Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik
Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim

Licytacje ruchomości

Przedmiot aukcji: Samochody ciężarowe, maszyny i urządzenia budowlane
Numer sprawy: KM 774/14
Data: 2014-04-23, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
UWAGA: LICYTACJA ODWOŁANA!

Przedmiot aukcji: Telewizor LCD SAMSUNG LE32A451C1
Numer sprawy: KM 3159/12
Data: 2014-05-07, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 500.00zł
Cena wywoławcza: 375.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-05-2014r. o godz. 10:00 kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_________________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                                 Ilość    Wartość szacunkowa  Cena wywołania
_________________________________________________________________________
Telewizor LCD SAMSUNG LE32A451C1
 wraz z pilotem i kablem zasilającym
     1 [szt.]              500,00 zł   **)        375,00 zł
_________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 50,00 zł.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Laptop DEEL INSPIRON 1525, Telewizor plazmowy SAMSUNG PS42C450B1W, Telewizor LCD SAMSUNG LE40B541P7W, Telewizor LCD SAMSUNG LE32R81B
Numer sprawy: KMS 74/12
Data: 2014-05-07, godzina: 10:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-05-2014r. o godz. 10:30 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_______________________________________________________________________
Lp.  Nazwa ruchomości                               Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
_______________________________________________________________________
1. Laptop DEEL INSPIRON 1525
wraz z kablem zasilającym                         1 [szt.]        200,00 zł **)        150,00 zł

2. Telewizor plazmowy SAMSUNG PS42C450B1W
wraz z pilotem oraz kablem zasilającym      1 [szt.]     1 000,00 zł **)        750,00 zł

3. Telewizor LCD SAMSUNG LE40B541P7W
wraz z pilotem oraz kablem zasilającym      1 [szt.]        800,00 zł **)        600,00 zł

4. Telewizor LCD SAMSUNG LE32R81B
wraz z pilotem oraz kablem zasilającym      1 [szt.]        600,00 zł **)        450,00 zł
_______________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: System nagłośnienia lokalu BOSE
Numer sprawy: KM 4334/10
Data: 2014-05-07, godzina: 11:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-05-2014 r. o godz. 11:00  w kancelarii komornika: Stargard Szczeciński,  ul.Piłsudskiego 64 A  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ______________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości                       Ilość    Wartość szacunkowa   Cena wywołania
______________________________________________________________
1. BOSE FS3S Sat głośniki satelity
rok prod. 2009- fabrycznie nowe   
     16 [szt.]       3520,00zł**)            2640,00zł
                                                                           KOMPLET
2. kolumna głośnikowa BOSE PANARAY 502B Bass Module
rok prod.2009-fabrycznie nowa 
            4 [szt.]       7260,00zł**)            5445,00zł
                                                                           KOMPLET
3. głośnik do zabudowy BOSE DS 16F
 rok prod. 2009-fabrycznie nowy     
     4 [szt.]          610,00zł**)             457,50zł
                                                                           KOMPLET
4. wzmacniacz BOSE ENTERO 4400
rok prod.2009-fabrycznie nowy   
        3 [szt.]        7320,00zł**)            5490,00zł
                                                                           KOMPLET
5. wzmacniacz BOSE ENTERO 4200
rok prod.2009-fabrycznie nowy 
           2 [szt.]        3950,00zł**)            2962,50zł
                                                                           KOMPLET
6. przetwornik BOSE TRACK PACK 4
rok prod. 2009-fabrycznie nowy
           2 [szt.]        1700,00zł**)            1275,00zł
                                                                           KOMPLET
7. cyfrowy procesor kontrolny BOSE PANARAY SYSTEM DIGITAL CONTROLER II
rok prod.2009-fabrycznie nowy
           1 [szt.]          775,00zł**)              581,25zł
                                                                           KOMPLET
8. moduł basowy BOSE FS 3 SERIES II
rok prod. 2009-fabrycznie nowy 
          8 [szt.]        1760,00zł**)            1320,00zł
                                                                           KOMPLET
9. procesor BOSE CONTROLL SPACE AMS-8
rok prod. 2009-fabrycznie nowy
           1 [szt.]        2750,00zł**)            2062,50zł
                                                                           KOMPLET
10. kontroler strefowy BOSE AMS-8 ZONE CONTROLLER
rok prod. 2009- fabrycznie nowy  
        7 [szt.]        1067,50zł**)              800,62zł
                                                                           KOMPLET
______________________________________________________________
 **) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.


Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


Przedmiot aukcji: Telewizor LCD SAMSUNG LE32B550A5W
Numer sprawy: KM 208/13
Data: 2014-05-07, godzina: 11:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 550.00zł
Cena wywoławcza: 412.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-05-2014r. o godz. 11:30 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_________________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                                   Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
_________________________________________________________________________
Telewizor LCD SAMSUNG LE32B550A5W
wraz z pilotem oraz kablem zasilającym
   1 [szt.]         550,00 zł  **)          412,50 zł
_________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 55,00 zł.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczeni

Przedmiot aukcji: Samochód marki Opel Vectra nr rej. ZS8817V, rok prod. 1998
Numer sprawy: KMP 80/05
Data: 2014-05-07, godzina: 12:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 3500.00zł
Cena wywoławcza: 2625.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-05-2014r. o godz. 12:00  w kancelarii komornika: Stargard Szczeciński,  ul.Piłsudskiego 64 A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
___________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                         Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
___________________________________________________________________
Samochód marki Opel Vectra nr rej. ZS8817V,
rok prod. 1998    
                          1 [szt.]         3 500,00zł **)         2 625,00zł
___________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać na terenie firmy AUTOHOLOWANIE Radek, Strachocin 50. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Samochód Fiat Ducato 14 2.8 JTD Kat. 3.3.t, rok prod. 2000
Numer sprawy: KM 775/13
Data: 2014-05-07, godzina: 12:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 4800.00zł
Cena wywoławcza: 3600.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-05-2014r. o godz. 12:30 kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
___________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                    Ilość    Wartość szacunkowa    Cena wywołania
___________________________________________________________________
Fiat Ducato 14 2.8 JTD Kat. 3.3t, rok prod 2000,
nr rej ZST15RV 
                       1 [szt.]          4 800,00zł **)            3 600,00zł
___________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomość można oglądać na terenie firmy AUTOHOLOWANIE Radek, Strachocin 50. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 480,00 zł.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Licytacje nieruchomości

Przedmiot aukcji: Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości działka gruntu nr 506 o pow. 567,00m2, oraz działka gruntu nr 507, o pow. 627,00m2, położonej w Stargardzie Szczecińskim, ul. Szczecińska 126
Numer sprawy: Km 3217/12
Data: 2014-04-25, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-04-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17-19 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja

- udziału dłużnika Marka Zaborskiego w wysokości 1/2 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej: działka gruntu oznaczona numerem 506 o powierzchni 567,00m2,  oraz działka gruntu oznaczona numerem 507, o powierzchni 627,00m2, zabudowanej budynkami użytkowymi, będącymi przedmiotem odrębnej własności, położonej w Stargardzie Szczecińskim, ul. Szczecińska 126, 73-110 Stargard Szczeciński, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00033317/8. 

Suma oszacowania wynosi 698.975,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 524.231,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69.897,50zł.

- udziału dłużnika Beata Zaborska w wysokości 1/2 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej: działka gruntu oznaczona numerem 506 o powierzchni 567,00m2, działka gruntu oznaczona numerem 507, o powierzchni 627,00m2, zabudowane budynkami użytkowymi, będącymi przedmiotem odrębnej własności, położonej w Stargardzie Szczecińskim, ul. Szczecińska 126, 73-110 Stargard Szczeciński, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00033317/8.

Suma oszacowania wynosi 698.975,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 524.231,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69.897,50zł.

Miejscowy plan zagodpodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą XVII/57/99 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 16-02-1999r. określa teren jako: OM.B.61/9 tereny ogólno mieszkaniowe + usługi towarzyszące.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 24-04-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: Lokal mieszkalny nr 3, położony w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Kuśnierzy 2, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania, o łącznej powierzchni 45,83m2
Numer sprawy: KM 2605/09
Data: 2014-04-25, godzina: 13:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 178.777.00zł
Cena wywoławcza: 134.082.75zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  25-04-2014r. o godz. 13:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17-19 w sali nr 29,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników Dariusz Matuszak, Elżbieta Matuszak stanowiącej:

 - lokal mieszkalny nr 3,  położony w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Kuśnierzy 2, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania, o łącznej powierzchni 45,83m2, dla którego  Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW nr SZ1T/00068871/3

Uwaga! W odpisie z księgi wieczystej nieruchomości KW nr SZ1T/00068871/3 budynek położony przy ul. Kuśnierzy, w którym znajduje się lokal będący przedmiotem licytacji, jest oznaczony numerem 2/3. Natomiast z informacji uzyskanych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim budynek położony przy ul. Kuśnierzy, w którym znajduje się lokal będący przedmiotoem licytacji jest oznaczony numerem 2.


Suma oszacowania wynosi 178.777,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  134.082,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.877,70zł.


Rękojmia powinna być złożona w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia 24-04-2014r. do godz. 15.00  w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przedmiot aukcji: Grunty orne (działka nr 37) położone w miejscowości Laskowo, gmina Przelewice, powiat Pyrzyce, o łącznej powierzchni 0,1824ha
Numer sprawy: KM 1082/10
Data: 2014-04-28, godzina: 9:30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 44.724.00zł
Cena wywoławcza: 29.816.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  28-04-2014r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17-19 w sali nr 25, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Jan Bursztynowicz stanowiącej:

- grunty orne (działka nr 37) położone w miejscowości Laskowo, gmina Przelewice, powiat Pyrzyce, o łącznej powierzchni 0,1824ha, dla której  Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ2T/00025638/2  

Suma oszacowania wynosi 44.724,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     29.816,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  4.472,40zł.


Rękojmia powinna być złożona w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia 25-04-2014r. do godz. 15.00  w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: działki gruntu rolnego, niezabudowane oraz działka gruntu rolnego zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położone w miejscowości Tetyń 45, gmina Kozielice, powiat Pyrzycki
Numer sprawy: KM 5797/08
Data: 2014-04-28, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  28-04-2014r. o godz. 10:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17-19 w sali nr 25,  odbędzie się druga licytacja nieruchomości należących do dłużników Magdaleny Sylwii Grzeszczak i Roberta Dawida Grzeszczak, stanowiących:

 - działki gruntu rolnego, niezabudowane, oznaczone numerami 467/1 i 467/2, o łącznej powierzchni 0,4700ha, położone w miejscowości Tetyń, gmina Kozielice, powiat Pyrzycki, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ2T/00009527/3,

Suma oszacowania wynosi 16.356,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 10.904,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.635,60zł.

- działkę gruntu rolnego nr 470/1 o powierzchni 0,1274ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położoną w miejscowości Tetyń 45, gmina Kozielice, powiat Pyrzycki, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ2T/00027005/0.

Suma oszacowania wynosi 192.696,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 128.464,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19.269,60zł.

Rękojmia powinna być złożona w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia 25-04-2014r. do godz. 15.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: Lokal mieszkalny nr 3 położony w miejscowości Pęzino 97B, gmina Stargard Szczeciński, o powierzchni 55,67m2
Numer sprawy: KM 968/13
Data: 2014-05-06, godzina: 12:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 91.102.00zł
Cena wywoławcza: 68.326.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-05-2014r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 19 w sali nr 27, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Aldona Izabela Grodecka stanowiącej:

- lokal mieszkalny nr 3 położony w miejscowości Pęzino 97B, gmina Stargard Szczeciński, o powierzchni 55,67m2, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00063352/4.  

Suma oszacowania wynosi 91.102,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  68.326,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.110,20zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 05-05-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przedmiot aukcji: Nieruchomość gruntowa, rolna, (dz. nr 6/6), o łącznej powierzchni 9521,00 m2, położonej w miejscowości Miałka, gmina Ińsko
Numer sprawy: KM 1959/09
Data: 2014-05-08, godzina: 14:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 115.317.00zł
Cena wywoławcza: 86.487.75zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-05-2014r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17-19 w sali nr 29, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: "DAMPAGRA" Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Linówku stanowiącej:

- nieruchomość gruntowa, rolna, (dz. nr 6/6), o łącznej powierzchni 9521,00 m2, położonej w miejscowości Miałka, gmina Ińsko, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00096174/2.

Teren działki porośnięty drzewostanem zabytkowym - wpisanym do rejestru zabytków Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie: nr rej. A-982 z dnia 02-07-1982r.

Suma oszacowania wynosi 115.317,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86.487,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.531,70zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 07-05-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: Działka gruntu rolnego, niezabudowana oznaczona nr 72/18, o łącznej powierzchni 0,3456 ha położonej w miejscowości Kobylanka, gmina Kobylanka, powiat stargardzki
Numer sprawy: KM 1782/13
Data: 2014-05-08, godzina: 14:15
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 236.771.00zł
Cena wywoławcza: 157.847.33zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-05-2014r. o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17-19 w sali nr 29, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Jerzy Nackowicz stanowiącej :

 - działkę gruntu rolnego, niezabudowaną oznaczoną nr 72/18, o łącznej powierzchni 0,3456 ha położonej w miejscowości Kobylanka, gmina Kobylanka, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00112986/6.

Uwaga! Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalone uchwałą Nr XXXIX/197/09 Rady Gminy w Kobylance z dnia 22-01-2009r. określa obszar nieruchomości jako funkacja mieszkaniowa.

Suma oszacowania wynosi 236.771,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 157.847,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23.677,10zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 07-05-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

Przedmiot aukcji: Lokal mieszkalny nr 3 położony w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Grodzkiej 10c wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 36,09m2
Numer sprawy: KM 2657/09
Data: 2014-05-09, godzina: 11:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 133.327.00zł
Cena wywoławcza: 99.995.25zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  09-05-2014r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 29, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  należącej do dłużników: Adama Matuszak i Izabeli Matuszak stanowiącej:

 - lokal mieszkalny nr 3 położony w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Grodzkiej 10c wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 36,09m2, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr SZ1T/00099533/8.

Suma oszacowania wynosi 133.327,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     99.995,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.332,70zł.

Rękojmia powinna być złożona w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia 08-05-2014r. do godz. 15.00  w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: Nieruchomość gruntowa zabudowana (działka oznaczona nr 44), o łącznej powierzchni 6,2900 ha, położonej w miejscowości Skrzany, 73-115 Dolice
Numer sprawy: KM 2231/10
Data: 2014-05-14, godzina: 15:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 219.902.00zł
Cena wywoławcza: 164.926.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-05-2014r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17-19 w sali nr 29, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika: Cyprian Lasota stanowiącej:

- nieruchomość gruntowa zabudowana (działka oznaczona nr 44), o łącznej powierzchni 6,2900 ha, położonej w miejscowości Skrzany, 73-115 Dolice, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ2T/00007497/9.
    
Suma oszacowania wynosi 219.902,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    164.926,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21.990,20zł.

Rękojmia powinna być złożona w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia 13-05-2014r. do godz. 15.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przedmiot aukcji: Nieruchomość gruntowa, zabudowana, działka nr 115, o łącznej powierzchni 0,0190ha, położona w miejscowości Przywodzie, obręb 0005, gmina Przelewice, powiat pyrzycki
Numer sprawy: KM 885/11
Data: 2014-05-16, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 17.277.00zł
Cena wywoławcza: 11.518.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-05-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 - 19 w sali nr 25, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Spółdzielnia Mieszkaniowa Płonia w Żukowie stanowiącej:

- nieruchomość gruntową, zabudowaną, działka nr 115, o łącznej powierzchni 0,0190ha, położoną w miejscowości Przywodzie, obręb 0005, gmina Przelewice, powiat pyrzycki, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2T/00003623/4

Suma oszacowania wynosi 17.277,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 11.518,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.727,70zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 15-05-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Wyszukiwanie licytacji:


Wybierz kategorię:
Szukane słowo:
Data licytacji od:
  
Data licytacji do:
  

 

Copyright © 2007-2014 by Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim.