Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik
Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim

Licytacje ruchomości


Brak licytacji w tej kategorii.

Licytacje nieruchomości

Przedmiot aukcji: Działkę gruntu nr 227/23, obręb 32, o łącznej powierzchni 0,1006 ha, niezabudowanej, położonej: 73-110 Stargard Szczeciński, Żarowo, działkę gruntu nr 227/24, obręb 32, o łącznej powierzchni 0,1005 ha
Numer sprawy: KM 4741/13
Data: 2015-11-17, godzina: 8:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 KPC podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  17-11-2015 r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17-19 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do dłużnika: Jaromir Lewandowski stanowiących:

-  działkę gruntu nr 227/23, obręb 32, o łącznej powierzchni 0,1006 ha, niezabudowanej, położonej: 73-110 Stargard Szczeciński, Żarowo, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00120691/0     

Suma oszacowania wynosi 59.203,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44.402,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.920,30 zł.

-  działkę gruntu nr 227/24, obręb 32, o łącznej powierzchni 0,1005 ha, niezabudowanej, położonej: 73-110 Stargard Szczeciński, Żarowo, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00120692/7     

Suma oszacowania wynosi 59.144,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  44.358,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.914,40 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 16-11-2015 r. do godz. 17.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 8 o łącznej powierzchni 47,22m2 położonego:73-110 Stargard Szczeciński, ul. Rogalskiego 15
Numer sprawy: KM 731/13
Data: 2015-11-30, godzina: 14:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 120.506.00zł
Cena wywoławcza: 90.379.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  30-11-2015r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17- 19 w sali nr 27, odbędzie się pierwsza licytacja  ograniczonego prawa rzeczowego należącego do dłużnika: Andrzej Kierczyński

stanowiącego  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 8 o łącznej powierzchni 47,22m2  położonego:73-110 Stargard Szczeciński, ul. Rogalskiego 15,  wpisanego w  rejestrze  lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Szczecińskim (adres spółdzielni: Os. Zachód A7, 73-110 Stargard Szczeciński), dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00092390/4 

Suma oszacowania wynosi 120.506,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     90.379,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12.050,60zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 27-11-2015r. do godz. 15.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Wyszukiwanie licytacji:


Wybierz kategorię:
Szukane słowo:
Data licytacji od:
  
Data licytacji do:
  

 

Copyright © 2007-2015 by Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim.