Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik
Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim

Licytacje ruchomości

Przedmiot aukcji: Samochód marki Opel Vectra nr rej. ZS8817V, rok prod. 1998
Numer sprawy: KMP 80/05
Data: 2014-08-06, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 3500.00zł
Cena wywoławcza: 1750.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  06-08-2014r. o godz. 10:00  w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński,  ul.Piłsudskiego 64 A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
___________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                         Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
___________________________________________________________________
Samochód marki Opel Vectra
nr rej. ZS8817V, rok prod. 1998 
1 [szt.]         3 500,00zł **)         1 750,00zł
___________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać na terenie firmy HOLOWANIE Radek, Strachocin 50. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: System rusztowań niekompletny składający się ze 114 elementów, opony używane (233 szt.) i opony z felgami używane (stalowe - 22 szt.) - komplet
Numer sprawy: KM 522/13
Data: 2014-08-06, godzina: 10:20
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  06-08-2014r. o godz. 10:20 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
___________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości                   Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
___________________________________________________________________
1. System rusztowań niekompletny
składający się ze 114 elementów  1 [szt.]          420,00zł**)            315,00zł

2. Opony używane (233 szt.) i opony z felgami używane
(stalowe - 22 szt.) - komplet           1 [szt.]       1 500,00zł**)          1 125,00zł

___________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać na terenie firmy Holowanie RADEK, Strachocin 50. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. przystępujący do przetargu:

1. System rusztowań niekompletny składający się ze 114 elementów- wysokość rękojmi wynosi 42,00zł:
2. Opony używane (233 szt.) i opony z felgami używane (stalowe - 22 szt.) - komplet - wysokość rękojmi wynosi 150,00zł


     Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczeni

Przedmiot aukcji: Samochód IVECO 29L11 Turbo Daily E3 nr rej. ZST68LR, rok prod. 2001
Numer sprawy: KM 2895/14
Data: 2014-08-06, godzina: 10:40
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 5500.00zł
Cena wywoławcza: 4125.00zł

Treść obwieszczenia:
UWAGA: LICYTACJA ODWOŁANA!

Przedmiot aukcji: Samochód OPEL Vectra B 1.6 nr rej. ZS233AF, rok prod. 2000
Numer sprawy: KM 1483/13
Data: 2014-08-06, godzina: 11:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 3300.00zł
Cena wywoławcza: 2475.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  06-08-2014r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
___________________________________________________________________
Nazwa ruchomości              Ilość       Wartość szacunkowa       Cena wywołania
___________________________________________________________________
Samochód OPEL Vectra B 1.6 nr rej. ZS233AF,
rok prod. 2000                  1 [szt.]           3 300,00zł**)                  2 475,00zł

___________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać na terenie firmy Holowanie RADEK, Strachocin 50. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 330,00zł.


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczeni

Przedmiot aukcji: Samochód marki FORD Escort 1.6i, nr rej. ZST31178, rok prod. 1999
Numer sprawy: KM 2189/13
Data: 2014-08-06, godzina: 11:20
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 2100.00zł
Cena wywoławcza: 1050.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-08-2014r. o godz. 11:20 w  kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
__________________________________________________________________
Lp.  Nazwa ruchomości                Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
__________________________________________________________________
1.    Samochód marki FORD Escort 1.6i,
nr rej. ZST31178, rok prod. 1999   1 [szt.]     2 100,00zł **)       1 050,00zł

__________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać na terenie firmy HOLOWANIE RADEK, Strachocin 50. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 210,00zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telewizor LCD SAMSUNG LE32R81B
Numer sprawy: KMS 74/12
Data: 2014-08-06, godzina: 11:40
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 600.00zł
Cena wywoławcza: 300.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-08-2014r. o godz. 11:40 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
________________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                                  Ilość   Wartość szacunkowa Cena wywołania
________________________________________________________________________
Telewizor LCD SAMSUNG LE32R81B
wraz z pilotem oraz kablem zasilającym  1 [szt.]     600,00zł **)          300,00zł

________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telewizor LED LG 32LN540B koloru czarnego z pilotem i kablem zasilającym
Numer sprawy: KM 4116/13
Data: 2014-08-06, godzina: 12:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 450.00zł
Cena wywoławcza: 337.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  06-08-2014r. o godz. 12:00  w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
______________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                        Ilość      Wartość szacunkowa     Cena wywołania
______________________________________________________________________
Telewizor LED LG 32LN540B koloru czarnego
z pilotem
i kablem zasilającym    1 [szt.]          450,00zł **)              337,50zł

______________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 45,00zł.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: ZIŁ 131 nr rej. CA1839AC, nr VIN: 715523, rok prod. 1988
Numer sprawy: KM 774/14
Data: 2014-08-13, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 10400.00zł
Cena wywoławcza: 7800.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-08-2014r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_____________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                   Ilość        Wartość szacunkowa      Cena wywołania
_____________________________________________________________________
ZIŁ 131  nr rej. CA1839AC, nr VIN: 715523,
rok prod. 1988,                       1 [szt.]              10 400,00zł**)            7 800,00zł

_____________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomość można oglądać na terenie firmy HOLOWANIE RADEK, Strachocin 50. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 1040.00zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY AUTO DIESELS BRABY, ROK PROD. 1986, 90 kVA,150/400 V, 666 Amp, silnik Perkins diesel
Numer sprawy: KM 774/14
Data: 2014-08-13, godzina: 10:30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 8000.00zł
Cena wywoławcza: 4000.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  13-08-2014r. o godz. 10:30 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
____________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                       Ilość    Wartość szacunkowa   Cena wywołania
____________________________________________________________________
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY AUTO DIESELS BRABY,
ROK PROD. 1986, 90 kVA,150/400 V, 666 Amp,
silnik Perkins diesel                  1 [szt.]         8 000,00zł**)              4 000,00zł

____________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać na terenie firmy HOLOWANIE RADEK, Strachocin 50. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 800,00zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: MERCEDES-BENZ 300D Kat. 124 nr rej. ZST37995, rok prod. 1991
Numer sprawy: KM 1184/12
Data: 2014-08-13, godzina: 11:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 3600.00zł
Cena wywoławcza: 2700.00zł

Treść obwieszczenia:
UWAGA: LICYTACJA ODWOŁANA!

Przedmiot aukcji: System nagłośnienia lokalu BOSE
Numer sprawy: KM 4334/10
Data: 2014-08-20, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  20-08-2014r. o godz. 10:00  w kancelarii komornika: tj. Stargard Szczeciński,  ul.Piłsudskiego 64 A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_____________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości                      Ilość   Wartość szacunkowa   Cena wywołania
_____________________________________________________________________
1. BOSE FS3S Sat głośniki satelity
rok prod. 2009-
fabrycznie nowe        16 [szt.]     3 520,00zł **)          1760,00zł

2. kolumna głośnikowa BOSE PANARAY 502B Bass Module
rok prod.2009-fabrycznie nowa            4 [szt.]     7 260,00zł**)          3630,00zł
 
3. głośnik do zabudowy BOSE DS 16F
rok prod. 2009-fabrycznie
nowy           4 [szt.]       610,00zł **)           305,00zł

4. wzmacniacz BOSE ENTERO 4400
rok prod.2009 fabrycznie
nowy            3 [szt.]      7 320,00zł**)         3660,00zł

5. wzmacniacz BOSE ENTERO 4200
rok prod.2009 fabrycznie
nowy            2 [szt.]      3 950,00zł**)         1975,00zł

6. przetwornik BOSE TRACK PACK 4
rok prod. 2009-fabrycznie
nowy           2 [szt.]      1 700,00zł**)          850,00zł

7. cyfrowy procesor kontrolny BOSE PANARAY SYSTEM
DIGITAL CONTROLER II rok prod.2009 1 [szt.]   775,00zł **)          387,50zł

8. moduł basowy BOSE FS 3 SERIES II
rok prod. 2009-fabrycznie
nowy           8 [szt.]       1 760,00zł**)          880,00zł

9. procesor BOSE CONTROLL SPACE AMS-8
rok prod. 2009-fabrycznie
nowy           1 [szt.]      2 750,00zł **)        1375,00zł

10. kontroler strefowy BOSE AMS-8 ZONE CONTROLLER
rok prod. 2009-nowy                            7 [szt.]       1 067,50zł**)         533,75zł

_________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


Licytacje nieruchomości

Przedmiot aukcji: 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową, działka nr 123, o łącznej powierzchni 0,0448ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, Stargard Szczeciński, ul. Wyspiańskiego 3
Numer sprawy: KM 5068/10
Data: 2014-08-04, godzina: 11:45
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 258.247.00zł
Cena wywoławcza: 172.164.67zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  04-08-2014r. o godz. 11:45 w   budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 19 w sali nr 25, odbędzie się druga licytacja  nieruchomości należącej do dłużnika Marek Gołdyn :

- 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa zabudowana, działka oznaczona numerem 123, o łącznej powierzchni 0,0448ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym , położona w Stargardzie Szczecińskim, ul. Wyspiańskiego 3, 73-110 Stargard Szczeciński, dla której  Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00036018/3

Suma oszacowania wynosi 258.247,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     172.164,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25.824,70zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 01-08-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: Nieruchomość gruntowa, działka oznaczona numerem 33, o łącznej powierzchni 0,0409ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona w miejscowości Wołdowo 5b, 74-210 Przelewice, powiat Pyrzyce
Numer sprawy: KMP 314/96
Data: 2014-08-05, godzina: 13:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 38.592.00zł
Cena wywoławcza: 28.944.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  05-08-2014r. o godz. 13:00w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17-19 w sali nr 27,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Grzegorz Adamczyk stanowiącej:

- nieruchomość gruntowa, działka oznaczona numerem 33, o łącznej powierzchni 0,0409ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona  w miejscowości Wołdowo 5b,  74-210 Przelewice, powiat Pyrzyce, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ2T/00024458/9 .

Suma oszacowania wynosi 38.592,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  28.944,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.859,20zł.

Rękojmia powinna być złożona w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia 04-08-2014r. do godz. 15.00  w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia 

Wyszukiwanie licytacji:


Wybierz kategorię:
Szukane słowo:
Data licytacji od:
  
Data licytacji do:
  

 

Copyright © 2007-2014 by Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim.