Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik
Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim

Licytacje ruchomości

Przedmiot aukcji: Maszyny i urządzenia przemysłowe: wiertarki, półautomaty spawalnicze z zespołami podającymi, kompresor tłokowy, wózek paletowy
Numer sprawy: KM 1435/14
Data: 2015-06-10, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-06-2015r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości                      Ilość     Wartość szacunkowa   Cena wywołania
________________________________________________________________
1. Półautomat spawalniczy BESTER MAGSTER 351
nr P1040200015, prąd spawania 270-350A wraz z zespołem podającym
drut spawalniczy OZAS ZP-22 nr 3910501

rękojmia 350,00zł                              1 [szt.]            3 500,00zł **)               2 625,00zł

2. Półautomat spawalniczy OZAS DPS-403 nr 8320503,
prąd spawania 315-400A wraz z zespołem podającym
drut spawalniczy OZAS ZP-22 nr 5571101

rękojmia 350,00zł                              1 [szt.]             3 500,00zł **)              2 625,00zł

3. Półautomat spawalniczy OZAS DPS-403 nr 7811202,
prąd spawania 315-400A wraz z zespołem podającym
drut spawalniczy OZAS ORIGO FEED 30 nr 638-742-6587

rękojmia 350,00zł                              1 [szt.]             3 500,00zł **)              2 625,00zł

4. Półautomat spawalniczy BESTER MAGSTER 351
nr P1040200019, prąd spawania 270-350A wraz z zespołem podającym
drut spawalniczy OZAS ORIGO FEED 30 nr 638-742-6590

rękojmia 350,00zł                              1 [szt.]             3 500,00zł **)              2 625,00zł

5. Półautomat spawalniczy BESTER OPTYMAG 501
nr 10500001, prąd spawania 400-500A  wraz z zespołem podającym
drut spawalniczy BESTER PDE 5LT nr 10100030

rękojmia 300,00zł                              1 [szt.]             3 000,00zł **)              2 250,00zł

6. Kompresor tłokowy nr zbiornika 135877 rok prod. 2007,
poj. zbiornika 270L, max ciśn. 10 bar

rękojmia 150,00zł                              1 [szt.]             1 500,00zł **)              1 125,00zł

7. Wózek paletowy AC25 nr 10082013/013 33w10,
dł. wideł 1150mm, udźwig 2000 kg, max wysokość wideł 200 mm

rękojmia 50,00zł                                1 [szt.]                 500,00zł **)                 375,00zł

8. Wiertarka kolumnowa AB ARBOGA MASKINER E100S
nr 135830, silnik elektr. 380V, moc 0,9 KM

rękojmia 100,00zł                              1 [szt.]              1 000,00zł **)                750,00zł

9. Wiertarka magnetyczna PROMOTECH PRO100/2e
moc 1800W

rękojmia 250,00zł                               1 [szt.]             2 500,00zł **)             1 875,00zł

10. Wiertarka kolumnowa AB ARBOGA MASKINER ER 1830
nr 112997

rękojmia 600,00zł                               1 [szt.]              6 000,00zł **)            4 500,00zł

11. Wiertarka kadłubowa 3-wrzecionowa ASEA LP-3
nr K-40699, silnik elektryczny MKE7 380V

rękojmia 700,00zł                               1 [szt.]              7 000,00zł **)            5 250,00zł

12. Wiertarka promieniowa LODIFLEX CASER, dł. ramienia
1500 mm, max śred. wiercenia 35mm

rękojmia 1000,00zł                             1 [szt.]           10 000,00zł **)            7 500,00zł
________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomość można oglądać na terenie firmy HOLOWANIE RADEK, Strachocin 50. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Licytacje nieruchomości

Przedmiot aukcji: Lokal mieszkalny oznaczony literą C, o łącznej powierzchni 51,33m2, położony w miejscowości Ślazowo 4, 74-210 Przelewice
Numer sprawy: KM 6368/09
Data: 2015-06-02, godzina: 11:30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 56.501.00zł
Cena wywoławcza: 37.667.33zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  02-06-2015r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 27, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika: Lucjan Dąbrowski i Ewa Dąbrowska stanowiącej:

- lokal mieszkalny oznaczony literą C, o łącznej powierzchni 51,33m2, położony w miejscowości Ślazowo 4, 74-210 Przelewice, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ2T/00006114/4 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 18/100 nieruchomości objętej księgą wieczystą SZ2T/00006113/7.

Suma oszacowania wynosi 56.501,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     37.667,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.650,10zł.

Rękojmia powinna być złożona w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia 01-06-2015r. do godz. 15.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: Nieruchomość gruntowa, działka oznaczona numerem 66 o powierzchni 0,6100ha zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, położona w miejscowości Nowy Przylep nr 2, gmina Warnice
Numer sprawy: KM 3785/13
Data: 2015-06-15, godzina: 14:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 78.570.00zł
Cena wywoławcza: 58.927.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  15-06-2015r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17- 19 w sali nr 25,  odbędzie się pierwsza licytacja  1/4 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Barbara Brzezińska stanowiącej:

-  nieruchomość gruntowa, działka oznaczona numerem 66 o powierzchni 0,6100ha zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, położona w miejscowości Nowy Przylep nr 2, gmina Warnice, dla której  Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ2T/00001731/0 

Suma oszacowania wynosi 78.570,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    58.927,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.857,00zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 12-06-2015r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Wyszukiwanie licytacji:


Wybierz kategorię:
Szukane słowo:
Data licytacji od:
  
Data licytacji do:
  

 

Copyright © 2007-2015 by Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim.