Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik
Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim

Licytacje ruchomości

Przedmiot aukcji: Telewizor plazmowy LG 42PJ250-ZC, Konsola gier XBOX 360S
Numer sprawy: KM 2997/12
Data: 2014-04-17, godzina: 11:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-04-2014r. o godz. 11:00 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_______________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                       Ilość   Wartość szacunkowa   Cena wywołania
_______________________________________________________________________
1. Telewizor plazmowy LG 42PJ250-ZC wraz z pilotem
i kablem zasilającym                       1 [szt.]          750,00zł**)               562,50zł
2. Konsola gier XBOX 360S wraz z 2 padami i kablem
zasilającym                                     1 [szt.]         500,00zł**)               375,00zł
_______________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1.  Telewizor plazmowy LG 42PJ250-ZC wraz z pilotem i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 75,00zł  
2.  Konsola gier XBOX 360S wraz z 2 padami i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 50,00zł


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Konsola PLAY STATION 3
Numer sprawy: KM 4211/13
Data: 2014-04-17, godzina: 11:05
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 400.00zł
Cena wywoławcza: 300.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 11:05 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_____________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                    Ilość    Wartość szacunkowa    Cena wywołania
_____________________________________________________________________
1. Konsola PLAY STATION 3 nr 08-27430373-0192 889CECHG04
z 2 padami i kablem zasilającym    1 [szt.]            400,00zł    **)          300,00zł
_____________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1.  Konsola PLAY STATION 3 nr 08-27430373-0192 889CECHG04 z 2 padami i kablem zasilającym  - wysokość rękojmi wynosi 40,00zł  

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telewizor LCD Samsung LE37R82BX XEC , Zestaw kina domowego Samsung HT-A100CT , Telewizor LCD Samsung LE40A656A1F, Laptop Samsung NP-R730
Numer sprawy: KM 3105/13
Data: 2014-04-17, godzina: 11:10
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 11:10 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
___________________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                                    Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
___________________________________________________________________________
1. Telewizor LCD Samsung LE37R82BX XEC
wraz z pilotem i kablem zasilającym              1 [szt.]         800,00zł    **)          600,00zł

2. Zestaw kina domowego Samsung HT-A100CT
z 3 głośnikami: subwoofer i 2 satelity czołowe 1 [szt.]         400,00zł    **)         300,00zł

3. Telewizor LCD Samsung LE40A656A1F
wraz z pilotem i kablem zasilającym               1 [szt.]         800,00zł    **)         600,00zł

4. Laptop Samsung NP-R730 nr ZOK493GZ100178E
                                                                    1 [szt.]         800,00zł    **)         600,00zł
___________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1.  Telewizor LCD Samsung LE37R82BX XEC wraz z pilotem i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 80,00zł  
2.  Zestaw kina domowego Samsung HT-A100CT z 3 głośnikami: subwoofer i 2 satelity czołowe  - wysokość rękojmi wynosi 40,00zł
3.  Telewizor LCD Samsung LE40A656A1F wraz z pilotem i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 80,00zł
4.  Laptop Samsung NP-R730 nr ZOK493GZ100178E  - wysokość rękojmi wynosi 80,00zł


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Laptop MACBOOK AIR , Aparat fotograficzny cyfrowa lustrzanka NIKON D5100
Numer sprawy: KM 5244/13
Data: 2014-04-17, godzina: 11:15
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 11:15 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_______________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                         Ilość   Wartość szacunkowa   Cena wywołania
_______________________________________________________________________
1. Laptop MACBOOK AIR
z kablem zasilającym i etui                 1 [szt.]         2 200,00zł**)          1 650,00zł

2. Aparat fotograficzny cyfrowa lustrzanka NIKON
D5100 nr 52824279                            1 [szt.]            800,00zł**)             600,00zł
_______________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1.  Laptop MACBOOK AIR z kablem zasilającym i etui  - wysokość rękojmi wynosi 220,00zł  
2.  Aparat fotograficzny cyfrowa lustrzanka NIKON D5100 nr 52824279  - wysokość rękojmi wynosi 80,00zł


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telewizor LCD Samsung LE40A336J1D
Numer sprawy: KM 1084/13
Data: 2014-04-17, godzina: 11:20
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 1000.00zł
Cena wywoławcza: 750.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 11:20 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_______________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                         Ilość   Wartość szacunkowa   Cena wywołania
_______________________________________________________________________
1. Telewizor LCD Samsung LE40A336J1D
wraz z pilotem i kablem zasilającym   1 [szt.]           1 000,00zł**)           750,00zł
_______________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1.  Telewizor LCD Samsung LE40A336J1D wraz z pilotem i kablem zasilającym  - wysokość rękojmi wynosi 100,00zł  


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telewizor LCD LG 32LG3000
Numer sprawy: KM 4999/13
Data: 2014-04-17, godzina: 11:25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 400.00zł
Cena wywoławcza: 300.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 11:25 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_________________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                         Ilość      Wartość szacunkowa   Cena wywołania
_________________________________________________________________________
1. Telewizor LCD LG 32LG3000 nr 809MAPNAB704
wraz z pilotem i kablem zasilającym    1 [szt.]             400,00zł**)              300,00zł
_________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1.  Telewizor LCD LG 32LG3000 nr 809MAPNAB704 wraz z pilotem i kablem zasilającym- wysokość rękojmi wynosi 40,00zł  


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telewizor LCD Samsung LE32A430T1
Numer sprawy: KM 2458/13
Data: 2014-04-17, godzina: 11:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 450.00zł
Cena wywoławcza: 337.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 11:30 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
______________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                       Ilość   Wartość szacunkowa   Cena wywołania
______________________________________________________________________
1. Telewizor LCD Samsung LE32A430T1
wraz z pilotem i kablem zasilającym  1 [szt.]         450,00zł**)               337,50zł
______________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1.  Telewizor LCD Samsung LE32A430T1 wraz z pilotem i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 45,00zł  

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Monitor LCD Samsung 933SN, Laptop ACER Aspire 5741G-433G50 Mnsk, Konsola gier XBOX 360
Numer sprawy: KM 1060/12
Data: 2014-04-17, godzina: 11:35
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 11:35 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
______________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                      Ilość   Wartość szacunkowa   Cena Wywołania
______________________________________________________________________
1. Monitor LCD Samsung 933SN wraz z kablem zasilającym
                                                    1. [szt.]          150,00zł**)                112,50zł

2. Laptop ACER Aspire 5741G-433G50 Mnsk
wraz z kablem zasilającym              1 [szt.]          750,00zł**)                562,50zł

3. Konsola gier XBOX 360 nr 201650783 z padem,
kablem zasilającym i przesyłowym   1 [szt.]          300,00zł**)               225,00zł
______________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telewizor LCD LG 37LC41, Telewizor LCD Samsung LE22S81B, PLAY STATION 3, Laptop Samsung NP-R540
Numer sprawy: KM 128/12
Data: 2014-04-17, godzina: 11:40
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 11:40 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
__________________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                              Ilość   Wartość szacunkowa   Cena wywołania
__________________________________________________________________________
1. Telewizor LCD LG 37LC41 wraz z pilotem
i kablem zasilającym                              1 [szt.]           550,00zł**)                412,50zł

2. Telewizor LCD Samsung LE22S81B
wraz z pilotem i kablem zasilającym        1 [szt.]           400,00zł**)                300,00zł

3. Konsola gier PLAY STATION 3 CECH 4004A
z 2 padami i kablem zasilającym             1 [szt.]           500,00zł**)                375,00zł

4. Laptop Samsung NP-R540 wraz z kablem zasilającym,
nr ZZYE93EB300805B                            1 [szt.]           550,00zł**)                412,50zł
__________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Laptop DEEL INSPIRON N5110, Urządzenie wielofunkcyjne CANON MG5250, Telewizor LCD Samsung LE26A330J1
Numer sprawy: KM 475/13
Data: 2014-04-17, godzina: 11:45
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 11:45 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
___________________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                                   Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
___________________________________________________________________________
1. Laptop DEEL INSPIRON N5110  nr 34462062613
z kablem zasilającym                                   1 [szt.]          700,00zł**)            525,00zł

2. Urządzenie wielofunkcyjne CANON MG5250
(drukarka atramentowa, skaner, ksero, Wi-Fi) 1 [szt.]            90,00zł**)              67,50zł

3. Telewizor LCD Samsung LE26A330J1
wraz z pilotem i kablem zasilającym              1 [szt.]          500,00zł**)            375,00zł
___________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1.  Laptop DEEL INSPIRON N5110  nr 34462062613 z kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 70,00zł  
2.  Urządzenie wielofunkcyjne CANON MG5250 (drukarka atramentowa, skaner, ksero, Wi-Fi)   - wysokość rękojmi wynosi 9,00zł
3.  Telewizor LCD Samsung LE26A330J1 wraz z pilotem i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 50,00zł


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telewizor LCD OTAKE TV32TK3
Numer sprawy: KM 1878/12
Data: 2014-04-17, godzina: 11:50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 450.00zł
Cena wywoławcza: 337.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 11:50 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_________________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                       Ilość        Wartość szacunkowa   Cena wywołania
_________________________________________________________________________
1. Telewizor LCD OTAKE TV32TK3
wraz z pilotem i kablem zasilającym  1 [szt.]               450,00zł**)               337,50zł
_________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Monitor LED ACER A221HQL BMD
Numer sprawy: Km 2041/12
Data: 2014-04-17, godzina: 11:55
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 200.00zł
Cena wywoławcza: 150.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 11:55 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
__________________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                                Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
__________________________________________________________________________
1. Monitor LED ACER A221HQL BMD
wraz z kablem zasilającym                       1 [szt.]         200,00zł**)               150,00zł
__________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1.  Monitor LED ACER A221HQL BMD wraz z kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi  20,00zł  


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Monitor LED PHILIPS 220E1
Numer sprawy: KM 3293/13
Data: 2014-04-17, godzina: 12:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 200.00zł
Cena wywoławcza: 150.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 12:00 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości                            Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
_________________________________________________________________________
1. Monitor LED PHILIPS 220E1 nr AU5A0198001958
wraz z kablem zasilającym                     1 [szt.]        200,00zł**)             150,00zł
_________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1.  Monitor LED PHILIPS 220E1 nr AU5A0198001958 wraz z kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 20,00zł  


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telewizor LCD JVC LT-42P80BU
Numer sprawy: KM 3994/13
Data: 2014-04-17, godzina: 12:05
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 1000.00zł
Cena wywoławcza: 750.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 12:05 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_________________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                            Ilość   Wartość szacunkowa  Cena wywołania
_________________________________________________________________________
1. Telewizor LCD JVC LT-42P80BU wraz z pilotem
i kablem zasilającym                            1 [szt.]          1 000,00zł**)            750,00zł
_________________________________________________________________________
 **) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1. TelewizorLCD JVC LT-42P80BU wraz z pilotem i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 100,00zł
 

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telewizor LED Samsung UE32C4000
Numer sprawy: KM 5015/13
Data: 2014-04-17, godzina: 12:10
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 500.00zł
Cena wywoławcza: 375.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 12:10 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_______________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości                         Ilość   Wartość szacunkowa  Cena wywołania
_______________________________________________________________________
1. Telewizor LED Samsung UE32C4000
wraz z pilotem i kablem zasilającym     1 [szt.]          500,00zł**)             375,00zł
_______________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1.   Telewizor LED Samsung UE32C4000 wraz z pilotem i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 50,00zł  


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Zestaw kina domowego SAMSUNG HT-TXQ100, Telewizor LCD SAMSUNG LE32R72B, Laptop IBM 2371-GHG
Numer sprawy: KM 4816/13
Data: 2014-04-17, godzina: 12:15
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 12:15 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_____________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                              Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
_____________________________________________________________________
1. Zestaw kina domowego SAMSUNG HT-TXQ100 nr 1UFL700185A
wraz z zestawem 6 głośników(subwoofer, 2 satelity czołowe,
2 głośniki surround, 1 głośnik centralny)    1 [szt.]        500,00zł**)              375,00zł

2. Telewizor LCD SAMSUNG LE32R72B nr 55893HFP 300486N
z pilotem i kablem zasilającym                 1 [szt.]        550,00zł**)              412,50zł

3. Laptop IBM 2371-GHG nr 518360, przekątna ekranu
12,1"                                                       1 [szt.]        150,00zł**)              112,50zł
______________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

    Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1.  Zestaw kina domowego SAMSUNG HT-TXQ100 nr 1UFL700185A wraz z zestawem 6 głośników(subwoofer, 2 satelity czołowe, 2 głośniki surround, 1 głośnik centralny) - wysokość rękojmi wynosi 50,00zł  
2.  Telewizor LCD SAMSUNG LE32R72B nr 55893HFP 300486N z pilotem i kablem zasilającym  - wysokość rękojmi wynosi 55,00zł
3.  Laptop IBM 2371-GHG nr 518360, przekątna ekranu 12,1"  - wysokość rękojmi wynosi 15,00zł


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telewizor LED SHARP LC-32LB220E
Numer sprawy: KM 5027/13
Data: 2014-04-17, godzina: 12:20
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 550.00zł
Cena wywoławcza: 412.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 12:20 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
____________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                    Ilość   Wartość szacunkowa   Cena wywołania
____________________________________________________________________
1. Telewizor LED SHARP LC-32LB220E nr 011613139
z pilotem                                      1 [szt.]            550,00zł**)            412,50zł
____________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1.  Telewizor LED SHARP LC-32LB220E nr 011613139 z pilotem - wysokość rękojmi wynosi 55,00zł  


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Laptop ACER ASPIRE 5738ZG
Numer sprawy: KM 4808/13
Data: 2014-04-17, godzina: 12:25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 750.00zł
Cena wywoławcza: 562.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 12:25 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
______________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                       Ilość   Wartość szacunkowa    Cena wywołania
______________________________________________________________________
1. Laptop ACER ASPIRE 5738ZG wraz z kablem zasilającym
                                                      1 [szt.]          750,00zł**)                562,50zł
______________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1.  Laptop ACER ASPIRE 5738ZG wraz z kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 75,00zł  


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telewizor LCD Sony Bravia, Konsola gier PLAY STATION 3 CECH 2004A , Laptop LENOVO Ideapad Z570
Numer sprawy: KM 3746/12
Data: 2014-04-17, godzina: 12:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 12:30 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
____________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                          Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
____________________________________________________________________
1. Telewizor LCD Sony Bravia KDL-32T3000 nr 4605003
wraz z pilotem                                    1 [szt.]         550,00zł**)             412,50zł

2. Konsola gier PLAY STATION 3 CECH 2004A
wraz z padem i kablem zasilającym     1 [szt.]         500,00zł**)              375,00zł

3. Laptop LENOVO Ideapad Z570 nr WB02765960
wraz z kablem zasilającym                  1 [szt.]         950,00zł**)              712,50zł
____________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1.  Telewizor LCD Sony Bravia KDL-32T3000 nr 4605003 wraz z pilotem - wysokość rękojmi wynosi 55,00zł  
2.  Konsola gier PLAY STATION 3 CECH 2004A wraz z padem i kablem zasilającym   - wysokość rękojmi wynosi 50,00zł
3.  Laptop LENOVO Ideapad Z570 nr WB02765960 wraz z kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 95,00zł


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telewizor LCD Toshiba 40LV833G , Zestaw kina domowego YAMAHA
Numer sprawy: KM 3496/13
Data: 2014-04-17, godzina: 12:35
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 12:35 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
__________________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                                Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
__________________________________________________________________________
1. Telewizor LCD Toshiba 40LV833G
wraz z pilotem i kablem zasilającym          1 [szt.]           500,00zł**)           375,00zł

2. Zestaw kina domowego YAMAHA składający się z:
DVD-S559, Amplituner RX-V357 (100W)     1 [szt.]           450,00zł**)           337,50zł
__________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1.   Telewizor LCD Toshiba 40LV833G wraz z pilotem i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 50,00zł  
2.  Zestaw kina domowego YAMAHA składający się z: DVD-S559, Amplituner RX-V357 (100W)  - wysokość rękojmi wynosi 45,00zł


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telewizor LCD Samsung LE32E420E2W, Konsola XBOX 360
Numer sprawy: KM 3382/12
Data: 2014-04-17, godzina: 12:40
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 12:40 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
______________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                        Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
______________________________________________________________________
1. Telewizor LCD Samsung LE32E420E2W wraz z pilotem
                                                        1 [szt.]         500,00zł    **)         375,00zł

2. Konsola XBOX 360 nr 410830593505 wraz z dwoma
padami i kablem zasilającym              1 [szt.]         350,00zł    **)         262,50zł
_____________________________________________________________________
 **) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1.  Telewizor LCD Samsung LE32E420E2W wraz z pilotem - wysokość rękojmi wynosi 50,00zł  
2.  Konsola XBOX 360 nr 410830593505 wraz z dwoma padami i kablem zasilającym  - wysokość rękojmi wynosi 35,00zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Laptop TOSHIBA EQUIUM P300-16T, Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 , Telewizor LCD Samsung LE32B460
Numer sprawy: KM 2079/12
Data: 2014-04-17, godzina: 12:45
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 12:45 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_______________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                          Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
_______________________________________________________________________
1. Laptop TOSHIBA EQUIUM P300-16T nr 68027415W
wraz z kablem zasilającym                 1 [szt.]          500,00zł**)            375,00zł

2. Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 1A3 nr Y8019909Q
z kablem zasilającym                         1 [szt.]          500,00zł**)            375,00zł

3. Telewizor LCD Samsung LE32B460 nr NH1640574
z pilotem                                           1 [szt.]          650,00zł**)            487,50zł
_______________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1.  Laptop TOSHIBA EQUIUM P300-16T nr 68027415W wraz z kablem zasilającym  - wysokość rękojmi wynosi 50,00zł  
2.  Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 1A3 nr Y8019909Q  z kablem zasilającym  - wysokość rękojmi wynosi 50,00zł
3.  Telewizor LCD Samsung LE32B460 nr NH1640574 z pilotem  - wysokość rękojmi wynosi 65,00zł


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telewizor LCD LEVEL 6132, Konsola gier XBOX 360S
Numer sprawy: KM 974/13
Data: 2014-04-17, godzina: 12:50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
UWAGA: LICYTACJA ODWOŁANA!

Przedmiot aukcji: Telewizor LED Samsung UE40EH5300
Numer sprawy: KM 4725/13
Data: 2014-04-17, godzina: 12:55
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 650.00zł
Cena wywoławcza: 487.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 12:55 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_____________________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                                      Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
_____________________________________________________________________________
1. Telewizor LED Samsung UE40EH5300 nr Z9P13 SJC601744V
z pilotem i kablem zasilającym                       1 [szt.]           650,00zł**)              487,50zł
_____________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1.  Telewizor LED Samsung UE40EH5300 nr Z9P13 SJC601744V z pilotem i kablem zasilającym  - wysokość rękojmi wynosi 65,00zł  


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Wyposażenie mieszkania, meble, sprzęt RTV
Numer sprawy: KM 2521/12
Data: 2014-04-17, godzina: 13:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 13:00 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_________________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                                  Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
_________________________________________________________________________
1.Telewizor SHARP AQUOS LC-32LE40E
wraz z pilotem
rękojmia 65,00zł
                                                                 1 [szt.]         650,00zł  **)         487,50zł

2. Komplet 4 krzeseł -  tapicerowane (skóra ekologiczna) koloru czarnego (4 szt.)
rękojmia 72,00zł
                                                                  4 [szt.]        720,00zł  **)         540,00zł

3. Telewizor LCD LG 47LK950 111WRKG 8T173
 wraz z pilotem
rękojmia 125,00zł
                                                                  1 [szt.]      1 250,00zł  **)         937,50zł

4. System sześcio-głośnikowy kina domowego WATSON
AS5101 (4 kolumnowe, 1 centralny, 1 subwoofer)
rękojmia 25,00zł
                                                                  1 [szt.]       250,00zł    **)         187,50zł

5. Telewizor LCD LG 42LD565 koloru czarnego
wraz z pilotem
rękojmia 95,00zł
                                                                  1 [szt.]       950,00zł    **)         712,50zł

6. Konsola gier PLAY STATION3 koloru czarnego wraz
z padem
rękojmia 40,00zł
                                                                  1 [szt.]       400,00zł    **)         300,00zł

7. Laptop DELL INSPIRON 1545 koloru czarnego
wraz z zasilaczem nr PP41L
rękojmia 55,00zł
                                                                  1 [szt.]       550,00zł    **)         412,50zł

8. Komoda z 4 szufladami i 2 drzwi koloru ciemnobrązowego
(lite drewno)
rękojmia 35,00zł
                                                                   1 [szt.]      350,00zł    **)         262,50zł

9. Regał z 5 półkami koloru ciemnobrązowego  
rękojmia 25,00zł
                                                                   1 [szt.]      250,00zł    **)         187,50zł

10. Stolik ze szklanym blatem  na 4 nogach koloru brązowego
rękojmia 30,00zł
                                                                   1 [szt.]      300,00zł    **)         225,00zł

11. Wzmacniacz audio BLOW ADRENALINE TL-X407 i SUBWOOFER LTC CAR AUDIO, 
moc wyjściowa wzmacniacza 4x250W
rękojmia 12,00zł
                                                                   1 [szt.]      120,00zł    **)          90,00zł

12. Zestaw 3 głośników CREATIVE A300
(2 satelitarne, 1 subwoofer) koloru czarnego
rękojmia 6,00zł
                                                                   1 [szt.]        60,00zł    **)          45,00zł

13. Fotel biurowy, obrotowy, uchylny,tapicerka skóropodobna
koloru czarnego
rękojmia 5,00zł
                                                                   1 [szt.]        50,00zł    **)          37,50zł

14. Mini wieża DENVER MC-7100RW koloru srebrnego
z pilotem i kablem zasilającym
rękojmia 12,00zł
                                                                   1 [szt.]      120,00zł    **)          90,00zł

15. Fotel biurowy obrotowy, uchylny, tapicerka skóra
ekologiczna koloru kremowego
rękojmia 7,00zł
                                                                   1 [szt.]        70,00zł    **)          52,50zł

16. Fotel bujany z wbudowanymi głośnikami MUSIC ROCKER COMFORT
koloru czarnego, 2 głośniki średniotonowe, skóra ekologiczna
rękojmia 25,00zł
                                                                   1 [szt.]       250,00zł    **)       187,50zł

17. Komoda z 5 szufladami koloru kremowego  
rękojmia 15,00zł
                                                                   1 [szt.]       150,00zł    **)       112,50zł

18. Szafka z 3 półkami koloru kremowego  
rękojmia 11,00zł
                                                                   1 [szt.]        110,00zł    **)        82,50zł

19. Szafka z jednymi drzwiczkami koloru kremowego
rękojmia 12,00zł
                                                                   1 [szt.]        120,00zł    **)        90,00zł

20. Biurko z 1 szufladą koloru kremowego 
rękojmia 18,00zł
                                                                   1 [szt.]         180,00zł    **)      135,00zł

21. Szafka nocna z 2 szufladami koloru kremowego (komplet szt. 2)
rękojmia 10,00zł
                                                                   2 [szt.]           100,00zł   **)       75,00zł

22. Gra PS3 PES 2014 (płyta z etui)  
rękojmia 3,00zł
                                                                   1 [szt.]            30,00zł    **)       22,50zł

23. Gra PS3 PES 2013 (płyta z etui)  
rękojmia 3,00zł
                                                                   1 [szt.]            30,00zł    **)       22,50zł

24. Gra PS3 PES 2012 (płyta z etui)  
rękojmia 3,00zł
                                                                    1 [szt.]           30,00zł    **)       22,50zł

25. Gra PS3 RATCHET CLANK (płyta z etui)  
rękojmia 3,00zł
                                                                    1 [szt.]           30,00zł    **)       22,50zł

26. Gra PS3 MOVE FITNESS (płyta z etui)
rękojmia 3,00zł  
                                                                     1 [szt.]          30,00zł    **)       22,50zł

27. Gra PS3 THE FIGHT (płyta z etui)  
rękojmia 3,00zł
                                                                     1 [szt.]           30,00zł    **)      22,50zł

28. Gra PS3 UNCHARTED 2 (płyta z etui)  
rękojmia 3,00zł
                                                                      1 [szt.]          30,00zł    **)       22,50zł

29. Gra PS3 METALGEAR SOLID 4 (płyta z etui)  
rękojmia 3,00zł
                                                                      1 [szt.]           30,00zł    **)      22,50zł

30. Gra PS3 SSX (płyta z etui)  
rękojmia 3,00zł
                                                                      1 [szt.]            30,00zł    **)      22,50zł

31. Gra PS3 GUITAR HERO (płyta z etui)  
rękojmia 3,00zł
                                                                       1 [szt.]           30,00zł    **)      22,50zł

32. Gra PS3 RESISTANCE 3 (płyta z etui) 
rękojmia 3,00zł
                                                                       1 [szt.]            30,00zł    **)     22,50zł

33. Gra PS3 SKATE 3 (płyta z etui)  
rękojmia 3,00zł
                                                                        1 [szt.]             30,00zł    **)    22,50zł

34. Gra PS3 F1 2010 (płyta z etui)  
rękojmia 3,00zł
                                                                        1 [szt.]              30,00zł    **)    22,50zł

35. Gra PS3 GOD OF WAR (płyta z etui)  
rękojmia 3,00zł
                                                                        1 [szt.]              30,00zł    **)     22,50zł

36. Gra PS3 F1 2010 (płyta z etui)  
rękojmia 3,00zł
                                                                         1 [szt.]             30,00zł    **)      22,50zł

37. Komoda pod telewizor z 2 szufladami koloru kremowego
rękojmia 15,00zł
                                                                         1 [szt.]            150,00zł    **)    112,50zł

38. Komoda z szufladą i drzwiami koloru brązowego
rękojmia 13,00zł
                                                                         1 [szt.]            130,00zł    **)      97,50zł

39. Aparat fotograficzny cyfrowyCANON SX500 IS nr
652053025242 koloru czarnego
rękojmia 35,00zł
                                                                          1 [szt.]            350,00zł    **)    262,50zł

40. Pad do PS3 SONY CONTROLER koloru czarnego  
rękojmia 5,00zł
                                                                          1 [szt.]              50,00zł    **)     37,50zł

41. Kontroler ruchu do gier PS3 SONY MOTION
CONTROLER (komplet 2 szt.)
rękojmia 12,00zł
                                                                          2 [szt.]               120,00zł  **)    90,00zł

42. Okulary 3D do telewizji (kpl. 5 szt.) LG 3D GLASSES
AG-F215
rękojmia 5,00zł
                                                                          1 [szt.]                50,00zł    **)   37,50zł
____________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Samochód marki Opel Omega nr rej. ZPL35978, rok prod. 1997
Numer sprawy: KM 1554/13
Data: 2014-04-17, godzina: 13:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 3.200.00zł
Cena wywoławcza: 2.400.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 13:30 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
______________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                         Ilość   Wartość szacunkowa  Cena wywołania
______________________________________________________________________
1. Samochód marki Opel Omega nr rej. ZPL35978
rok prod. 1997                                   1 [szt.]           3 200,00zł    **)      2 400,00zł
______________________________________________________________________
 **) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 320,00zł.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

 Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telewizor LCD marki Philips LC32OW01-SL06, Wykrywacz metali HUNTER 2001 model YX1000A
Numer sprawy: KM 3649/13
Data: 2014-04-17, godzina: 13:50
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 13:50 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
______________________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                                  Ilość    Wartość szacunkowa  Cena wywołania
______________________________________________________________________________
1. Telewizor LCD Philips LC32OW01-SL06 koloru czarnego
ze srebrną podstawą i kablem zasilającym    1 [szt.]           550,00zł**)           275,00zł

2. Wykrywacz metali HUNTER 2001 model YX1000A  
                                                                  1 [szt.]          400,00zł**)            200,00zł
______________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1. Telewizor LCD marki Philips LC32OW01-SL06 koloru czarnego ze srebrną podstawą i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 55,00zł
2. Wykrywacz metali HUNTER 2001 model YX1000A - wysokość rękojmi wynosi 40,00zł


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
 
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Monitor LCD marki Samsung 226CW
Numer sprawy: KM 524/13
Data: 2014-04-17, godzina: 13:55
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 400.00zł
Cena wywoławcza: 200.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 13:55 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
________________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                        Ilość     Wartość szacunkowa   Cena wywołania
________________________________________________________________________
1. Monitor LCD marki Samsung 226CW koloru czarnego
wraz z kablem zasilającym                1 [szt.]            400,00zł**)              200,00zł
________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :


1. Monitor LCD marki Samsung 226CW koloru czarnego wraz z kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 40,00zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). 
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Aparat fotograficzny OLYMPUS E-400 LENS- HOOD LH-61C
Numer sprawy: KM 2040/13
Data: 2014-04-17, godzina: 14:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 1500.00zł
Cena wywoławcza: 750.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 14:00 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
____________________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                                        Ilość  Wartość szacunkowa Cena wywołania
____________________________________________________________________________
1. Aparat fotograficzny OLYMPUS E-400 LENS- HOOD
LH-61C nr 56531189 wraz z teleobiektywem nr ser.         
6178370 marki OLYMPUS oraz kablem zasilającym i torbą
                                                                       1 [szt.]          1 500,00zł**)        750,00zł
_____________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1. Aparat fotograficzny OLYMPUS E-400 LENS- HOOD  LH-61C nr 56531189 wraz z teleobiektywem nr ser.  6178370 marki OLYMPUS oraz kablem zasilającym i torbą - wysokość rękojmi wynosi 150,00zł


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny!

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: Telewizor LCD marki FUNAI model LH7-M32BB
Numer sprawy: KM 3535/12
Data: 2014-04-17, godzina: 14:05
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 600.00zł
Cena wywoławcza: 300.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 14:05 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
__________________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                     Ilość           Wartość szacunkowa   Cena wywołania
__________________________________________________________________________
1Telewizor LCD marki FUNAI model LH7-M32BB wraz
z pilotem i kablem zasilającym        1 [szt.]                  600,00zł**)              300,00zł
__________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 60,00zł


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
 
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Amplituner kina domowego DENON AVR-1306, Zestaw kolumn głośnikowych ELTAX UNIVERSE, Telewizor LCD marki PANASONIC TX-L32C10P
Numer sprawy: KM 2976/12
Data: 2014-04-17, godzina: 14:10
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 14:10 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_____________________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                                Ilość     Wartość szacunkowa  Cena wywołania
_____________________________________________________________________________
1. Amplituner kina domowego DENON AVR-1306 koloru
srebrnego wraz z pilotem                          1 [szt.]            450,00zł**)            225,00zł

2. Telewizor LCD marki PANASONIC TX-L32C10P   
                                                              1 [szt.]             650,00zł**)           325,00zł

3. Zestaw kolumn głośnikowych ELTAX UNIVERSE (3 szt.):
tylne (2 szt.) 83077,  centralny (1 szt.) nr 82070
                                                              1 [szt.]             500,00zł**)           250,00zł
_____________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1. Amplituner kina domowego DENON AVR-1306 koloru srebrnego wraz z pilotem - wysokość rękojmi wynosi 45,00zł  
2. Telewizor LCD marki PANASONIC TX-L32C10P - wysokość rękojmi wynosi 65,00zł
3. Zestaw kolumn głośnikowych ELTAX UNIVERSE - tylne (2 szt.) nr 83077 oraz centralny (1 szt.) nr 82070 - wysokość rękojmi wynosi 50,00zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Konsola XBOX, nr ser. 420163524205 wraz z padem
Numer sprawy: KM 2963/12
Data: 2014-04-17, godzina: 14:15
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 200.00zł
Cena wywoławcza: 100.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 14:15 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 _________________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                                     Ilość  Wartość szacunkowa   Cena wywołania
__________________________________________________________________________
Konsola XBOX, nr ser. 420163524205 wraz z padem,
kablem sygnałowym i zasilającym               1 [szt.]      200,00zł**)              100,00zł
__________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 20,00zł.


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telefony, aparat fotograficzny Nikon Coolpix
Numer sprawy: KM 1568/13
Data: 2014-04-17, godzina: 14:20
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 14:20 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 __________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości                                 Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
___________________________________________________________________________
1.    Aparat fotograficzny Nikon Coolpix L110 z
futerałem                                                         1 [szt.]     650,00zł  **)       325,00zł
2.    Telefon NOKIA 610 NFC nr R21C83A7HYP  1 [szt.]     350,00zł  **)       175,00zł
4.    Telefon MOTOROLA XT615, nr CHWF1892AC koloru czarnego
wraz z ładowarką                                              1 [szt.]     300,00zł  **)       150,00zł
__________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1. Aparat fotograficzny Nikon Coolpix L110 z futerałem - wysokość rękojmi wynosi 65,00zł
2. Telefon NOKIA 610 NFC nr R21C83A7HYP - wysokość rękojmi wynosi 35,00zł
3. Telefon MOTOROLA XT615, nr CHWF1892AC koloru czarnego wraz z ładowarką - wysokość rękojmi wynosi 30,00zł

 
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telewizor marki FUNAI LCD-D2726
Numer sprawy: KM 3217/13
Data: 2014-04-17, godzina: 14:25
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 350.00zł
Cena wywoławcza: 175.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 14:25 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 ________________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                                  Ilość  Wartość szacunkowa   Cena wywołania
_________________________________________________________________________
Telewizor marki FUNAI LCD-D2726
koloru srebrnego wraz z pilotem              1 [szt.]       350,00zł **)               175,50zł
_________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 35,00zł. 


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telefon komórkowy marki Samsung GT-S5830i
Numer sprawy: KM 1822/13
Data: 2014-04-17, godzina: 14:30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 350.00zł
Cena wywoławcza: 175.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 14:30 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 ______________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości                Ilość     Wartość szacunkowa  Cena wywołania
_______________________________________________________________
1.    Telefon komórkowy marki Samsung
GT-S5830i koloru czarnego               1 [szt.]     350,00zł  **)             175,00zł
_______________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. przystępujący do przetargu :

1. Telefon komórkowy marki Samsung GT-S5830i koloru czarnego - wysokość rękojmi wynosi 35,00zł


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telewizor Samsung, amplituner TEAC, kolumny głośnikowe MAUDIO
Numer sprawy: KM 4600/12
Data: 2014-04-17, godzina: 14:35
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2014r. o godz. 14:35 w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
___________________________________________________________________________
Lp.       Nazwa ruchomości                              Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
___________________________________________________________________________
1. Amplituner TEAC AV AG-D8850, koloru srebrnego
z pilotem                                                      1 [szt.]          350,00zł**)          175,00zł

2.  Kolumna głośnikowa, MAUDIO HTS-700 MKII
(komplet 2 szt.)                                           1 [zest.]          400,00zł**)          200,00zł

3. Telewizor marki Samsung CW-29M164N,
koloru srebrnego z pilotem                             1 [szt.]          150,00zł**)            75,00zł
___________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. przystępujący do przetargu:

1. Amplituner TEAC AV AG-D8850, koloru srebrnego z pilotem - wysokość rękojmi wynosi 35,00zł;
2. Kolumna głośnikowa, MAUDIO HTS-700 MKII - wysokość rękojmi wynosi 40,00zł;
3. Telewizor marki Samsung CW-29M164N, koloru srebrnego z pilotem - wysokość rękojmi wynosi 15,00zł;

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: Samochody ciężarowe, maszyny i urządzenia budowlane
Numer sprawy: KM 774/14
Data: 2014-04-23, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  23-04-2014r. o godz. 10:00 kancelarii komornika,tj. Stargard Szczeciński,ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.Nazwa ruchomości                                 Ilość   Wartość szacunkowa   Cena wywołania

1. CIĄGNIK SAMOCHODOWY IVECO 330-30, ROK PROD. 1986,
NR VIN: WJMH3GMSM04048518, NR REJ :BT4256AC
 rękojmia: 1080,00zł
                                                                1 [szt.]        10 800,00zł    **)      8 100,00zł

2. CIĄGNIK SAMOCHODOWY: IVECO 330-30, ROK PROD. 1986,
NR VIN: WJMH3GMSM04037588, NR REJ. CA1103BK
 rękojmia: 1080,00 zł
                                                                1 [szt.]        10 800,00zł    **)      8 100,00zł

3. CIĄGNIK SAMOCHODOWY IVECO 330-30, ROK PROD. 1986,
NR VIN: WJMH3GMSM04038440, NR REJ. BT4256AC
 rękojmia: 1080,00 zł
                                                                1 [szt.]        10 800,00zł    **)      8 100,00zł

4. CIĄGNIK SAMOCHODOWY IVECO 330-30, ROK PROD. 1986,
NR VIN: WJMH3GMSM04042933, NR REJ. C5166BX
 rękojmia: 1080,00 zł
                                                                1 [szt.]        10 800,00 zł   **)      8 100,00zł

5. PRZYCZEPA NOOTEBOOM NLD-26, ROK PROD. 1987,
NR VIN: 06010321, NR REJ. CEH3878
 rękojmia: 350,00 zł
                                                                1 [szt.]        3 500,00 zł    **)       2 625,00zł

6. PRZYCZEPA NOOTEBOOM NLD-26, ROK PROD. 1987,
NR VIN: 06010319, NR REJ. CEH3879
rękojmia: 350,00 zł
                                                                1 [szt.]        3 500,00 zł    **)       2 625,00zł

7. SAMOCHÓD TERENOWY LADA NIVA 21214, ROK PROD. 2006,
NR VIN: XTA21214061814814, NR VIN: CA4435BM
rękojmia: 490,00 zł
                                                                1 [szt.]        4 900,00 zł     **)       3 675,00zł

8. PEUGEOT BOXER, ROK PROD.1998, NR VIN: VF3233J5215556058,
NR REJ. C1186KB , AUTOBUS 16-MIEJSCOWY
rękojmia: 420,00 zł
                                                                1 [szt.]          4 200,00 zł    **)      3 150,00zł

9. DŹWIG MAZ 5337 KC-3577-3, ROK PROD. 1990, NR VIN: 7499,
NR REJ. CA1804AC
rękojmia: 1 400,00 zł
                                                                1 [szt.]          14 000,00 zł   **)    10 500,00zł

10. DŹWIG MAZ 5337 KC-3577-3, ROK PROD. 1990,
NR VIN: 7048, NR REJ. B8473KC
rękojmia: 1 400,00 zł
                                                                 1 [szt.]         14 000,00  zł  **)     10 500,00zł

11. SAMOCHÓD CIĘŻAROWY ZIŁ 131, ROK PROD. 1988,
NR VIN: 715523, NR REJ. CA1839AC
rękojmia: 920,00 zł
                                                                 1 [szt.]           9 200,00 zł    **)     6 900,00zł

12. SAMOCHÓD CIĘŻAROWY KRAZ 255 B, ROK PROD. 1988,
NR VIN: 0675569, NR REJ. BT3442AC
rękojmia: 1 330, 00zł
                                                                 1 [szt.]          13 300,00 zł   **)     9 975,00zł

13. SAMOCHÓD CIĘŻAROWY KRAZ 255 B, ROK PROD. 1988,
NR VIN: 0678961, NR REJ.CA8876AC
rękojmia: 1 330,00 zł
                                                                 1 [szt.]           13 300,00 zł   **)    9 975,00zł

14. SAMOCHÓD CIĘŻAROWY KRAZ 255 B, ROK PROD. 1988,
NR VIN: 0593115, NR REJ. CA8875AC
rękojmia: 1 330,00 zł
                                                                 1 [szt.]           13 300,00 zł    **)   9 975,00zł

15. SAMOCHÓD CIĘŻAROWY KRAZ 255 B, ROK PROD. 1988,
NR VIN: 0678835, NR REJ. BT3912AC
rękojmia: 1 330,00 zł
                                                                 1 [szt.]           13 300,00   zł **)     9 975,00zł

16. SAMOCHÓD CIĘŻAROWY KRAZ 255 B, ROK PROD. 1988,
NR VIN: 0678777, NR REJ CA2802AT
rękojmia: 1 330,00 zł
                                                                 1 [szt.]            13 300,00  zł  **)    9 975,00zł

17. CIĄGNIK SAMOCHODOWY URAL 4320, ROK PROD. 1988,
NR VIN: 21356, NR REJ. CA1109BK + wózek
rękojmia: 1 890,00 zł
                                                                 1 [szt.]            18 900,00 zł    **)   14 175,00zł

18. CIĄGNIK SAMOCHODOWY URAL 4320, ROK PROD. 1987,
NR VIN: 0162745, NR REJ. CA2826AT +wózek
rękojmia: 1 740,00 zł
                                                                 1 [szt.]             17 400,00 zł   **)    13 050,00zł

19. CIĄGNIK SAMOCHODOWY URAL 4320, ROK PROD. 1987,
NR VIN:  291714, NR REJ. B7729KC + wózek
rękojmia: 1 740,00 zł
                                                                 1 [szt.]              17 400,00 zł   **)    13 050,00zł

20. CIĄGNIK SAMOCHODOWY URAL 4320, ROK PROD. 1987,
NR VIN: 0163227, NR REJ. B7728KC + wózek
rękojmia: 1 740,00 zł
                                                                 1 [szt.]              17 400,00  zł  **)    13 050,00zł

21. KOMPRESOR COMPAIR C38 DLT0404,ROK PROD. 2002,
NR VIN: WCA1C191021430398
rękojmia: 350,00 zł
                                                                 1 [szt.]               3 500,00  zł   **)     2 625,00zł

22. KOMPRESOR COMPAIR C38 DLT0404,ROK PROD. 2002,
NR VIN: WCA1C191021430399
rękojmia: 350,00 zł
                                                                 1 [szt.]               3 500,00   zł  **)     2 625,00zł

23. OCZYSZCZARKA STRUMIENIOWO-ŚCIERNA ACF SE200,
ROK PROD. 2006, NR REJ. 1404  
rękojmia: 250,00 zł
                                                                 1 [szt.]               2 500,00  zł   **)     1 875,00zł

24. OCZYSZCZARKA STRUMIENIOWO-ŚCIERNA ACF SE200,
ROK PROD. 2006, NR REJ. 1427  
rękojmia: 250,00 zł
                                                                 1 [szt.]                2 500,00  zł   **)    1 875,00zł

25. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY AUTO DIESELS BRABY,
ROK PROD. 1986, 90 kVA,150/400 V, 666 Amp, silnik Perkins diesel
rękojmia: 800,00 zł
                                                                 1 [szt.]                 8 000,00  zł   **)    6 000,00zł
_____________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać na terenie firmy AUTOHOLOWANIE RADEK, Strachocin 50. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Telewizor LCD SAMSUNG LE32A451C1
Numer sprawy: KM 3159/12
Data: 2014-05-07, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 500.00zł
Cena wywoławcza: 375.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-05-2014r. o godz. 10:00 kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_________________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                                 Ilość    Wartość szacunkowa  Cena wywołania
_________________________________________________________________________
Telewizor LCD SAMSUNG LE32A451C1
 wraz z pilotem i kablem zasilającym
     1 [szt.]              500,00 zł   **)        375,00 zł
_________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 50,00 zł.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Laptop DEEL INSPIRON 1525, Telewizor plazmowy SAMSUNG PS42C450B1W, Telewizor LCD SAMSUNG LE40B541P7W, Telewizor LCD SAMSUNG LE32R81B
Numer sprawy: KMS 74/12
Data: 2014-05-07, godzina: 10:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-05-2014r. o godz. 10:30 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_______________________________________________________________________
Lp.  Nazwa ruchomości                               Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
_______________________________________________________________________
1. Laptop DEEL INSPIRON 1525
wraz z kablem zasilającym                         1 [szt.]        200,00 zł **)        150,00 zł

2. Telewizor plazmowy SAMSUNG PS42C450B1W
wraz z pilotem oraz kablem zasilającym      1 [szt.]     1 000,00 zł **)        750,00 zł

3. Telewizor LCD SAMSUNG LE40B541P7W
wraz z pilotem oraz kablem zasilającym      1 [szt.]        800,00 zł **)        600,00 zł

4. Telewizor LCD SAMSUNG LE32R81B
wraz z pilotem oraz kablem zasilającym      1 [szt.]        600,00 zł **)        450,00 zł
_______________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: System nagłośnienia lokalu BOSE
Numer sprawy: KM 4334/10
Data: 2014-05-07, godzina: 11:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-05-2014 r. o godz. 11:00  w kancelarii komornika: Stargard Szczeciński,  ul.Piłsudskiego 64 A  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ______________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości                       Ilość    Wartość szacunkowa   Cena wywołania
______________________________________________________________
1. BOSE FS3S Sat głośniki satelity
rok prod. 2009- fabrycznie nowe   
     16 [szt.]       3520,00zł**)            2640,00zł
                                                                           KOMPLET
2. kolumna głośnikowa BOSE PANARAY 502B Bass Module
rok prod.2009-fabrycznie nowa 
            4 [szt.]       7260,00zł**)            5445,00zł
                                                                           KOMPLET
3. głośnik do zabudowy BOSE DS 16F
 rok prod. 2009-fabrycznie nowy     
     4 [szt.]          610,00zł**)             457,50zł
                                                                           KOMPLET
4. wzmacniacz BOSE ENTERO 4400
rok prod.2009-fabrycznie nowy   
        3 [szt.]        7320,00zł**)            5490,00zł
                                                                           KOMPLET
5. wzmacniacz BOSE ENTERO 4200
rok prod.2009-fabrycznie nowy 
           2 [szt.]        3950,00zł**)            2962,50zł
                                                                           KOMPLET
6. przetwornik BOSE TRACK PACK 4
rok prod. 2009-fabrycznie nowy
           2 [szt.]        1700,00zł**)            1275,00zł
                                                                           KOMPLET
7. cyfrowy procesor kontrolny BOSE PANARAY SYSTEM DIGITAL CONTROLER II
rok prod.2009-fabrycznie nowy
           1 [szt.]          775,00zł**)              581,25zł
                                                                           KOMPLET
8. moduł basowy BOSE FS 3 SERIES II
rok prod. 2009-fabrycznie nowy 
          8 [szt.]        1760,00zł**)            1320,00zł
                                                                           KOMPLET
9. procesor BOSE CONTROLL SPACE AMS-8
rok prod. 2009-fabrycznie nowy
           1 [szt.]        2750,00zł**)            2062,50zł
                                                                           KOMPLET
10. kontroler strefowy BOSE AMS-8 ZONE CONTROLLER
rok prod. 2009- fabrycznie nowy  
        7 [szt.]        1067,50zł**)              800,62zł
                                                                           KOMPLET
______________________________________________________________
 **) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.


Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


Przedmiot aukcji: Telewizor LCD SAMSUNG LE32B550A5W
Numer sprawy: KM 208/13
Data: 2014-05-07, godzina: 11:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 550.00zł
Cena wywoławcza: 412.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-05-2014r. o godz. 11:30 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_________________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                                   Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
_________________________________________________________________________
Telewizor LCD SAMSUNG LE32B550A5W
wraz z pilotem oraz kablem zasilającym
   1 [szt.]         550,00 zł  **)          412,50 zł
_________________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 55,00 zł.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczeni

Przedmiot aukcji: Samochód marki Opel Vectra nr rej. ZS8817V, rok prod. 1998
Numer sprawy: KMP 80/05
Data: 2014-05-07, godzina: 12:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 3500.00zł
Cena wywoławcza: 2625.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-05-2014r. o godz. 12:00  w kancelarii komornika: Stargard Szczeciński,  ul.Piłsudskiego 64 A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
___________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                         Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
___________________________________________________________________
Samochód marki Opel Vectra nr rej. ZS8817V,
rok prod. 1998    
                          1 [szt.]         3 500,00zł **)         2 625,00zł
___________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać na terenie firmy AUTOHOLOWANIE Radek, Strachocin 50. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Samochód Fiat Ducato 14 2.8 JTD Kat. 3.3.t, rok prod. 2000
Numer sprawy: KM 775/13
Data: 2014-05-07, godzina: 12:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 4800.00zł
Cena wywoławcza: 3600.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-05-2014r. o godz. 12:30 kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
___________________________________________________________________
Nazwa ruchomości                    Ilość    Wartość szacunkowa    Cena wywołania
___________________________________________________________________
Fiat Ducato 14 2.8 JTD Kat. 3.3t, rok prod 2000,
nr rej ZST15RV 
                       1 [szt.]          4 800,00zł **)            3 600,00zł
___________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomość można oglądać na terenie firmy AUTOHOLOWANIE Radek, Strachocin 50. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 480,00 zł.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Licytacje nieruchomości

Przedmiot aukcji: Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości działka gruntu nr 506 o pow. 567,00m2, oraz działka gruntu nr 507, o pow. 627,00m2, położonej w Stargardzie Szczecińskim, ul. Szczecińska 126
Numer sprawy: Km 3217/12
Data: 2014-04-25, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-04-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17-19 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja

- udziału dłużnika Marka Zaborskiego w wysokości 1/2 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej: działka gruntu oznaczona numerem 506 o powierzchni 567,00m2,  oraz działka gruntu oznaczona numerem 507, o powierzchni 627,00m2, zabudowanej budynkami użytkowymi, będącymi przedmiotem odrębnej własności, położonej w Stargardzie Szczecińskim, ul. Szczecińska 126, 73-110 Stargard Szczeciński, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00033317/8. 

Suma oszacowania wynosi 698.975,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 524.231,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69.897,50zł.

- udziału dłużnika Beata Zaborska w wysokości 1/2 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej: działka gruntu oznaczona numerem 506 o powierzchni 567,00m2, działka gruntu oznaczona numerem 507, o powierzchni 627,00m2, zabudowane budynkami użytkowymi, będącymi przedmiotem odrębnej własności, położonej w Stargardzie Szczecińskim, ul. Szczecińska 126, 73-110 Stargard Szczeciński, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00033317/8.

Suma oszacowania wynosi 698.975,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 524.231,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69.897,50zł.

Miejscowy plan zagodpodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą XVII/57/99 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 16-02-1999r. określa teren jako: OM.B.61/9 tereny ogólno mieszkaniowe + usługi towarzyszące.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 24-04-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: Lokal mieszkalny nr 3, położony w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Kuśnierzy 2, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania, o łącznej powierzchni 45,83m2
Numer sprawy: KM 2605/09
Data: 2014-04-25, godzina: 13:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 178.777.00zł
Cena wywoławcza: 134.082.75zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  25-04-2014r. o godz. 13:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17-19 w sali nr 29,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników Dariusz Matuszak, Elżbieta Matuszak stanowiącej:

 - lokal mieszkalny nr 3,  położony w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Kuśnierzy 2, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania, o łącznej powierzchni 45,83m2, dla którego  Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW nr SZ1T/00068871/3

Uwaga! W odpisie z księgi wieczystej nieruchomości KW nr SZ1T/00068871/3 budynek położony przy ul. Kuśnierzy, w którym znajduje się lokal będący przedmiotem licytacji, jest oznaczony numerem 2/3. Natomiast z informacji uzyskanych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim budynek położony przy ul. Kuśnierzy, w którym znajduje się lokal będący przedmiotoem licytacji jest oznaczony numerem 2.


Suma oszacowania wynosi 178.777,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  134.082,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.877,70zł.


Rękojmia powinna być złożona w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia 24-04-2014r. do godz. 15.00  w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przedmiot aukcji: Grunty orne (działka nr 37) położone w miejscowości Laskowo, gmina Przelewice, powiat Pyrzyce, o łącznej powierzchni 0,1824ha
Numer sprawy: KM 1082/10
Data: 2014-04-28, godzina: 9:30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 44.724.00zł
Cena wywoławcza: 29.816.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  28-04-2014r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17-19 w sali nr 25, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Jan Bursztynowicz stanowiącej:

- grunty orne (działka nr 37) położone w miejscowości Laskowo, gmina Przelewice, powiat Pyrzyce, o łącznej powierzchni 0,1824ha, dla której  Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ2T/00025638/2  

Suma oszacowania wynosi 44.724,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     29.816,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  4.472,40zł.


Rękojmia powinna być złożona w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia 25-04-2014r. do godz. 15.00  w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: Lokal mieszkalny nr 3 położony w miejscowości Pęzino 97B, gmina Stargard Szczeciński, o powierzchni 55,67m2
Numer sprawy: KM 968/13
Data: 2014-05-06, godzina: 12:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 91.102.00zł
Cena wywoławcza: 68.326.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-05-2014r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 19 w sali nr 27, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Aldona Izabela Grodecka stanowiącej:

- lokal mieszkalny nr 3 położony w miejscowości Pęzino 97B, gmina Stargard Szczeciński, o powierzchni 55,67m2, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00063352/4.  

Suma oszacowania wynosi 91.102,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  68.326,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.110,20zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 05-05-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przedmiot aukcji: Nieruchomość gruntowa, rolna, (dz. nr 6/6), o łącznej powierzchni 9521,00 m2, położonej w miejscowości Miałka, gmina Ińsko
Numer sprawy: KM 1959/09
Data: 2014-05-08, godzina: 14:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 115.317.00zł
Cena wywoławcza: 86.487.75zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-05-2014r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17-19 w sali nr 29, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: "DAMPAGRA" Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Linówku stanowiącej:

- nieruchomość gruntowa, rolna, (dz. nr 6/6), o łącznej powierzchni 9521,00 m2, położonej w miejscowości Miałka, gmina Ińsko, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00096174/2.

Teren działki porośnięty drzewostanem zabytkowym - wpisanym do rejestru zabytków Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie: nr rej. A-982 z dnia 02-07-1982r.

Suma oszacowania wynosi 115.317,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86.487,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.531,70zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 07-05-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: Działka gruntu rolnego, niezabudowana oznaczona nr 72/18, o łącznej powierzchni 0,3456 ha położonej w miejscowości Kobylanka, gmina Kobylanka, powiat stargardzki
Numer sprawy: KM 1782/13
Data: 2014-05-08, godzina: 14:15
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 236.771.00zł
Cena wywoławcza: 157.847.33zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-05-2014r. o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17-19 w sali nr 29, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Jerzy Nackowicz stanowiącej :

 - działkę gruntu rolnego, niezabudowaną oznaczoną nr 72/18, o łącznej powierzchni 0,3456 ha położonej w miejscowości Kobylanka, gmina Kobylanka, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00112986/6.

Uwaga! Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalone uchwałą Nr XXXIX/197/09 Rady Gminy w Kobylance z dnia 22-01-2009r. określa obszar nieruchomości jako funkacja mieszkaniowa.

Suma oszacowania wynosi 236.771,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 157.847,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23.677,10zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 07-05-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

Przedmiot aukcji: Lokal mieszkalny nr 3 położony w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Grodzkiej 10c wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 36,09m2
Numer sprawy: KM 2657/09
Data: 2014-05-09, godzina: 11:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 133.327.00zł
Cena wywoławcza: 99.995.25zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  09-05-2014r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 29, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  należącej do dłużników: Adama Matuszak i Izabeli Matuszak stanowiącej:

 - lokal mieszkalny nr 3 położony w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Grodzkiej 10c wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 36,09m2, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr SZ1T/00099533/8.

Suma oszacowania wynosi 133.327,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     99.995,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.332,70zł.

Rękojmia powinna być złożona w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia 08-05-2014r. do godz. 15.00  w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: Nieruchomość gruntowa zabudowana (działka oznaczona nr 44), o łącznej powierzchni 6,2900 ha, położonej w miejscowości Skrzany, 73-115 Dolice
Numer sprawy: KM 2231/10
Data: 2014-05-14, godzina: 15:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 219.902.00zł
Cena wywoławcza: 164.926.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-05-2014r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17-19 w sali nr 29, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika: Cyprian Lasota stanowiącej:

- nieruchomość gruntowa zabudowana (działka oznaczona nr 44), o łącznej powierzchni 6,2900 ha, położonej w miejscowości Skrzany, 73-115 Dolice, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ2T/00007497/9.
    
Suma oszacowania wynosi 219.902,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    164.926,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21.990,20zł.

Rękojmia powinna być złożona w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia 13-05-2014r. do godz. 15.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przedmiot aukcji: Nieruchomość gruntowa, zabudowana, działka nr 115, o łącznej powierzchni 0,0190ha, położona w miejscowości Przywodzie, obręb 0005, gmina Przelewice, powiat pyrzycki
Numer sprawy: KM 885/11
Data: 2014-05-16, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 17.277.00zł
Cena wywoławcza: 11.518.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-05-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 - 19 w sali nr 25, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Spółdzielnia Mieszkaniowa Płonia w Żukowie stanowiącej:

- nieruchomość gruntową, zabudowaną, działka nr 115, o łącznej powierzchni 0,0190ha, położoną w miejscowości Przywodzie, obręb 0005, gmina Przelewice, powiat pyrzycki, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2T/00003623/4

Suma oszacowania wynosi 17.277,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 11.518,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.727,70zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 15-05-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Wyszukiwanie licytacji:


Wybierz kategorię:
Szukane słowo:
Data licytacji od:
  
Data licytacji do:
  

 

Copyright © 2007-2014 by Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim.