Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik
Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim

Licytacje ruchomości

Przedmiot aukcji: Samochód marki Opel Vectra nr rej. ZS8817V, rok prod. 1998
Numer sprawy: KMP 80/05
Data: 2015-07-08, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 1500.00zł
Cena wywoławcza: 1125.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-07-2015 r. o godz. 10:00  w kancelarii komornika:Stargard Szczeciński, ul.Piłsudskiego 64 A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
______________________________________________________________
Nazwa ruchomości                     Ilość     Wartość szacunkowa      Cena wywołania
______________________________________________________________
Samochód marki Opel Vectra nr rej. ZS8817V,
rok prod. 1998                           1 [szt.]               1 500,00zł **)               1 125,00zł
______________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomość można oglądać na terenie firmy HOLOWANIE RADEK, Strachocin 50. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telewizor marki PHILIPS model 40PFL7605H/12, zestaw kina domowego 5.1 Panasonic SA-MT1
Numer sprawy: KM 611/11
Data: 2015-07-21, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21-07-2015r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
__________________________________________________________________
Lp.  Nazwa ruchomości                            Ilość  Wartość szacunkowa   Cena wywołania
__________________________________________________________________
1. telewizor marki PHILIPS model40PFL7605H/12
wraz z pilotem                                             1 [szt.]        1 000,00zł **)               500,00zł

2. zestaw kina domowego 5.1 Panasonic SA-MT1
wraz z kompletem głośników i pilotem 1 [szt.]           450,00zł **)               225,00zł

__________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Przedmiot aukcji: Samochód Opel Vectra C 1.8 MR'02 rok prod. 2002, nr rej. ZPY76CL
Numer sprawy: KM 3458/13
Data: 2015-07-21, godzina: 10:30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 7200.00zł
Cena wywoławcza: 3600.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-07-2015r. o godz. 10:30 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
______________________________________________________________
Nazwa ruchomości                         Ilość   Wartość szacunkowa  Cena wywołania
______________________________________________________________
Samochód Opel Vectra C 1.8 MR'02
rok prod. 2002, nr rej. ZPY76CL    1 [szt.]         7 200,00zł **)           3 600,00zł

______________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomość można oglądać na terenie firmy HOLOWANIE RADEK, Strachocin 50. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 720,00zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczeni

Licytacje nieruchomości

Przedmiot aukcji: Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 52,08 m2 + piwnica o obszarze 14,35 m2 położony: 73-110 Stargard Szczeciński, Oświaty 26
Numer sprawy: KM 1622/11
Data: 2015-07-06, godzina: 13:30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 155.161.00zł
Cena wywoławcza: 103.440.66zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  06-07-2015r. o godz. 13:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17- 19 w sali nr 25, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Elżbieta Wierzejska stanowiącej:

- lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 52,08 m2 + piwnica o obszarze 14,35 m2  położony: 73-110 Stargard Szczeciński, Oświaty 26, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00095969/5 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości 242/1.000.

Suma oszacowania wynosi 155.161,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 103.440,66zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.516,10zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 03-07-2015r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Wyszukiwanie licytacji:


Wybierz kategorię:
Szukane słowo:
Data licytacji od:
  
Data licytacji do:
  

 

Copyright © 2007-2015 by Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim.