Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik
Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim

Licytacje ruchomości


Brak licytacji w tej kategorii.

Licytacje nieruchomości

Przedmiot aukcji: Lokal mieszkalny oznaczony literą D o powierzchni 57,00m2 położony w miejscowości Dzwonowo 29, gmina Marianowo
Numer sprawy: KM 2300/10
Data: 2015-09-09, godzina: 9:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 85.313.00zł
Cena wywoławcza: 56.875.33zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-09-2015r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17-19 w sali nr 29, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Wojciecha Antoniewskiego stanowiącej:

lokal mieszkalny oznaczony literą D o powierzchni 57,00m2 położony w miejscowości Dzwonowo 29, gmina Marianowo, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00069198/8
 
Suma oszacowania wynosi 85 313,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     56 875,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 531,30zł.

Rękojmia powinna być złożona w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia 08-09-2015r. do godz. 16.00  w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Wyszukiwanie licytacji:


Wybierz kategorię:
Szukane słowo:
Data licytacji od:
  
Data licytacji do:
  

 

Copyright © 2007-2015 by Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim.