Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik
Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim

Licytacje ruchomości


Brak licytacji w tej kategorii.

Licytacje nieruchomości

Przedmiot aukcji: lokal mieszkalny
Numer sprawy: KM 738/13
Data: 2016-10-12, godzina: 8:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: wtreściobwieszczenia
Cena wywoławcza:

Treść obwieszczenia:
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Macieja Olejnika - asesor komorniczy Łukasz Budaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-10-2016r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 27, odbędzie się pierwsza licytacja:
- 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika Arkadiusza Kozłowskiego stanowiącej lokal mieszkalny nr 10 o łącznej powierzchni 46,86m2 położony: 73-110 Stargard, ul. Szewska 10, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00113578/0 Suma oszacowania wynosi 64.053,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48.039,75zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.405,30zł.
- 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika Iwony Kozłowskiej stanowiącej lokal mieszkalny nr 10 o łącznej powierzchni 46,86m2 położony: 73-110 Stargard, ul. Szewska 10, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00113578/0  Suma oszacowania wynosi 64.053,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48.039,75zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.405,30zł.
Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Zastępcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Macieja Olejnika - asesor komorniczy Łukasz Budajdo dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 11-10-2016r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

pozostałe zdjęcia dostępne  po wciśnięciu  WIĘCEJ

Przedmiot aukcji: nieruchomość gruntowa niezabudowana
Numer sprawy: KM 2442/11
Data: 2016-10-19, godzina: 08:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 283 050.00zł
Cena wywoławcza: 212 287.50zł

Treść obwieszczenia:
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Macieja Olejnika - asesor komorniczy Łukasz Budaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-10-2016r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 25 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Irena Katarzyna Łukasiewicz-Kozioł stanowiącej:

- nieruchomość gruntowa niezabudowana działka numer 84/2 obręb 08 Niedźwiedź o łącznej powierzchni 0,5000 ha położona w miejscowości Niedźwiedź, gmina Kobylanka, powiat Stargard, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00107289/2

Suma oszacowania wynosi 283 050,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 212 287,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 305,00zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Zastępcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Macieja Olejnika - asesor komorniczy Łukasz Budaj do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 18-10-2016r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przedmiot aukcji: lokal użytkowy
Numer sprawy: KM 2154/15
Data: 2016-10-24, godzina: 12:40
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 117.625.00zł
Cena wywoławcza: 88.218.75zł

Treść obwieszczenia:
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Macieja Olejnika - asesor komorniczy Łukasz Budaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-10-2016r. o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 27, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego należącego do dłużnika: Dariusza Łapińskiego stanowiącego:

 własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oznaczonego symbolem U1, o powierzchni 40,40m2 położonego: 73-110 Stargard, ul. Żeromskiego 8/U 1, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie (Adres spółdzielni: 73-110 Stargard, Os. Zachód A 7 ), dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta.

Suma oszacowania wynosi 117.625,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88.218,75zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.762,50zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Zastępcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Macieja Olejnika - asesor komorniczy Łukasz Budajdo dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 21-10-2016r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu WIĘCEJ

Wyszukiwanie licytacji:


Wybierz kategorię:
Szukane słowo:
Data licytacji od:
  
Data licytacji do:
  

 

Copyright © 2007-2016 by Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim.