Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik
Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim

Licytacje ruchomości

Przedmiot aukcji: Samochód Renault Clio III 1.5 dCi nr rej. CW-825-AS, rok prod. 2006
Numer sprawy: KMP 164/96
Data: 2014-11-25, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 7.400.00zł
Cena wywoławcza: 5.550.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-11-2014r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                               Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
_________________________________________________________________
Samochód Renault Clio III 1.5 dCi
nr rej. CW-825-AS, rok prod. 2006    1 [szt.]           7 400,00zł **)           5 550,00zł

_________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomość można oglądać na terenie firmy HOLOWANIE RADEK, Strachocin 50. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Aparat cyfrowy BENQ GH600
Numer sprawy: KM 2001/14
Data: 2014-11-25, godzina: 10:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 300.00zł
Cena wywoławcza: 225.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-11-2014r. o godz. 10:30 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_____________________________________________________________
Nazwa ruchomości                   Ilość   Wartość szacunkowa   Cena wywołania
_____________________________________________________________
Aparat cyfrowy BENQ GH600 nr IDT3D00692992
koloru czarnego                        1 [szt.]            300,00zł **)                225,00zł

_____________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.:

1. Aparat cyfrowy BENQ GH600 nr IDT3D00692992 koloru czarnego - wysokość rękojmi wynosi 30,00zł


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telewizor LED SAMSUNG UE40F5500AW, Telewizor LCD SAMSUNG LE32A330J1N
Numer sprawy: KM 4386/13
Data: 2014-11-25, godzina: 11:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-11-2014r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
____________________________________________________________________
Lp.  Nazwa ruchomości                           Ilość     Wartość szacunkowa   Cena wywołania
____________________________________________________________________
1. Telewizor LED SAMSUNG UE40F5500AW
wraz z pilotem i kablem zasilającym   1 [szt.]             850,00zł **)               637,50zł

2. Telewizor LCD SAMSUNG LE32A330J1N
wraz z pilotem i kablem zasilającym   1 [szt.]             550,00zł **)               412,50zł
____________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.


Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.:

1. Telewizor LED SAMSUNG UE40F5500AW wraz z pilotem i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 85,00zł
2. Telewizor LCD SAMSUNG LE32A330J1N wraz z pilotem i kablem zasilającym- wysokość rękojmi wynosi 55,00zł


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Maszyny i urządzenia budowlane
Numer sprawy: KM 774/14
Data: 2014-11-27, godzina: 12:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  27-11-2014r. o godz. 12:00 w  kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
__________________________________________________________________
Lp.  Nazwa ruchomości                Ilość     Wartość szacunkowa        Cena wywołania
__________________________________________________________________
1. Koparka gąsienicowa CATERPILLAR 225B LC,
nr fabr. 3YD01135/8156, rok prod. 1988
RĘKOJMIA: 7000,00 zł                  1 [szt.]             70 000,00zł **)                52 500,00zł

2. Mobilny dźwig hydrauliczny z pomostami CATERPILLAR,model D4EZ,
seria 70X,rok prod.1987, nr fabr/ewid. 70X01016/7508
RĘKOJMIA: 16000,00 zł                1 [szt.]          160 000,00zł **)              120 000,00zł
 
3. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
561D,seria 54X, rok. prod.1984,nr fabr/ewid. 54X00723/111
RĘKOJMIA:19000,00 zł                 1 [szt.]          190 000,00zł **)              142 500,00zł

4. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
561D,seria 54X, rok prod.1984,nr fabr/ewid.54X00732/8421
RĘKOJMIA:19000,00 zł                 1 [szt.]          190 000,00zł **)              142 500,00zł

5. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ, seria 70X, rok prod.1987,nr fabr/ewid.70X01083/7508
RĘKOJMIA:24000,00 zł                 1 [szt.]          240 000,00zł **)              180 000,00zł

6. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ,seria 70X, rok prod. 1987,nr fabr/ewid.70X01064/7510
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                1 [szt.]          245 000,00zł **)              183 750,00zł

7. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ,seria 70X,rok prod.1987,nr fabr/ewid.70X01077/7501
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                 1 [szt.]         245 000,00zł **)              183 750,00zł

8. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ, seria 70X,rok prod.1987,nr fabr/ewid.70X01041/7509
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                 1 [szt.]         245 000,00zł **)              183 750,00zł

9. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ, seria 70X, rok prod.1987,nr fabr/ewid.70X01063/7511
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                 1 [szt.]         245 000,00zł **)              183 750,00zł

10. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ,seria 70X,rok prod. 1987 ,nr fabr/ewid.70X01017/7502
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                  1 [szt.]        245 000,00zł **)              183 750,00zł

11. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ,seria 70X, rok prod.1987,nr fabr/ewid.70X01076/7506
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                  1 [szt.]        245 000,00zł **)              183 750,00zł

12. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ, seria 70X, rok prod.1987,nr fabr/ewid.70X01080/7507
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                  1 [szt.]        245 000,00zł **)              183 750,00zł

13. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ,seria 70X, rok prod.1987,nr fabr/ewid.70X01009/7504
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                  1 [szt.]        245 000,00zł **)              183 750,00zł

14. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ,seria 70X, rok prod.1987,nr fabr/ewid.70X01081/7512
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                  1 [szt.]        245 000,00zł **)              183 750,00zł

15. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ,seria 70X,rok prod.1987,nr fabr/ewid.70X01023/7503
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                  1 [szt.]        245 000,00zł **)              183 750,00zł

16. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
561D,seria 54X, rok prod.1984,nr fabr/ewid.54X00726/116
RĘKOJMIA:27 500,00 zł                  1 [szt.]        275 000,00zł **)              206 250,00zł

17. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
561D,seria 54X, rok prod.1984,nr fabr/ewid. 54X00730/117
RĘKOJMIA:27 500,00 zł                  1 [szt.]        275 000,00zł **)              206 250,00zł

18. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
561D, seria 54X,rok prod.1984,nr fabr/ewid.54X00722/110
RĘKOJMIA:27 500,00 zł                  1 [szt.]        275 000,00zł **)              206 250,00zł

19. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
561D, seria 54X, rok prod.1984,nr fabr/ewid.54X00729/113
RĘKOJMIA:27 500,00 zł                  1 [szt.]       275 000,00zł **)               206 250,00zł

20. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
561D, seria 54X,rok prod.1984,nr fabr/ewid.54X00725/112
RĘKOJMIA:27 500,00 zł                  1 [szt.]       275 000,00zł **)              206 250,00zł

21. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
561D, seria 54X, rok prod.1984,nr fabr/ewid.54X00721/115
RĘKOJMIA:27 500,00 zł                  1 [szt.]       275 000,00zł **)              206 250,00zł

22. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D6DZ, rok prod. 1987 ,nr fabr/ewid.01Y00518/7499
RĘKOJMIA:34 000,00 zł                  1 [szt.]       340 000,00zł **)              255 000,00zł

23. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D6DZ, rok prod. 1987 ,nr fabr/ewid.01Y00555/7497
RĘKOJMIA:35 000,00 zł                  1 [szt.]       350 000,00zł **)              262 500,00zł

24. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D6DZ, rok prod. 1987,nr fabr/ewid.01Y00519/7498
RĘKOJMIA:35 000,00 zł                  1 [szt.]       350 000,00zł **)              262 500,00zł

25. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D6DZ, rok prod.1987,nr fabr/ewid.01Y00517/
RĘKOJMIA:37 000,00 zł                  1 [szt.]       370 000,00zł **)              277 500,00zł

26. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
589,seria 31Z, rok prod.1987,nr fabr/ewid.31Z00384/7763
RĘKOJMIA:110 000,00 zł                1 [szt.]    1 100 000,00zł **)             825 000,00zł

27. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
589 seria 31Z, rok prod.1987,nr fabr/ewid.31Z00389/7760
RĘKOJMIA:110 000,00 zł                1 [szt.]    1 100 000,00zł **)             825 000,00zł

28. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
589, seria 31Z, rok prod.1987,nr fabr/ewid.31Z00397/7766
RĘKOJMIA:110 000,00 zł                1 [szt.]     1 100 000,00zł **)            825 000,00zł

29. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
589, seria 31Z, rok prod.1987,nr fabr/ewid.31Z00391/7764
RĘKOJMIA:110 000,00 zł                1 [szt.]     1 100 000,00zł **)            825 000,00zł

30. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
589 seria 31Z, rok prod.1987,nr fabr/ewid.31Z00398/7759
RĘKOJMIA:110 000,00 zł                1 [szt.]     1 100 000,00zł **)            825 000,00zł

31. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
589, seria 31Z, rok prod. 1987,nr fabr/ewid.31Z00395/7758
RĘKOJMIA:110 000,00 zł                1 [szt.]     1 100 000,00zł **)            825 000,00zł

32. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
589, seria 31Z, rok prod.1987,nr fabr/ewid.31Z00386/7775
RĘKOJMIA:110 000,00 zł                1 [szt.]     1 100 000,00zł **)            825 000,00zł
____________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji od godziny 8:00 na terenie firmy Zakład Produkcji Kruszyw Len - Kruszywa/ Euroinsbud Sp. z o.o., 70-031 Mosty 50c.

Suma wywołania wynosi 75 % sumy oszacowania.

 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Licytacje nieruchomości

Przedmiot aukcji: Nieruchomość gruntowa, zabudowana działka nr 827, o łącznej powierzchni 0,0800 ha położona w miejscowości Brzesko nr 122, gmina Pyrzyce
Numer sprawy: KMP 91/06
Data: 2014-11-21, godzina: 14:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 77.005.00zł
Cena wywoławcza: 57.753.75zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-11-2014r. o godz. 14:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 27, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika: Wojciecha Czarneckiego stanowiąca:

nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr 827 o powierzchni 800m2 położona w miejscowości 74-211 Brzesko, gmina Pyrzyce dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ2T/00019947/6 

Suma oszacowania wynosi 77.005,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     57.753,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 700,50zł.

Rękojmia powinna być złożona w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia 20-11-2014r. do godz. 15.00  w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: 1/12 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa, niezabudowana, działka oznaczona nr 162/14 o powierzchni 0,3004 HA położona w miejscowości Tychowo, gmina Stargard Szcz.
Numer sprawy: KM 2415/13
Data: 2014-11-26, godzina: 8:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 11.918.00zł
Cena wywoławcza: 8.938.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  26-11-2014r. o godz. 08:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17- 19 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja udziału należącego do dłużnika: Wojciech Grzegorz Kłaczkiewicz w wysokości:

- 1/12 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej  nieruchomość gruntowa,  niezabudowana, działka oznaczona nr 162/14 o powierzchni 0,3004 HA położona w miejscowości Tychowo, gmina Stargard Szczeciński, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00121461/6 

Suma oszacowania wynosi 11.918,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    8.938,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.191,80zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 25-11-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Lokal mieszkalny oznaczony numerem 17, o łącznej powierzchni 32,4700m2, położony w miejscowości Pyrzyce, ul. Kilińskiego 1c, 74-200 Pyrzyce
Numer sprawy: KM 6045/09
Data: 2014-11-26, godzina: 9:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 78.640.00zł
Cena wywoławcza: 52.426.67zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  26-11-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 25, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika: Ryszard Antczak stanowiącej:

- lokal mieszkalny oznaczony numerem 17, o łącznej powierzchni 32,4700m2, położony w miejscowości Pyrzyce, ul. Kilińskiego 1c, 74-200 Pyrzyce, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ2T/00025062/3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości 15/1000.

Suma oszacowania wynosi 78.640,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     52.426,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.864,00zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 25-11-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: Lokal mieszkalny oznaczony numerem 2, o łącznej powierzchni 43,2000m2, położony w miejscowości Mogilica 4, gmina Dolice, powiat Stargard Szczeciński
Numer sprawy: KM 4689/12
Data: 2014-11-26, godzina: 10:30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 43.933.00zł
Cena wywoławcza: 29.288.67zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  26-11-2014r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17- 19 w sali nr 25, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Stanisław Zawiłowski stanowiącej:

lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 43,2000m2 położony w miejscowości Mogilica 4, gmina Dolice, powiat Stargard Szczeciński dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ2T/00017227/9  
Właścicielowi lokalu nr 2 przysługuje udział związany z własnością lokalu w wysokości 50/100 nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą  o nr 68481

Suma oszacowania wynosi 43.933,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    29.288,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.393,30zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 25-11-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 52,08 m2 + piwnica o obszarze 14,35 m2 położony: 73-110 Stargard Szczeciński, Oświaty 26
Numer sprawy: KM 1622/11
Data: 2014-12-01, godzina: 14:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 155.161.00zł
Cena wywoławcza: 116.370.75zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  01-12-2014r. o godz. 14:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17- 19 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Elżbieta Wierzejska stanowiącej:

- lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 52,08 m2 + piwnica o obszarze 14,35 m2  położony: 73-110 Stargard Szczeciński, Oświaty 26, dla którego  Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00095969/5 

Suma oszacowania wynosi 155.161,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     116.370,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.516,10zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 28-11-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przedmiot aukcji: Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego numer 5 o powierzchni 25,09 m2, położonego w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Chrobrego 5d, 73-110 Stargard Szczeciński
Numer sprawy: KM 515/10
Data: 2014-12-02, godzina: 9:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 67.474.00zł
Cena wywoławcza: 50.605.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik (tel. 091 5739850  fax 091 5739851) ogłasza, że: dnia 02-12-2014r. o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17- 19 w sali nr  29, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego należącego do  dłużnika: Leszek Biały stanowiącego:

- własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego numer 5 o powierzchni 25,09 m2, położonego w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Chrobrego 5d, 73-110 Stargard Szczeciński, wpisanego  w  rejestrze  lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa os. Zachód A/7 w Stargardzie Szczecińskim (Adres spółdzielni:  73-100 Stargard Szczeciński, ul. Os. Zachód A/7 ) dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta.

Suma oszacowania wynosi 67.474,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   50.605,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.747,40zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 01-12-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przedmiot aukcji: Lokal mieszkalny nr 3 o łącznej powierzchni 42,4600m2, położony: w miejscowości Topolinek nr 13, gmina Przelewice
Numer sprawy: KM 2923/12
Data: 2014-12-02, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 34.433.00zł
Cena wywoławcza: 22.955.33zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  02-12-2014r. o godz. 10:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17- 19 w sali nr 29, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużników Dariusz Lewandowski i Barbara Lewandowska stanowiącej:

- lokal mieszkalny nr 3 o łącznej powierzchni 42,4600m2, położony: w miejscowości Topolinek nr 13, gmina Przelewice, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ2T/00024192/6  

Suma oszacowania wynosi 34.433,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     22.955,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.443,30zł. 

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 01-12-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 9 o łącznej pow. 32,7000m2, położonego w Stargardzie Szcz. przy ul. Władysława Łokietka 5C oraz nieruchomości gruntowe niezabudowane (Skalin, Kobylanka)
Numer sprawy: KM 3047/11
Data: 2014-12-02, godzina: 10:30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-12-2014r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17-19 w sali nr 29, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należących do dłużnika: Jerzy Nackowicz, stanowiących:

- nieruchomość gruntową, niezabudowaną, działka nr 217/1 o powierzchni 1,1100 ha, położoną w miejscowości Skalin, gmina Stargard Szczeciński, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1T/00107406/9.

Uwaga! Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalone uchwałą nr VI/41/2011 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31-03-2011r. określa obszar jako teren funkcji rekreacji, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna + usługi nieuciążliwe.

Suma oszacowania wynosi 180.375,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 120.250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18.037,50zł.

- nieruchomość gruntową, niezabudowaną oznaczoną numerem 72/14, o łącznej powierzchni 0,3458ha (sposób korzystania ujawniony w księdze wieczystej R-grunty orne), położonej: w miejscowości Kobylanka, gmina Kobylanka, powiat stargardzki, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze  SZ1T/00113847/7.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalone uchwałą z dnia 04-12-2001r. nr XXXVI/238/01 Rady Gminy w Kobylance, zmienione uchwałą Rady Gminy nr  XXIX/197/09 z dnia 22-01-2009r. określa obszar jako strefa aktywizacji gospodarczej - usług handlu i rzemiosła, strefa mieszkaniowa - zabudowa mieszkaniowa z towarzyszącymi usługami komercyjnymi i publicznymi.
 
Suma oszacowania wynosi 201.186,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 134.124,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20.118,60zł.

- nieruchomość gruntową, niezabudowaną oznaczoną numerem 72/15, o powierzchni 0,3451ha, położoną w miejscowości Kobylanka, gmina Kobylanka, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1T/00113846/0.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalone uchwałą z dnia 24-01-2001r. nr XXVI/238/01 Rady Gminy w Kobylance i zmienione uchwałą Rady Gminy nr  XXIX/197/09 z dnia 22-01-2009r. nieruchomość usytuowana jest w konturze elementarnym o następuącej funkcji: strefa aktywności gospodarczej - usługi handlu, rzemiosła.

Suma oszacowania wynosi 81.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 54.000,00zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8.100,00zł.

oraz druga licytacja należącego do dłużnika Jerzego Nackowicza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9, o łącznej powierzchni 32,7000m2, położonego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Władysława Łokietka 5C, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1T/00103375/4.

Suma oszacowania wynosi 114.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 76.000,00zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.400,00zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 01-12-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, działka oznaczona numerem 549/1, o łącznej powierzchni 39200,00m2, położona w miejscowości Marianowo, 73-121 Marianowo, gmina Marianowo
Numer sprawy: KMP 13/12
Data: 2014-12-02, godzina: 13:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 68.399.00zł
Cena wywoławcza: 45.599.33zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  02-12-2014r. o godz. 13:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 19 w sali nr 29, odbędzie się druga licytacja  nieruchomości  należącej do dłużnika Lubomir Sobołtyński stanowiącej:

- nieruchomość gruntowa, niezabudowana, działka oznaczona numerem 549/1, o łącznej powierzchni 39200,00m2, położona w miejscowości Marianowo, 73-121 Marianowo, gmina Marianowo, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ1T/00043444/0 .

Suma oszacowania wynosi 68.399,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  45.599,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.839,90zł.

 Rękojmia powinna być złożona w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia 01-12-2014r. do godz. 15.00  w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przedmiot aukcji: Nieruchomość gruntowa rolna, działka niezabudowana nr 251 o powierzchni 1.76 ha położonej: obręb 03 Ryszewko, gmina Pyrzyce
Numer sprawy: KM 5523/09
Data: 2014-12-03, godzina: 8:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 33.677.00zł
Cena wywoławcza: 25.257.75zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  03-12-2014r. o godz. 08:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17- 19 w sali nr 29,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Andrzej Olejniczak i Elżbieta Olejniczak stanowiącej:

nieruchomość rolna niezabudowana, działka nr 251 o powierzchni 1,76 ha położona: obręb 03 Ryszewko, gmina Pyrzyce, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ2T/00008448/8 .

Suma oszacowania wynosi 33.677,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   25.257,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.367,70zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 02-12-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

Przedmiot aukcji: Nieruchomość gruntowa, zabudowana bydynkiem mieszkalnym, działka nr 248 o powierzchni 0,1005ha, położona: 73-130 Dobrzany, ul. Ogrodowa 8
Numer sprawy: KM 2567/12
Data: 2014-12-09, godzina: 12:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 161.628.00zł
Cena wywoławcza: 121.221.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-12-2014r. o godz. 12:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17-19 w sali nr 29, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Anna Wawrzyniak stanowiącej:

 -nieruchomość gruntowa, zabudowana bydynkiem mieszkalnym, działka nr 248 o powierzchni 0,1005ha, położona: 73-130 Dobrzany, ul. Ogrodowa 8, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ1T/00105569/5 .

Suma oszacowania wynosi 161.628,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    121.221,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.162,80zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 08-12-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: Lokal mieszkalny nr 10, o powierzchni 44,38m2 położony: 73-110 Stargard Szczeciński, Osiedle Hallera 12A, powiat Stargard Szczeciński
Numer sprawy: KM 3628/09
Data: 2014-12-15, godzina: 14:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 149.543.00zł
Cena wywoławcza: 112.157.25zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  15-12-2014r. o godz. 14:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Eugenia Rozworska stanowiącej:

- lokal mieszkalny nr 10, o powierzchni 44,38m2  położony: 73-110 Stargard Szczeciński, Osiedle Hallera 12A, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ1T/00108467/1 .

Do lokalu mieszkalnego nr 10 przynależy pomieszczenie przynależne, piwnica o powierzchni  7,09m2.
Właścicielowi lokalu nr 10 przysługuje udział w wysokości 2253/100.000 części wspólnych budynku i gruntu objętych księgą wieczystą SZ1T/00086660/3.


Suma oszacowania wynosi 149.543,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    112.157,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.954,30zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 12-12-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

Przedmiot aukcji: Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości działka gruntu nr 506 o pow. 567,00m2, oraz działka gruntu nr 507, o pow. 627,00m2, położonej w Stargardzie Szczecińskim, ul. Szczecińska 126
Numer sprawy: Km 3217/12
Data: 2014-12-18, godzina: 10:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-12-2014 o godz. 10:30 w w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17-19 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja

- udziału dłużnika Marka Zaborskiego w wysokości 1/2 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej: działka gruntu oznaczona numerem 506 o powierzchni 567,00m2,  oraz działka gruntu oznaczona numerem 507, o powierzchni 627,00m2, zabudowanej budynkami użytkowymi, będącymi przedmiotem odrębnej własności, położonej w Stargardzie Szczecińskim, ul. Szczecińska 126, 73-110 Stargard Szczeciński, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00033317/8. 

Suma oszacowania wynosi 698.975,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 524.231,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69.897,50zł.

- udziału dłużnika Beata Zaborska w wysokości 1/2 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej: działka gruntu oznaczona numerem 506 o powierzchni 567,00m2, działka gruntu oznaczona numerem 507, o powierzchni 627,00m2, zabudowane budynkami użytkowymi, będącymi przedmiotem odrębnej własności, położonej w Stargardzie Szczecińskim, ul. Szczecińska 126, 73-110 Stargard Szczeciński, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00033317/8.

Suma oszacowania wynosi 698.975,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 524.231,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69.897,50zł.

Miejscowy plan zagodpodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą XVII/57/99 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 16-02-1999r. określa teren jako: OM.B.61/9 tereny ogólno mieszkaniowe + usługi towarzyszące.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 17-12-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 44,49m2, położony: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Płatnerzy 3b oraz nieruchomości gruntowe niezabudowane znajdujące się w miejscowości Parlino
Numer sprawy: KM 2364/13
Data: 2014-12-22, godzina: 12:30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-12-2014r.r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 - 19 w sali nr 12,  odbędzie się druga licytacja nieruchomości należących do dłużnika  Dorota Feszczak  stanowiących:
 
 - lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 44,49m2, położony: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Płatnerzy 3b, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00068376/3 

Suma oszacowania wynosi 128.305,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  85.536,66zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12.830,50zł.

- nieruchomość gruntowa, niezabudowana, działka oznaczona numerem 229/29, o powierzchni 948,00m2, znajdująca się w miejscowości Parlino, obręb 08 Parlino, gmina Stara Dąbrowa 73-112, w pobliżu Jeziora Parlińskiego, kształt regularny, wydłużony, zbliżony do prostokąta. Sąsiedztwo tereny niezbudowane, media częściowo dostępne, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ1T/00071926/8

Suma oszacowania wynosi 24.733,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  16.488,66zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.473,30zł.

- nieruchomość gruntowa, niezabudowana, działka oznaczona numerem 229/30, o powierzchni 1272,00m2, znajdująca się w miejscowości Parlino, obręb 08 Parlino, gmina Stara Dąbrowa 73-112, w pobliżu Jeziora Parlińskiego, kształt regularny, wydłużony, zbliżony do prostokąta. Sąsiedztwo tereny niezbudowane, media częściowo dostępne, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ1T/00071926/8

Suma oszacowania wynosi 39.419,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   26.279,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.941,90zł.

- nieruchomość gruntowa, niezabudowana, działka oznaczona numerem 229/31, o powierzchni 1026,00m2, znajdująca się w miejscowości Parlino, obręb 08 Parlino, gmina Stara Dąbrowa 73-112, w pobliżu Jeziora Parlińskiego, kształt regularny, wydłużony, zbliżony do prostokąta. Sąsiedztwo tereny niezbudowane, media częściowo dostępne, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ1T/00071926/8

Suma oszacowania wynosi 30.564,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  20.376,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.056,40zł.

- nieruchomość gruntowa, niezabudowana, działka oznaczona numerem 229/32, o powierzchni 1261,00m2, znajdująca się w miejscowości Parlino, obręb 08 Parlino, gmina Stara Dąbrowa 73-112, w pobliżu Jeziora Parlińskiego, kształt regularny, wydłużony, zbliżony do prostokąta. Sąsiedztwo tereny niezbudowane, media częściowo dostępne, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ1T/00071926/8

Suma oszacowania wynosi 39.078,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  26.052,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.907,80zł.

- nieruchomość gruntowa, niezabudowana,działka oznaczona numerem 229/33, o powierzchni 1376,00m2, znajdująca się w miejscowości Parlino, obręb 08 Parlino, gmina Stara Dąbrowa 73-112, w pobliżu Jeziora Parlińskiego, media częściowo dostępne, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ1T/00071926/8

Suma oszacowania wynosi 40.454,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  26.969,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  4.045,40zł.

- nieruchomość gruntowa, niezabudowana, działka oznaczona numerem 229/34, o powierzchni 1202,00m2, znajdująca się w miejscowości Parlino, obręb 08 Parlino, gmina Stara Dąbrowa 73-112, w pobliżu Jeziora Parlińskiego, media częściowo dostępne, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ1T/00071926/8

Suma oszacowania wynosi 35.339,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  23.559,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  3.533,90zł.

- nieruchomość gruntowa, niezabudowana, działka oznaczona numerem 229/35, o powierzchni 1078,00m2, znajdująca się w miejscowości Parlino, obręb 08 Parlino, gmina Stara Dąbrowa 73-112, w pobliżu Jeziora Parlińskiego, media częściowo dostępne, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ1T/00071926/8

Suma oszacowania wynosi 30.389,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 20.259,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.038,90zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 19-12-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Wyszukiwanie licytacji:


Wybierz kategorię:
Szukane słowo:
Data licytacji od:
  
Data licytacji do:
  

 

Copyright © 2007-2014 by Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim.