Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik
Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim

Licytacje ruchomości


Brak licytacji w tej kategorii.

Licytacje nieruchomości

Przedmiot aukcji: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym
Numer sprawy: KM 1777/12
Data: 2016-05-11, godzina: 13:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 237.214.00zł
Cena wywoławcza: 177.910.50zł

Treść obwieszczenia:
 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-05-2016r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 27, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Artur Medyński stanowiącej: - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej oznaczona numerem 126 obręb 03 o powierzchni 608m2; położona: 73-110 Stargard, ul. Morska 7, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00097540/6

Suma oszacowania wynosi 237.214,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 177.910,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23.721,40zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 10-05-2016r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przedmiot aukcji: nieruchomość gruntowa zabudowana
Numer sprawy: KM 4092/11
Data: 2016-05-19, godzina: 11:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 325.732.00zł
Cena wywoławcza: 244.299.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-05-2016r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do dłużników: Urszula Aftowicz, Tomasz Aftowicz stanowiących:

 - nieruchomość gruntowa działka nr 83/8 o powierzchni 0,3001ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, położona: w miejscowości Kicko 39c, gmina Stara Dąbrowa, powiat Stargardzki, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00106190/4
Suma oszacowania wynosi 325.732,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 244.299,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32.573,20zł.

 - 1/4 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 83/10
o powierzchni 0,3001 ha położona: w miejscowości Kicko 39c, gmina Stara Dąbrowa, powiat Stargardzki, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00106191/1

Suma oszacowania wynosi 15.830,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11.872,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.583,00zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 18-05-2016r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu WIĘCEJ

Przedmiot aukcji: nieruchomość gruntowa zabudowana
Numer sprawy: KM 3798/11
Data: 2016-05-25, godzina: 9:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 32098.00zł
Cena wywoławcza: 24073.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-05-2016r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17- 19 w sali nr 29, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Aneta Michalewicz (pop. Chursa-Lemiesz) stanowiącej:

 - nieruchomość gruntowa, zabudowana, działka nr 29/5 obręb 04 Pyrzyce o powierzchni 451m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym w zabudowie bliźniaczej oraz budynkiem gospodarczym położona: 74-200 Pyrzyce, ul. Rycerza Przybora 22, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2T/00021635/3

Nieruchomość obciążona jest służebnością osobistą na rzecz Józefy Maciak oraz Stefana Maciak (obecnie nieżyjącego) polegającą na nieodpłatnym i dożywotnym użytkowaniu budynku mieszkalnego nr 22 o powierzchni użytkowej 51,02 m2 oraz budynku gospodarczego.

Suma oszacowania wynosi 32.098,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24.073,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.209,80zł.

Rękojmia powinna być złożona w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Olejnik do dnia 24-05-2016r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

pozostałe zdjęcia widoczne po wciśnięciu WIĘCEJ

Wyszukiwanie licytacji:


Wybierz kategorię:
Szukane słowo:
Data licytacji od:
  
Data licytacji do:
  

 

Copyright © 2007-2016 by Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim.