Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik
Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim

Licytacje ruchomości


Brak licytacji w tej kategorii.

Licytacje nieruchomości

Przedmiot aukcji: lokal mieszkalny
Numer sprawy: KM 676/12
Data: 2016-07-20, godzina: 08:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 79337.00zł
Cena wywoławcza: 59502.75zł

Treść obwieszczenia:
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Macieja Olejnika - asesor komorniczy Łukasz Budaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-07-2016r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17- 19 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Henryk Królikowski stanowiącej

- lokal mieszkalny oznaczony numerem 10 o powierzchni 64,35 m2, znajdujący się w miejscowości Stargard, ul. Aleja Żołnierza nr 44, gmina Stargard, dla którego przez Sądu Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o nr KW SZ1T/00110497/7.

Suma oszacowania wynosi 79.337,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59.502,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.933,70zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 19-07-2016r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Wyszukiwanie licytacji:


Wybierz kategorię:
Szukane słowo:
Data licytacji od:
  
Data licytacji do:
  

 

Copyright © 2007-2016 by Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim.