ser.  MY19H9FQA11701F- wysokość rękojmi wynosi 15,00zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczeni

Przedmiot aukcji: Telewizor plazmowy Samsung PS42A451P1, Monitor LED Acer S240HL, Konsola gier XBOX 360S, Monitor LED Samsung B2230N
Numer sprawy: KM 4648/13
Data: 2014-10-14, godzina: 14:10
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-10-2014r. o godz. 14:10 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
______________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości                            Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
______________________________________________________________________
1. Telewizor plazmowy Samsung PS42A451P1
wraz z pilotem i kablem zasilającym 1 [szt.]         950,00zł **)           712,50zł

2. Monitor LED Acer S240HL
wraz z kablem zasilającym                1 [szt.]         300,00zł **)           225,00zł

3. Konsola gier XBOX 360S nr 023776311808
wraz z padem i kablem zasilającym  1 [szt.]         350,00zł **)           262,50zł

4. Monitor LED Samsung B2230N PU22H9CZ912082N
wraz z kablem zasilającym                1 [szt.]         250,00zł **)           187,50zł

______________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.:

1. Telewizor plazmowy Samsung PS42A451P1 wraz z pilotem i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 95,00zł
2. Monitor LED Acer S240HL wraz z kablem zasilającym- wysokość rękojmi wynosi 30,00zł
3. Konsola gier XBOX 360S nr 023776311808 wraz z padem i kablem zasilającym- wysokość rękojmi wynosi 35,00zł
4. Monitor LED Samsung B2230N PU22H9CZ912082N wraz z kablem zasilającym- wysokość rękojmi wynosi 25,00zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczeni

Przedmiot aukcji: Telewizor plazmowy LG 42PJ550, Monitor SyncMaster 2270HD
Numer sprawy: KM 1784/14
Data: 2014-10-21, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21-10-2014r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_________________________________________________________________ 
Lp. Nazwa ruchomości           Ilość   Wartość szacunkowa  Cena wywołania
_________________________________________________________________
1. Telewizor plazmowy LG 42PJ550  nr 102MAQQEG020
z kablem zasilającym            1 [szt.]         600,00zł **)               450,00zł

2. Monitor SyncMaster 2270HD nr EM22H9MZ8040 82N
wraz z kablem zasilającym   1 [szt.]         150,00zł **)               112,50zł

_________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.


Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.:

1. Telewizor plazmowy LG 42PJ550  nr 102MAQQEG020 z kablem zasilajcym - wysokość rękojmi wynosi 60,00zł
2. Monitor SyncMaster 2270HD nr EM22H9MZ8040 82N wraz z kablem zasilającym- wysokość rękojmi wynosi 15,00zł


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Amplituner kina domowego DVD PANASONIC SA-HT845, Laptop DELL INSPIRON 1545
Numer sprawy: KM 6210/10
Data: 2014-10-21, godzina: 10:20
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21-10-2014r. o godz. 10:20 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
______________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości              Ilość   Wartość szacunkowa   Cena wywołania
______________________________________________________________________
1. Amplituner kina domowego DVD PANASONIC
SA-HT845                                1 [szt.]           200,00zł **)                  150,00zł

2. Laptop DELL INSPIRON 1545 nr 1545-7359
przekątna ekranu 15,6"           1 [szt.]           750,00zł **)                  562,50zł

______________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.


Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczeni

Przedmiot aukcji: Telewizor LED FUNAI 32FL552/10 z pilotem, koloru czarnego
Numer sprawy: KMS 48/13
Data: 2014-10-21, godzina: 10:40
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 500.00zł
Cena wywoławcza: 375.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21-10-2014r. o godz. 10:40 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_____________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                  Ilość   Wartość szacunkowa   Cena wywołania
_____________________________________________________________________
Telewizor LED FUNAI 32FL552/10
z pilotem, koloru czarnego     1 [szt.]        500,00zł **)                375,00zł

_____________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.


Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.:

1. Telewizor LED FUNAI 32FL552/10 z pilotem, koloru czarnego - wysokość rękojmi wynosi 50,00zł


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: PLAY STATION 3 z dwoma padami, kontrolerem ruchu i kamerą
Numer sprawy: KM 977/14
Data: 2014-10-21, godzina: 11:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 650.00zł
Cena wywoławcza: 487.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21-10-2014r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_________________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                            Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
_________________________________________________________________________
PLAY STATION 3 z dwoma padami, kontrolerem ruchu i kamerą, 
nr 02-27445905-1389711-CECH-4004C 1 [szt.]        650,00zł **)                 487,50zł

_________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.:

1. PLAY STATION 3 z dwoma padami, kontrolerem ruchu i kamerą,  nr 02-27445905-1389711-CECH -4004C - wysokość rękojmi wynosi 65,00złRękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczeni

Przedmiot aukcji: Samochód Audi A6 nr rej. S413KGF rok prod. 1998 r.
Numer sprawy: KM 1764/14
Data: 2014-10-28, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 2400.00zł
Cena wywoławcza: 1800.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-10-2014r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_____________________________________________________________________
Nazwa ruchomości               Ilość     Wartość szacunkowa     Cena wywołania
_____________________________________________________________________
Samochód Audi A6 nr rej. S413KGF
rok prod. 1998 r.                  1 [szt.]          2 400,00zł **)                1 800,00zł

_____________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomość można oglądać na terenie firmy HOLOWANIE RADEK, Strachocin 50. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 240,00zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
 Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Samochód Volkswagen Touran 2.0 TDI nr rej. ZST17869, rok prod. 2006
Numer sprawy: KM 2483/11
Data: 2014-10-28, godzina: 10:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 17900.00zł
Cena wywoławcza: 13425.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-10-2014r. o godz. 10:30 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_________________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                       Ilość     Wartość szacunkowa  Cena wywołania
_________________________________________________________________________
Samochód Volkswagen Touran 2.0 TDI
nr rej. ZST17869, rok prod. 2006  1 [szt.]           17 900,00zł **)          13 425,00zł

_________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomość można oglądać na terenie firmy HOLOWANIE RADEK, Strachocin 50. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Licytacje nieruchomości

Przedmiot aukcji: Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 44,49m2, położony: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Płatnerzy 3b oraz nieruchomości gruntowe niezabudowane znajdujące się w miejscowości Parlino
Numer sprawy: KM 2364/13
Data: 2014-09-22, godzina: 14:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  22-09-2014r. o godz. 14:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do dłużnika: Dorota Feszczak:

 - lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 44,49m2, położony: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Płatnerzy 3b, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00068376/3 

Suma oszacowania wynosi 128.305,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  96.228,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12.830,50zł.


- nieruchomość gruntowa, niezabudowana, działka oznaczona numerem 229/29, o powierzchni 948,00m2, znajdująca się w miejscowości Parlino, obręb 08 Parlino, gmina Stara Dąbrowa 73-112, w pobliżu Jeziora Parlińskiego, kształt regularny, wydłużony, zbliżony do prostokąta. Sąsiedztwo tereny niezbudowane, media częściowo dostępne, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ1T/00071926/8

Suma oszacowania wynosi 24.733,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    18.549,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.473,30zł.

- nieruchomość gruntowa, niezabudowana, działka oznaczona numerem 229/30, o powierzchni 1272,00m2, znajdująca się w miejscowości Parlino, obręb 08 Parlino, gmina Stara Dąbrowa 73-112, w pobliżu Jeziora Parlińskiego, kształt regularny, wydłużony, zbliżony do prostokąta. Sąsiedztwo tereny niezbudowane, media częściowo dostępne, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ1T/00071926/8

Suma oszacowania wynosi 39.419,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    29.564,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.941,90zł.


- nieruchomość gruntowa, niezabudowana, działka oznaczona numerem 229/31, o powierzchni 1026,00m2, znajdująca się w miejscowości Parlino, obręb 08 Parlino, gmina Stara Dąbrowa 73-112, w pobliżu Jeziora Parlińskiego, kształt regularny, wydłużony, zbliżony do prostokąta. Sąsiedztwo tereny niezbudowane, media częściowo dostępne, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ1T/00071926/8

Suma oszacowania wynosi 30.564,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   22.923,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.056,40zł.


- nieruchomość gruntowa, niezabudowana, działka oznaczona numerem 229/32, o powierzchni 1261,00m2, znajdująca się w miejscowości Parlino, obręb 08 Parlino, gmina Stara Dąbrowa 73-112, w pobliżu Jeziora Parlińskiego, kształt regularny, wydłużony, zbliżony do prostokąta. Sąsiedztwo tereny niezbudowane, media częściowo dostępne, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ1T/00071926/8

Suma oszacowania wynosi 39.078,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    29.308,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.907,80zł.

- nieruchomość gruntowa, niezabudowana,działka oznaczona numerem 229/33, o powierzchni 1376,00m2, znajdująca się w miejscowości Parlino, obręb 08 Parlino, gmina Stara Dąbrowa 73-112, w pobliżu Jeziora Parlińskiego, media częściowo dostępne, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ1T/00071926/8

Suma oszacowania wynosi 40.454,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    30.340,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  4.045,40zł.

- nieruchomość gruntowa, niezabudowana,działka oznaczona numerem 229/34, o powierzchni 1202,00m2, znajdująca się w miejscowości Parlino, obręb 08 Parlino, gmina Stara Dąbrowa 73-112, w pobliżu Jeziora Parlińskiego, media częściowo dostępne, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ1T/00071926/8

Suma oszacowania wynosi 35.339,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    26.504,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  3.533,90zł.


- nieruchomość gruntowa, niezabudowana,działka oznaczona numerem 229/35, o powierzchni 1078,00m2, znajdująca się w miejscowości Parlino, obręb 08 Parlino, gmina Stara Dąbrowa 73-112, w pobliżu Jeziora Parlińskiego, media częściowo dostępne, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ1T/00071926/8

Suma oszacowania wynosi 30.389,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    22.791,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.038,90zł.


Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 19-09-2014r. do godz. 16.00
w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: lokalu mieszkalnego nr 8, o łącznej powierzchni 75,3 m2, wraz z udziałem w wysokości 13/100 w częściach wspólnych budynku i gruntu, położonego: 73-131 Ulikowo
Numer sprawy: KM 4092/11
Data: 2014-09-22, godzina: 14:30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  22-09-2014r. o godz. 14:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 27, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należących do dłużnika: Macieja Kołakowskiego i Marzeny Kołakowskiej:

- lokalu mieszkalnego nr 8, o łącznej powierzchni 75,30 m2, wraz z udziałem w wysokości 13/100 w częściach wspólnych budynku i gruntu, położonego: 73-131 Ulikowo 1, gmina Stargard Szczeciński, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00070189/2 

Suma oszacowania wynosi 120.781,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    80.520,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12.078,10zł.

- 33/100 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej  działka zabudowana  nr 106, o łącznej powierzchni 758 m2  położonej: 73-131 Ulikowo, gmina Stargard Szczeciński, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00056608/2 
 
Suma oszacowania wynosi 16.368,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     10.912,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.636,80zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 19-09-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Działka gruntu niezabudowana, oznaczona numerem 139/4, obręb 23, położona w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Żwirki i Wigury, o powierzchni 19,00m2
Numer sprawy: KM 4278/10
Data: 2014-10-08, godzina: 14:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 627.00zł
Cena wywoławcza: 470.25zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-10-2014r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17-19 w sali nr 12, odbędzie się pierwsza licytacja udziału dłużnika: Anna Bartoszuk w wysokości 1/2 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej:

 - działkę gruntu niezabudowaną, oznaczoną numerem 139/4, obręb 23, położoną w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Żwirki i Wigury, o powierzchni 19,00m2, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00094253/6

Uwaga: Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów z dnia 29-01-2014r. wydanym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim na działce oznaczonej numerem 139/4 znajduje się część budynku posadowionego na działce nr 139/5.

Suma oszacowania wynosi 627,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    470,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62,70zł.

Rękojmia powinna być złożona w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia 07-10-2014r. do godz. 15.00  w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: nieruchomości gruntowe rolne zabudowane i niezabudowane znajdujące się w miejscowości Parsów, 74-202 Bielice, gmina Bielice, powiat Pyrzyce
Numer sprawy: KM 384/10
Data: 2014-10-14, godzina: 13:30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-10-2014r. o godz. 13:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17-19 w sali nr 29, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należących do dłużnika: Stanisław Tarka, stanowiących:

- nieruchomość gruntowa rolna zabudowana, oznaczona  nr 257, o powierzchni 0,33ha, obręb 01 Parsów, znajdująca się w miejscowości Parsów, 74-202 Bielice, gmina Bielice, powiat Pyrzyce, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ2T/00001146/2

Suma oszacowania wynosi 115.481,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 76.987,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.548,10zł.

- nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana działka nr 470, o powierzchni 1,66ha, obręb 01 Parsów, znajdująca się w miejscowości Parsów, 74-202 Bielice, gmina Bielice, powiat Pyrzyce, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ2T/00001147/9

Suma oszacowania wynosi 28.340,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 18.893,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.834,00zł.

- nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana działka nr 471, o powierzchni 1,96ha, obręb 01 Parsów, znajdująca się w miejscowości Parsów, 74-202 Bielice, gmina Bielice, powiat Pyrzyce, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ2T/00001147/9

Suma oszacowania wynosi 21.055,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 14.036,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.105,50zł.

- nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana działka nr 520, o powierzchni 0,93ha, obręb 01 Parsów, znajdująca się w miejscowości Parsów, 74-202 Bielice, gmina Bielice, powiat Pyrzyce, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ2T/00001147/9

Suma oszacowania wynosi 18.720,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 12.480,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.872,00zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 13-10-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: Nieruchomość gruntowa nr działki 318/3 o powierzchni 0,1023ha zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 74,00m2 położona: 73-132 Suchań, ul. Pomorska nr108
Numer sprawy: KM 4437/12
Data: 2014-10-14, godzina: 14:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 75.162.00zł
Cena wywoławcza: 56.371.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  14-10-2014r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Tadeusz Linkiewicz stanowiącej:

nieruchomość gruntowa nr działki 318/3 o powierzchni 0,1023ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 74,00m2  położona: 73-132 Suchań, ul. Pomorska nr108, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00081262/8 

Suma oszacowania wynosi 75.162,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     56.371,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.516,20zł.

 Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 13-10-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Lokal mieszkalny oznaczony numerem 15, o łacznej powierzchni 46,8600m2 położonej: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Szewska 3
Numer sprawy: KM 2588/13
Data: 2014-10-14, godzina: 14:15
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 135.228.00zł
Cena wywoławcza: 101.421.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  14-10-2014r. o godz. 14:15 w  budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 29, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika: Danuta Pawlak stanowiącej :

 - lokal mieszkalny oznaczony numerem 15, o łacznej powierzchni 46,8600m2  położonej: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Szewska 3,  dla której  Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00117103/8   wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości do 159/10 000 części.

Suma oszacowania wynosi 135.228,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     101.421,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.522,80zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 13-10-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, działka oznaczona numerem 335/115, o łącznej powierzchni 0,5648ha, położona w miejscowości Storkowo, gmina Ińsko, powiat Stargard Szczeciński
Numer sprawy: KM 7430/09
Data: 2014-10-27, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 59.812.00zł
Cena wywoławcza: 39.874.67zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-10-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 27, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika: Robert Olaniecki

- nieruchomość gruntowa, niezabudowana, działka oznaczona numerem 335/115, o łącznej powierzchni 0,5648ha, położona w miejscowości Storkowo, gmina Ińsko, powiat Stargard Szczeciński, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ1T/00120702/1.

Suma oszacowania wynosi 59.812,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     39.874,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.981,20zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 24-10-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Wyszukiwanie licytacji:


Wybierz kategorię:
Szukane słowo:
Data licytacji od:
  
Data licytacji do:
  

 

Copyright © 2007-2014 by Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim.