Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik
Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim

Licytacje ruchomości

Przedmiot aukcji: Samochód marki Opel Vectra nr rej. ZS8817V, rok prod. 1998
Numer sprawy: KMP 80/05
Data: 2015-04-28, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 1500.00zł
Cena wywoławcza: 1125.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-04-2015 r. o godz. 10:00  w kancelarii komornika:Stargard Szczeciński, ul.Piłsudskiego 64 A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
___________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                         Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
___________________________________________________________________
Samochód marki Opel Vectra
nr rej. ZS8817V, rok prod. 1998 
1 [szt.]         1 500,00zł **)         1 125,00zł
___________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać na terenie firmy HOLOWANIE Radek, Strachocin 50. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Samochód RENAULT Scenic II 1.9 dCi nr rej. FSL67TM
Numer sprawy: KM 5055/14
Data: 2015-04-28, godzina: 10:30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 8200.00zł
Cena wywoławcza: 4100.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-04-2015 r. o godz. 10:30 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_______________________________________________________________
Nazwa ruchomości                          Ilość      Wartość szacunkowa  Cena wywołania
_______________________________________________________________
Samochód RENAULT Scenic II 1.9 dCi
nr rej. FSL67TM, rok prod. 2004    1 [szt.]            8 200,00zł **)            4 100,00zł

_______________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomość można oglądać na terenie firmy HOLOWANIE RADEK, Strachocin 50. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 820,00zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Samochód Volkswagen Passat B6 2.0 TDI rok prod. 2006, nr rej. ZST39625
Numer sprawy: KMP 73/01
Data: 2015-04-28, godzina: 11:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 23.500.00zł
Cena wywoławcza: 17.625.00zł

Treść obwieszczenia:
UWAGA: LICYTACJA ODWOŁANA!

Przedmiot aukcji: Samochód Opel Vectra C 1.8 MR'02 rok prod. 2002, nr rej. ZPY76CL
Numer sprawy: KM 794/12
Data: 2015-04-28, godzina: 12:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 7200.00zł
Cena wywoławcza: 5400.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2015r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
______________________________________________________________
Nazwa ruchomości                         Ilość   Wartość szacunkowa  Cena wywołania
______________________________________________________________
Samochód Opel Vectra C 1.8 MR'02
rok prod. 2002, nr rej. ZPY76CL    1 [szt.]         7 200,00zł **)           5 400,00zł

______________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomość można oglądać na terenie firmy HOLOWANIE RADEK, Strachocin 50. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczeni

Przedmiot aukcji: Telewizor LED SAMSUNG UE32F5500AW
Numer sprawy: KM 2286/13
Data: 2015-05-06, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 750.00zł
Cena wywoławcza: 562.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-05-2015 r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
__________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                                  Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
__________________________________________________________________
Telewizor LED SAMSUNG UE32F5500AW
wraz z pilotem i kablem zasilającym   1 [szt.]           750,00zł **)              562,50zł

__________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.:75,00zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Laptop Acer Aspire E1-571, Konsola gier Play Station 3CECH 4004C, Telewizor LCD SAMSUNG LE32S62B
Numer sprawy: KM 7752/14
Data: 2015-05-06, godzina: 10:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-05-2015r. o godz. 10:30 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
__________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości                            Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
__________________________________________________________________
1Laptop Acer Aspire E1-571 wraz z
kablem zasilającym koloru czarnego 1 [szt.]            700,00zł **)               525,00zł

2Konsola gier Play Station 3CECH 4004C
wraz z padem i kablem zasilającym   1 [szt.]            500,00zł **)               375,00zł

3Telewizor LCD SAMSUNG LE32S62B
wraz z pilotem i kablem zasilającym  1 [szt.]            500,00zł **)               375,00zł

__________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.:

1. Laptop Acer Aspire E1-571 wraz z kablem zasilającym koloru czarnego - wysokość rękojmi wynosi 70,00zł

2. Konsola gier Play Station 3CECH - 4004C wraz z padem i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 50,00zł

3. Telewizor LCD SAMSUNG LE32S62B wraz z pilotem i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 50,00zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telewizor LCD LG 32LB75-ZB
Numer sprawy: KM 2491/13
Data: 2015-05-06, godzina: 11:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 450.00zł
Cena wywoławcza: 337.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-05-2015 r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                               Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
_________________________________________________________________
Telewizor LCD LG 32LB75-ZB
wraz z pilotem i kablem zasilającym 1 [szt.]         450,00zł **)               337,50zł

_________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.: 45,00zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telewizor plazmowy Samsung PS42A451P1, Monitor LED Acer S240HL, Konsola gier XBOX 360S, Monitor LED Samsung B2230N
Numer sprawy: KM 4648/13
Data: 2015-05-06, godzina: 11:30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  06-05-2015r. o godz. 11:30 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
______________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości                            Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
______________________________________________________________________
1. Telewizor plazmowy Samsung PS42A451P1
wraz z pilotem i kablem zasilającym 1 [szt.]         950,00zł **)           475,00zł

2. Monitor LED Samsung B2230N PU22H9CZ912082N
wraz z kablem zasilającym                1 [szt.]          250,00zł **)            125,00zł

______________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00.
Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.:

1. Telewizor plazmowy Samsung PS42A451P1 wraz z pilotem i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 95,00zł
2. Monitor LED Samsung B2230N PU22H9CZ912082N wraz z kablem zasilającym- wysokość rękojmi wynosi 25,00zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczeni

Przedmiot aukcji: Telewizor LCD SONY KDL-46CX520 46
Numer sprawy: KM 8040/14
Data: 2015-05-06, godzina: 12:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści-obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści-obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  06-05-2015 r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości                           Ilość   Wartość szacunkowa    Cena wywołania
_________________________________________________________________
1. Telewizor LCD SONY KDL-46CX520  46"
wraz z pilotem, rok prod. 2011             1 [szt.]         1 100,00zł **)                 825,00zł

2. Telewizor LCD TOSHIBA 32AV833G 32"
wraz z pilotem i kablem zasilającym 1 [szt.]             450,00zł **)                 337,50zł

3. Laptop ASUS X54HR 15,9"
koloru czarnego                                      1 [szt.]             800,00zł **)                 600,00zł

_________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.:

1. Telewizor LCD SONY KDL-46CX520  46" wraz z pilotem, rok prod. 2011   - wysokość rękojmi wynosi 110,00zł
2. Telewizor LCD TOSHIBA 32AV833G 32" wraz z pilotem i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 45,00zł
3. Laptop ASUS X54HR 15,9" koloru czarnego - wysokość rękojmi wynosi 80,00zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Laptop Acer Aspire V3-531 15,6
Numer sprawy: KM 4716/14
Data: 2015-05-06, godzina: 12:30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 750.00zł
Cena wywoławcza: 375.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  06-05-2015r. o godz. 12:30 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
___________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                                     Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
___________________________________________________________________
Laptop Acer Aspire V3-531 15,6"
nr identyf NXM30EP0013090627F3400 1 [szt.]          750,00zł **)               375,00zł

___________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomość można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.:

1. Laptop Acer Aspire V3-531 15,6" nr identyfikacyjny NXM30EP0013090627F3400  - wysokość rękojmi wynosi 75,00zł


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telewizor LED LG47LB5820-ZJ wraz z pilotem i kablem zasilającym, rok prod. 2014, 47
Numer sprawy: KM 3720/14
Data: 2015-05-13, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 1000.00zł
Cena wywoławcza: 750.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-05-2015r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
______________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                                           Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
______________________________________________________________________
Telewizor LED LG47LB5820-ZJ wraz z pilotem
i kablem zasilającym, rok prod. 2014, 47"  1 [szt.]          1 000,00zł **)            750,00zł

______________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.


Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.: 100,00zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telewizor LED HYUNDAI DLH32127MP4CR wraz z pilotem, 32
Numer sprawy: KM 7355/14
Data: 2015-05-13, godzina: 10:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 400.00zł
Cena wywoławcza: 300.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-05-2015r. o godz. 10:30 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
______________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                                              Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
______________________________________________________________________
Telewizor LED HYUNDAI DLH32127MP4CR
wraz z pilotem, 32"                                              1 [szt.]          400,00zł **)              300,00zł

______________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.: 40,00zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Wyposażenie mieszkania, meble, sprzęt RTV
Numer sprawy: KM 2521/12
Data: 2015-05-13, godzina: 11:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  13-05-2015 r. o godz. 11:00  w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_____________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości                                      Ilość      Wartość          Cena
                                                                                            szacunkowa   wywołania

_____________________________________________________________________
1. Krzesła tapicerowane (skóra ekologiczna)
koloru czarnego (4 szt.)                                       4 [szt.]    360,00zł **)  270,00zł
rękojmia 36,00zł

2. System sześcio-głośnikowy kina domowego WATSON
AS5101 (4 kolumnowe, 1 centralny, 1 subwoofer)   1 [szt.]     125,00zł **) 93,75zł
rękojmia 12,50zł

3. Komoda z 4 szufladami i 2 drzwi
 koloru ciemnobrązowego (lite drewno)                  1 [szt.]     175,00zł **) 131,25zł
rękojmia 17,50zł

4. Regał z 5 półkami koloru ciemnobrązowego       1 [szt.]     125,00zł **) 93,75zł
rękojmia 12,50zł

5. Stolik ze szklanym blatem  na 4 nogach
koloru brązowego                                                1 [szt.]     150,00zł **) 112,50zł
rękojmia 15,00zł

6. Komoda z 5 szufladami koloru kremowego        1 [szt.]      75,00zł **)  56,25zł
rękojmia 7,50zł

7. Szafka z 3 półkami koloru kremowego              1 [szt.]      55,00zł **)  41,25zł
rękojmia 5,50zł

8. Szafka z jednymi drzwiczkami
koloru kremowego                                               1 [szt.]     60,00zł **)  45,00zł
rękojmia 6,00zł

9. Biurko z 1 szufladą koloru kremowego             1 [szt.]     90,00zł **)  67,50zł
rękojmia 9,00zł

10. Szafka nocna z 2 szufladami
koloru kremowego (komplet szt. 2)                        2 [szt.]      25,00zł **)  18,75zł
rękojmia 2,50zł

11. Gra PS3 RATCHET CLANK (płyta z etui)          1 [szt.]      15,00zł **)  11,25zł
rękojmia 1,50zł

12. Gra PS3 SSX (płyta z etui)                              1 [szt.]      15,00zł **)  11,25zł 
rękojmia 1,50zł


13. Gra PS3 RESISTANCE 3 (płyta z etui)             1 [szt.]      15,00zł **)  11,25zł
rękojmia 1,50zł

14. Komoda pod telewizor z 2 szufladami
koloru brązowego                                                  1 [szt.]   75,00zł **)  56,25zł
rękojmia 7,50zł

15. Komoda z szufladą i drzwiami
koloru brązowego                                                   1 [szt.]  65,00zł **)  48,75zł
rękojmia 6,50zł

16. Pad do PS3 SONY CONTROLER
koloru czarnego                                                      1 [szt.]   25,00zł **)  18,75zł
rękojmia 2,50zł
__________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Licytacje nieruchomości

Przedmiot aukcji: Lokal mieszkalny oznaczony literą D o powierzchni 57,00m2 położony w miejscowości Dzwonowo 29, gmina Marianowo
Numer sprawy: KM 2300/10
Data: 2015-04-29, godzina: 8:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 85.313.00zł
Cena wywoławcza: 63.984.75zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-04-2015r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17-19 w sali nr 29, odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości należącej do dłużnika: Wojciecha Antoniewskiego stanowiącej:

lokal mieszkalny oznaczony literą D o powierzchni 57,00m2 położony w miejscowości Dzwonowo 29, gmina Marianowo, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00069198/8 

Suma oszacowania wynosi 85 313,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     63 984,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 531,30zł.

Rękojmia powinna być złożona w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia 28-04-2015r. do godz. 16.00  w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Wyszukiwanie licytacji:


Wybierz kategorię:
Szukane słowo:
Data licytacji od:
  
Data licytacji do:
  

 

Copyright © 2007-2015 by Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim.