Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik
Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim

Licytacje ruchomości

Przedmiot aukcji: Maszyny i urządzenia budowlane
Numer sprawy: KM 774/14
Data: 2015-03-18, godzina: 12:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  18-03-2015r. o godz. 12:00 w  kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
__________________________________________________________________
Lp.  Nazwa ruchomości                Ilość     Wartość szacunkowa        Cena wywołania
__________________________________________________________________
1. Koparka gąsienicowa CATERPILLAR 225B LC,
nr fabr. 3YD01135/8156, rok prod. 1988
RĘKOJMIA: 7000,00 zł                  1 [szt.]             70 000,00zł **)                35 000,00zł

2. Mobilny dźwig hydrauliczny z pomostami CATERPILLAR,model D4EZ,
seria 70X,rok prod.1987, nr fabr/ewid. 70X01016/7508
RĘKOJMIA: 16000,00 zł                1 [szt.]          160 000,00zł **)                80 000,00zł
 
3. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
561D,seria 54X, rok. prod.1984,nr fabr/ewid. 54X00723/111
RĘKOJMIA:19000,00 zł                 1 [szt.]          190 000,00zł **)               95 000,00zł

4. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
561D,seria 54X, rok prod.1984,nr fabr/ewid.54X00732/8421
RĘKOJMIA:19000,00 zł                 1 [szt.]          190 000,00zł **)               95 000,00zł

5. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ, seria 70X, rok prod.1987,nr fabr/ewid.70X01083/7508
RĘKOJMIA:24000,00 zł                 1 [szt.]          240 000,00zł **)             120 000,00zł

6. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ,seria 70X, rok prod. 1987,nr fabr/ewid.70X01064/7510
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                1 [szt.]          245 000,00zł **)              122 500,00zł

7. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ,seria 70X,rok prod.1987,nr fabr/ewid.70X01077/7501
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                 1 [szt.]         245 000,00zł **)              122 500,00zł

8. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ, seria 70X,rok prod.1987,nr fabr/ewid.70X01041/7509
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                 1 [szt.]         245 000,00zł **)              122 500,00zł

9. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ, seria 70X, rok prod.1987,nr fabr/ewid.70X01063/7511
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                 1 [szt.]         245 000,00zł **)              122 500,00zł

10. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ,seria 70X,rok prod. 1987 ,nr fabr/ewid.70X01017/7502
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                  1 [szt.]        245 000,00zł **)              122 500,00zł

11. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ,seria 70X, rok prod.1987,nr fabr/ewid.70X01076/7506
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                  1 [szt.]        245 000,00zł **)              122 500,00zł

12. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ, seria 70X, rok prod.1987,nr fabr/ewid.70X01080/7507
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                  1 [szt.]        245 000,00zł **)              122 500,00zł

13. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ,seria 70X, rok prod.1987,nr fabr/ewid.70X01009/7504
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                  1 [szt.]        245 000,00zł **)              122 500,00zł

14. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ,seria 70X, rok prod.1987,nr fabr/ewid.70X01081/7512
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                  1 [szt.]        245 000,00zł **)              122 500,00zł

15. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D4EZ,seria 70X,rok prod.1987,nr fabr/ewid.70X01023/7503
RĘKOJMIA:24 500,00 zł                  1 [szt.]        245 000,00zł **)               122 500,00zł

16. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
561D,seria 54X, rok prod.1984,nr fabr/ewid.54X00726/116
RĘKOJMIA:27 500,00 zł                  1 [szt.]        275 000,00zł **)              137 500,00zł

17. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
561D,seria 54X, rok prod.1984,nr fabr/ewid. 54X00730/117
RĘKOJMIA:27 500,00 zł                  1 [szt.]        275 000,00zł **)              137 500,00zł

18. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
561D, seria 54X,rok prod.1984,nr fabr/ewid.54X00722/110
RĘKOJMIA:27 500,00 zł                  1 [szt.]        275 000,00zł **)              137 500,00zł

19. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
561D, seria 54X, rok prod.1984,nr fabr/ewid.54X00729/113
RĘKOJMIA:27 500,00 zł                  1 [szt.]       275 000,00zł **)               137 500,00zł
20. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
561D, seria 54X,rok prod.1984,nr fabr/ewid.54X00725/112
RĘKOJMIA:27 500,00 zł                  1 [szt.]       275 000,00zł **)              137 500,00zł

21. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
561D, seria 54X, rok prod.1984,nr fabr/ewid.54X00721/115
RĘKOJMIA:27 500,00 zł                  1 [szt.]       275 000,00zł **)              137 500,00zł

22. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D6DZ, rok prod. 1987 ,nr fabr/ewid.01Y00518/7499
RĘKOJMIA:34 000,00 zł                  1 [szt.]       340 000,00zł **)              170 000,00zł

23. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D6DZ, rok prod. 1987 ,nr fabr/ewid.01Y00555/7497
RĘKOJMIA:35 000,00 zł                  1 [szt.]       350 000,00zł **)              175 000,00zł

24. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D6DZ, rok prod. 1987,nr fabr/ewid.01Y00519/7498
RĘKOJMIA:35 000,00 zł                  1 [szt.]       350 000,00zł **)              175 000,00zł

25. Mobilny agregat spawalniczy z dźwigiem CATERPILLAR
D6DZ, rok prod.1987,nr fabr/ewid.01Y00517/
RĘKOJMIA:37 000,00 zł                  1 [szt.]       370 000,00zł **)              185 000,00zł

26. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
589,seria 31Z, rok prod.1987,nr fabr/ewid.31Z00384/7763
RĘKOJMIA:110 000,00 zł                1 [szt.]    1 100 000,00zł **)             550 000,00zł

27. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
589 seria 31Z, rok prod.1987,nr fabr/ewid.31Z00389/7760
RĘKOJMIA:110 000,00 zł                1 [szt.]    1 100 000,00zł **)             550 000,00zł

28. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
589, seria 31Z, rok prod.1987,nr fabr/ewid.31Z00397/7766
RĘKOJMIA:110 000,00 zł                1 [szt.]     1 100 000,00zł **)            550 000,00zł

29. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
589, seria 31Z, rok prod.1987,nr fabr/ewid.31Z00391/7764
RĘKOJMIA:110 000,00 zł                1 [szt.]     1 100 000,00zł **)            550 000,00zł

30. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
589 seria 31Z, rok prod.1987,nr fabr/ewid.31Z00398/7759
RĘKOJMIA:110 000,00 zł                1 [szt.]     1 100 000,00zł **)            550 000,00zł

31. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
589, seria 31Z, rok prod. 1987,nr fabr/ewid.31Z00395/7758
RĘKOJMIA:110 000,00 zł                1 [szt.]     1 100 000,00zł **)            550 000,00zł

32. Dźwig boczny do układania rurociągów CATERPILLAR
589, seria 31Z, rok prod.1987,nr fabr/ewid.31Z00386/7775
RĘKOJMIA:110 000,00 zł                1 [szt.]     1 100 000,00zł **)            550 000,00zł
____________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji od godziny 8:00 na terenie firmy Zakład Produkcji Kruszyw Len - Kruszywa/ Euroinsbud Sp. z o.o., 70-031 Mosty 50c.

Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. 
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Licytacje nieruchomości

Przedmiot aukcji: Lokal mieszkalny nr 13 poł.: 73-110 Stargard Szcz., ul. Piłsudskiego 24A, działka gruntu niezabudowana, oznaczona nr 170, o pow. 1147,00m2, Jęczydół, działka gruntu nr 365, o pow. 0,0789ha zabudowana
Numer sprawy: KM 5377/13
Data: 2015-02-11, godzina: 8:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-02-2015r. o godz. 08:30 w    budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17-19 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do dłużników Wioletta Jakubiak i Bernad Jakubiak  stanowiących:

 - lokal mieszkalny nr 13 położony: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 24A, wraz z udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynku, o łącznej powierzchni 53,57m2, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00114610/4 

Suma oszacowania wynosi 220.855,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  165.641,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22.085,50zł.

- działka gruntu niezabudowana, oznaczona numerem 170, o powierzchni 1147,00m2 położona w miejscowości Jęczydół, gmina Kobylanka, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00082199/2. 

Suma oszacowania wynosi 232.990,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  174.742,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23.299,00zł.

- działka gruntu nr 365, o powierzchni 0,0789ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej oraz budynkiem gospodarczym, położona w miejscowości Skalin nr 24/2, gmina Stargard Szczeciński, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00057500/2.  
  
Suma oszacowania wynosi 327.827,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  245.870,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32.782,70zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 10-02-2015r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni 49,56m2 znajdujący się w miejscowości Stargard Szczeciński, Osiedle Zachód B/21/K
Numer sprawy: KM 1419/10
Data: 2015-02-11, godzina: 14:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 151.865.00zł
Cena wywoławcza: 113.898.75zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  11-02-2015r. o godz. 14:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 12, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Sylwia Florysiak

- lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni 49,56m2 znajdujący się w miejscowości Stargard Szczeciński, Osiedle Zachód B/21/K, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ1T/00100444/8.

Do lokalu przynależy pomieszczenie przynależne piwnica nr 3k o powierzchni 4,00m2.
Właścicielowi lokalu nr 3 przysługuje udział w wysokości do 33/10.000 części wspólnych budynku i gruntu objętych księgą wieczystą  SZ1T/00098599/1.


Suma oszacowania wynosi 151.865,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  113.898,75zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.186,50zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 10-02-2015r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Wyszukiwanie licytacji:


Wybierz kategorię:
Szukane słowo:
Data licytacji od:
  
Data licytacji do:
  

 

Copyright © 2007-2015 by Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim.