Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik
Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim

Licytacje ruchomości


Brak licytacji w tej kategorii.

Licytacje nieruchomości

Przedmiot aukcji: nieruchomość gruntowa zabudowana
Numer sprawy: KM 3798/11
Data: 2016-11-04, godzina: 08:30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 32.098.00zł
Cena wywoławcza: 21.398.66zł

Treść obwieszczenia:
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Macieja Olejnika - asesor komorniczy Łukasz Budaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-11-2016r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 29, odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Aneta Michalewicz (pop. Chursa-Lemiesz) stanowiącej:

 - nieruchomość gruntowa, zabudowana, działka nr 29/5 obręb 04 Pyrzyce o powierzchni 451m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym w zabudowie bliźniaczej oraz budynkiem gospodarczym położona: 74-200 Pyrzyce, ul. Rycerza Przybora 22, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2T/00021635/3

 Nieruchomość obciążona jest służebnością osobistą na rzecz Józefy Maciak oraz Stefana Maciak (obecnie nieżyjącego) polegającą na nieodpłatnym i dożywotnym użytkowaniu budynku mieszkalnego nr 22 o powierzchni użytkowej 51,02 m2 oraz budynku gospodarczego.

Suma oszacowania wynosi 32.098,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 21.398,66zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.209,80zł.

 Rękojmia powinna być złożona w Kancelarii Zastępcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Macieja Olejnika - asesor komorniczy Łukasz Budaj do dnia 03-11-2016r. do godz. 16.00
w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu  -WIĘCEJ-

Przedmiot aukcji: lokal mieszkalny
Numer sprawy: KM 1964/13
Data: 2016-11-15, godzina: 11:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 101.162.00zł
Cena wywoławcza: 75.871.50zł

Treść obwieszczenia:
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Macieja Olejnika - asesor komorniczy Łukasz Budaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-11-2016r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 31, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Artur Medyński stanowiącej:

- lokal mieszkalny oznaczony numer 6,
o łącznej powierzchni 28,62 m2, położonej: 73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 21a, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00110933/6
Do lokalu nr 6 przynależy pomieszczenie przynależne piwnica nr 17 o powierzchni 3,02m2 oraz pomieszczenie gospodarcze nr 2 o powierzchni użytkowej 4,00m2.

Suma oszacowania wynosi 101.162,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75.871,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.116,20zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Zastępcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Macieja Olejnika - asesor komorniczy Łukasz Budaj do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 14-11-2016r. do godz. 17.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu  -WIĘCEJ-


Przedmiot aukcji: nieruchomość gruntowa
Numer sprawy: KM 3416/14
Data: 2016-11-30, godzina: 08:30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 207.139.00zł
Cena wywoławcza: 138.092.66zł

Treść obwieszczenia:
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Macieja Olejnika - asesor komorniczy Łukasz Budaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-11-2016r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 29, odbędzie się druga licytacja 5/6 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużników: Romuald Wasilewski i Czesława Wasilewska stanowiącej:

- nieruchomość gruntowa działka nr 57 o powierzchni 997m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem garażu położonej: 73-110 Stargard, ul. Jana Matejki 19, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00001107/0

Suma oszacowania wynosi 207.139,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 138.092,66zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20.713,90zł.
 
Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Zastępcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Macieja Olejnika - asesor komorniczy Łukasz Budaj do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 29-11-2016r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Wyszukiwanie licytacji:


Wybierz kategorię:
Szukane słowo:
Data licytacji od:
  
Data licytacji do:
  

 

Copyright © 2007-2016 by Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim.