Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik
Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim

Licytacje ruchomości


Brak licytacji w tej kategorii.

Licytacje nieruchomości

Przedmiot aukcji: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
Numer sprawy: KM 2154/15
Data: 2016-12-12, godzina: 08:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 117.625.00zł
Cena wywoławcza: 88.218.75

Treść obwieszczenia:
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Macieja Olejnika - asesor komorniczy Łukasz Budaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-12-2016r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 27, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego należącego do dłużnika: Dariusza Łapińskiego stanowiącego:

własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oznaczonego symbolem U1, o powierzchni 40,40m2 położonego: 73-110 Stargard, ul. Żeromskiego 8/U 1, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie (Adres spółdzielni: 73-110 Stargard, Os. Zachód A 7 ), dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta.

Suma oszacowania wynosi 117.625,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88.218,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.762,50zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Zastępcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Macieja Olejnika - asesor komorniczy Łukasz Budajdo dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 09-12-2016r. do godz. 15.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Przedmiot aukcji: nieruchomość gruntowa
Numer sprawy: KM 5377/13
Data: 2016-12-14, godzina: 08:30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: wtreściobwieszczenia
Cena wywoławcza:

Treść obwieszczenia:
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Macieja Olejnika - asesor komorniczy Łukasz Budaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-12-2016r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17- 19 w sali nr 25, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należących do dłużników Wioletta Jakubiak i Bernad Jakubiak stanowiących:

-działka gruntu niezabudowana, oznaczona numerem 170, o powierzchni 1147,00m2 położona w miejscowości Jęczydół, gmina Kobylanka, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00082199/2.
Suma oszacowania wynosi 232.990,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 155.326,66zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23.299,00zł

- działka gruntu nr 365, o powierzchni 0,0789ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej oraz budynkiem gospodarczym, położona w miejscowości Skalin nr 24/2, gmina Stargard, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00057500/2.
Suma oszacowania wynosi 327.827,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 218.551,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32.782,70zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Zastępcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Macieja Olejnika - asesor komorniczy Łukasz Budaj do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 13-12-2016r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Stargardzie 06 12403901 1111 0000 4224 9643, przy czym wpłacona w ten sposób rękojmia musi znajdować się na koncie komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację tj. w dniu 13-12-2016r.Przedmiot aukcji: lokal mieszkalny
Numer sprawy: KM 1307/14
Data: 2016-12-20, godzina: 09:45
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 229386.00
Cena wywoławcza: 172039.50

Treść obwieszczenia:
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Macieja Olejnika - asesor komorniczy Łukasz Budaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2016r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników: Anny Szyniec i Józefa Szyniec stanowiącej:

 - lokal mieszkalny numer 8 o powierzchni 77,90 m2 położony: 73-100 Stargard, ul. Żwirki i Wigury 5, gmina Stargard, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00102650/9
Do lokalu przynależy pomieszczecie przynależne piwnica nr 8 o powierzchni 11,03m2.

Suma oszacowania wynosi 229.386,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 172.039,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22.938,60zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Zastępcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Macieja Olejnika - asesor komorniczy Łukasz Budaj do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 19-12-2016r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Stargardzie 06 12403901 1111 0000 4224 9643, przy czym wpłacona w ten sposób rękojmia musi znajdować się na koncie komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację tj. w dniu 19-12-2016r.

Wyszukiwanie licytacji:


Wybierz kategorię:
Szukane słowo:
Data licytacji od:
  
Data licytacji do:
  

 

Copyright © 2007-2016 by Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim.