Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik
Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim

Licytacje ruchomości

Przedmiot aukcji: PLAY STATION 3 z dwoma padami, kontrolerem ruchu i kamerą
Numer sprawy: KM 977/14
Data: 2015-03-11, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 650.00zł
Cena wywoławcza: 325.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-03-2015 r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_________________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                                  Ilość   Wartość szacunkowa  Cena wywołania
_________________________________________________________________________
PLAY STATION 3 z dwoma padami, kontrolerem ruchu i kamerą, 
nr 02-27445905-1389711-CECH-4004C 1 [szt.]        650,00zł **)             325,00zł

_________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00.
Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.:

1. PLAY STATION 3 z dwoma padami, kontrolerem ruchu i kamerą,  nr 02-27445905-1389711-CECH -4004C - wysokość rękojmi wynosi 65,00zł


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczeni

Przedmiot aukcji: Telewizor LED LG 32LN5400 nr ser. 402MAVD2 7039, z pilotem i kablem zasilającym
Numer sprawy: KM 6713/14
Data: 2015-03-11, godzina: 12:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 450.00zł
Cena wywoławcza: 337.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  11-03-2015r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                               Ilość  Wartość szacunkowa   Cena wywołania
________________________________________________________________
Telewizor LED LG 32LN5400 nr ser. 402MAVD2 7039,
z pilotem i kablem zasilającym           1 [szt.]           450,00zł **)             337,50zł

________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.


Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.:

1. Telewizor LED LG 32LN5400 nr ser. 402MAVD2 7039, z pilotem i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 45,00zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Laptop Fujitsu SIMENS AMILO Li2727, Telewizor LED LG 42LM620S, Monitor DELL E173FPF koloru czarnego
Numer sprawy: KM 56/14
Data: 2015-03-11, godzina: 12:30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  11-03-2015r. o godz. 12:30 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości                          Ilość   Wartość szacunkowa  Cena wywołania
_________________________________________________________________
1. Laptop Fujitsu SIEMENS AMILO Li2727 wraz z zasilaczem
nr 914V701064G7510B28CKS0B       1 [szt.]           500,00zł**)                 250,00zł

2. Telewizor LED LG 42LM620S wraz z pilotem i kablem
zasilającym z uszkodzoną matrycą  1 [szt.]           600,00zł**)                 300,00zł

3. Monitor DELL E173FPF koloru czarnego
z kablem zasilającym                            1 [szt.]          150,00zł**)                   75,00zł

_________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.:

1. Laptop Fujitsu SIEMENS AMILO Li2727 wraz z zasilaczem nr914V701064G7510B28CKS0B - wysokość rękojmi wynosi 50,00zł
2. Telewizor LED LG 42LM620S wraz z pilotem i kablem zasilającym z uszkodzoną matrycą - wysokość rękojmi wynosi 60,00zł
3. Monitor DELL E173FPF koloru czarnego z kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 15,00zł


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczeni

Przedmiot aukcji: Monitor LCD Samsung 2243LNX, Zestaw kina domowego PHILIPS HTS3300/12
Numer sprawy: KM 3456/11
Data: 2015-03-11, godzina: 13:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  11-03-2015r. o godz. 13:00 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

___________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                           Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
___________________________________________________________________
1. MonitorLCD Samsung 2243LNX nrLS22MYLKF/EDC
koloru czarnego z kablem zasilającym  1 [szt.]         150,00zł **)            75,00zł

2. Zestaw kina domowego PHILIPS HTS3300/12
składający się z: odtwarzacza DVD HTS3300/12 oraz 4 głośników
wraz z pilotem, koloru srebrnego          1 [szt.]           200,00zł **)           100,00zł

___________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: Maszyny i urządzenia budowlane
Numer sprawy: KM 774/14
Data: 2015-03-18, godzina: 12:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  18-03-2015r. o godz. 12:00 w  kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
__________________________________________________________________
Lp.  Nazwa ruchomości                Ilość     Wartość szacunkowa        Cena wywołania
__________________________________________________________________
1. Koparka gąsienicowa CATERPILLAR 225B LC,
nr fabr. 3YD01135/8156, rok prod. 1988
RĘKOJMIA: 7000,00 zł                  1 [szt.]             70 000,00zł **)                35 000,00zł

2. Mobilny dźwig hydrauliczny z pomostami CATERPILLAR,model D4EZ,
seria 70X,rok prod.1987, nr fabr/ewid. 70X01016/7508
RĘKOJMIA: 16000,00 zł                1 [szt.]          160 000,00zł **)                80 000,00zł
 
3. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
561D,seria 54X, rok. prod.1984,nr fabr/ewid. 54X00723/111
RĘKOJMIA:19000,00 zł                 1 [szt.]          190 000,00zł **)               95 000,00zł

4. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
561D,seria 54X, rok prod.1984,nr fabr/ewid.54X00732/8421
RĘKOJMIA:19000,00 zł                 1 [szt.]          190 000,00zł **)               95 000,00zł

5. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ, seria 70X, rok prod.1987,nr fabr/ewid.70X01083/7508
RĘKOJMIA:24000,00 zł                 1 [szt.]          240 000,00zł **)             120 000,00zł

6. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ,seria 70X, rok prod. 1987,nr fabr/ewid.70X01064/7510
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                1 [szt.]          245 000,00zł **)              122 500,00zł

7. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ,seria 70X,rok prod.1987,nr fabr/ewid.70X01077/7501
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                 1 [szt.]         245 000,00zł **)              122 500,00zł

8. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ, seria 70X,rok prod.1987,nr fabr/ewid.70X01041/7509
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                 1 [szt.]         245 000,00zł **)              122 500,00zł

9. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ, seria 70X, rok prod.1987,nr fabr/ewid.70X01063/7511
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                 1 [szt.]         245 000,00zł **)              122 500,00zł

10. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ,seria 70X,rok prod. 1987 ,nr fabr/ewid.70X01017/7502
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                  1 [szt.]        245 000,00zł **)              122 500,00zł

11. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ,seria 70X, rok prod.1987,nr fabr/ewid.70X01076/7506
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                  1 [szt.]        245 000,00zł **)              122 500,00zł

12. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ, seria 70X, rok prod.1987,nr fabr/ewid.70X01080/7507
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                  1 [szt.]        245 000,00zł **)              122 500,00zł

13. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ,seria 70X, rok prod.1987,nr fabr/ewid.70X01009/7504
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                  1 [szt.]        245 000,00zł **)              122 500,00zł

14. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ,seria 70X, rok prod.1987,nr fabr/ewid.70X01081/7512
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                  1 [szt.]        245 000,00zł **)              122 500,00zł

15. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ,seria 70X,rok prod.1987,nr fabr/ewid.70X01023/7503
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                  1 [szt.]        245 000,00zł **)               122 500,00zł

16. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
561D,seria 54X, rok prod.1984,nr fabr/ewid.54X00726/116
RĘKOJMIA:27 500,00 zł                  1 [szt.]        275 000,00zł **)              137 500,00zł

17. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
561D,seria 54X, rok prod.1984,nr fabr/ewid. 54X00730/117
RĘKOJMIA:27 500,00 zł                  1 [szt.]        275 000,00zł **)              137 500,00zł

18. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
561D, seria 54X,rok prod.1984,nr fabr/ewid.54X00722/110
RĘKOJMIA:27 500,00 zł                  1 [szt.]        275 000,00zł **)              137 500,00zł

19. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
561D, seria 54X, rok prod.1984,nr fabr/ewid.54X00729/113
RĘKOJMIA:27 500,00 zł                  1 [szt.]       275 000,00zł **)               137 500,00zł
20. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
561D, seria 54X,rok prod.1984,nr fabr/ewid.54X00725/112
RĘKOJMIA:27 500,00 zł                  1 [szt.]       275 000,00zł **)              137 500,00zł

21. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
561D, seria 54X, rok prod.1984,nr fabr/ewid.54X00721/115
RĘKOJMIA:27 500,00 zł                  1 [szt.]       275 000,00zł **)              137 500,00zł

22. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D6DZ, rok prod. 1987 ,nr fabr/ewid.01Y00518/7499
RĘKOJMIA:34 000,00 zł                  1 [szt.]       340 000,00zł **)              170 000,00zł

23. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D6DZ, rok prod. 1987 ,nr fabr/ewid.01Y00555/7497
RĘKOJMIA:35 000,00 zł                  1 [szt.]       350 000,00zł **)              175 000,00zł

24. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D6DZ, rok prod. 1987,nr fabr/ewid.01Y00519/7498
RĘKOJMIA:35 000,00 zł                  1 [szt.]       350 000,00zł **)              175 000,00zł

25. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D6DZ, rok prod.1987,nr fabr/ewid.01Y00517/
RĘKOJMIA:37 000,00 zł                  1 [szt.]       370 000,00zł **)              185 000,00zł

26. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
589,seria 31Z, rok prod.1987,nr fabr/ewid.31Z00384/7763
RĘKOJMIA:110 000,00 zł                1 [szt.]    1 100 000,00zł **)             550 000,00zł

27. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
589 seria 31Z, rok prod.1987,nr fabr/ewid.31Z00389/7760
RĘKOJMIA:110 000,00 zł                1 [szt.]    1 100 000,00zł **)             550 000,00zł

28. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
589, seria 31Z, rok prod.1987,nr fabr/ewid.31Z00397/7766
RĘKOJMIA:110 000,00 zł                1 [szt.]     1 100 000,00zł **)            550 000,00zł

29. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
589, seria 31Z, rok prod.1987,nr fabr/ewid.31Z00391/7764
RĘKOJMIA:110 000,00 zł                1 [szt.]     1 100 000,00zł **)            550 000,00zł

30. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
589 seria 31Z, rok prod.1987,nr fabr/ewid.31Z00398/7759
RĘKOJMIA:110 000,00 zł                1 [szt.]     1 100 000,00zł **)            550 000,00zł

31. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
589, seria 31Z, rok prod. 1987,nr fabr/ewid.31Z00395/7758
RĘKOJMIA:110 000,00 zł                1 [szt.]     1 100 000,00zł **)            550 000,00zł

32. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
589, seria 31Z, rok prod.1987,nr fabr/ewid.31Z00386/7775
RĘKOJMIA:110 000,00 zł                1 [szt.]     1 100 000,00zł **)            550 000,00zł
____________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji od godziny 8:00 na terenie firmy Zakład Produkcji Kruszyw Len - Kruszywa/ Euroinsbud Sp. z o.o., 70-031 Mosty 50c.

Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. 
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Licytacje nieruchomości

Przedmiot aukcji: Lokal mieszkalny nr 3 położony w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Grodzkiej 10c wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 36,09m2
Numer sprawy: KM 2657/09
Data: 2015-03-03, godzina: 14:30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 133.327.00zł
Cena wywoławcza: 88.884.66zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-03-2015r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17-19 w sali nr 25, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużników: Adama Matuszak i Izabeli Matuszak stanowiącej:

 - lokal mieszkalny nr 3 położony w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Grodzkiej 10c wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu, o powierzchni 36,09m2, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr SZ1T/00099533/8.

Suma oszacowania wynosi 133.327,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 88.884,66zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.332,70zł.

Rękojmia powinna być złożona w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia 02-03-2015r. do godz. 15.00  w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: Nieruchomość gruntowa, rolna, (dz. nr 6/6), o łącznej powierzchni 9521,00 m2, położonej w miejscowości Miałka, gmina Ińsko
Numer sprawy: KM 4862/12
Data: 2015-03-24, godzina: 14:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 115.317.00zł
Cena wywoławcza: 76.878.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  24-03-2015r. o godz. 14:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 29,  odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: "DAMPAGRA" Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Linówku stanowiącej:

- nieruchomość gruntowa, działka nr 6/6, o łącznej powierzchni 9521,00 m2, położonej w miejscowości Miałka, gmina Ińsko, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00096174/2.

Teren działki porośnięty drzewostanem zabytkowym - wpisanym do rejestru zabytków Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie: nr rej. A-982 z dnia 02-07-1982r.

Suma oszacowania wynosi 115.317,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    76.878,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.531,70zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 23-03-2015r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Wyszukiwanie licytacji:


Wybierz kategorię:
Szukane słowo:
Data licytacji od:
  
Data licytacji do:
  

 

Copyright © 2007-2015 by Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim.